landing_uddannelse

Data kan optimalisere elevenes læreevne.

SAS Institute hjelper offentlige ledere med å forbedre skole og utdanning, ved å omvandle data til kunnskap.

Data gir kunnskap, og kunnskap skaper forandring.

Data gir kunnskap.
Kunnskapen gjør oss klokere på hvilke innsatser som øker læreevnen.

I Danmark har man vedtatt en omfattende skolereform, med tiltak som inkludering, lærekafé og mer mosjon, for å gjøre alle elevene klokere. Men virker den nye reformen slik den er tenkt, og hvilke innsatser har størst effekt? Det er spørsmål som SAS Institute gjerne vil være med og svare på, og det skal vi gjøre takket være smarte verktøy basert på data.

Vi vil også finne svarene på hvorfor det er så vanskelig å få 95 prosent av alle unge til å gjennomføre videregående opplæring og 60 prosent til å fullføre en universitetsutdanning. Kanskje er det så at de unge ikke har de nødvendige kompetansene som skal til for å velge og fullføre en utdanning. Eller så blir de møtt med initiativer og intensjoner som ikke matcher behovene for digitalisering, forandring, åpenhet og individuell anerkjennelse.

SAS Institute er eksperter på å omsette ressurser til effekt, og vi kan imøtekomme visjonene og målsetningene ved å evaluere fakta og dermed hente frem kunnskap.

Data gir kunnskap, og kunnskap skaper forandring.

line 112292

Data minimerer frafall på universitetet

University of Alabama bruker data for å rekruttere og beholde de beste og dyktigste studentene. Resultatet er en vellykket rekruttering og loyalitet som frigir ressurser og øker studietilfredsheten.
Les hele artikkelen
line 112292

Les mer om arbeidet vårt innom de tre øvrige fokusområdene våre:

Kundehistorier

Les casen (in English)

Beholder studentene ved hjelp av data
Data har vært utgangspunktet for at studentene ved University of Alabama har mindre frafall.

Les casen (in English)

Data hjelper studentene
University of Central Florida øker kunnskapen om studentenes behov.

Kontakt oss

Henrik Ernlund

Henrik Ernlund Petersen
Country Manager, SAS Institute DK & Head of Nordic Sales Public Sector at SAS
Telefon: +45 51 38 75 20
E-mail: henrik.ernlund@sas.com
LinkedIn


SAS Institute er verdens største privateide IT-selskap med ca. 14.000 ansatte og 83.000 kunder i 148 land. 94 av de 100 største virksomhetene på Fortune Global 500®listen er kunder av SAS. I Norge har vi de ledende selskapene som ønsker å gå foran med effektivisering og innovasjon på kundelisten, fra både privat og offentlig sektor.

Back to Top