Den offentlige sektor har hårdt brug for at finde nye løsninger til kendte problemstillinger. Hvis ikke det sker, vil velfærdsstatens fundament revne under vægten af stigende udgifter bl.a. til flere ældre, højere medicinudgifter og et fortsat højt niveau af overførselsindkomster.

På alle niveauer af offentlig ledelse arbejdes der naturligvis kontinuerligt og koncentreret med at innovere på produkter, services og processer, så man kan forbedre eller fastholde kvalitet for det samme eller et mindre budget. Men kun et fåtal af de mange ideer og muligheder, som det offentlige burde overveje, kommer hvert år til afprøvning

Vil du høre mere om offentlig innovation, få nye ideer til hvordan man kommer i gang eller blot blive inspireret kontakt os her