Delta på webinar om Marketing Analytics

og styrk grunnlaget for bedre strategiske beslutninger


Effekten av markedsaktiviteter kan måles på mange nivåer; fra markedsføringskampanjer, til klikk- og åpningsrater og salgsresultater. Det kan likevel være utfordrende å få en helhetsoversikt som viser de ulike kanaler og betydningen av de ulike budskapene. Årsaken er at data ofte kommer fra forskjellige kilder og at informasjonen ikke samles automatisk. Manuell innhenting av relevante data er svært ressurs- og tidkrevende.

Marketing Analytics-løsningene fra SAS Institute analyserer all relevant data fortløpende, fra ulike kilder på tvers av organisasjonen og eksternt. Gjennom et brukervennlig og oversiktlig dashboard kan du enkelt se hvordan aktiviteter og kampanjeelementer fungerer. Slik kan du få den innsikt du behøver for å bygge den optimale marketing-mix og øke effekten av dine markedsaktiviteter.

Vi vil gjerne invitere deg til å delta på våre gratis webinar om Marketing Analytics. Du kan delta på enten det ene eller begge webinarene. Hvert webinar varer i 30 minutter.


Webinar-1-400px


Webinaret viser hvordan data fra ulike kilder automatisk kan samles i ett dashboard. Derfra vises det hvordan det er mulig å levere analyser på alle de parametrene som er relevante for å optimalisere markedsaktivitetene.

4. februar 2014, kl. 13.00-13.30


Webinar-2-400px


Webinaret viser hvordan man gjennom analyse av data kan skape forskjellige marketing-mix scenarier. Dette gir et solid grunnlag for å kunne velge den optimale mixen i forhold til de målene man arbeider etter.

11. februar 2014, kl. 13.00-13.30

18. februar 2014, kl. 13.00-13.30 - EKSTRA DATO

Meld også på dine kollegaer


Har du kollegaer som disse webinarene også kan være relevant for, må du gjerne melde de på eller videresende invitasjonen.
 

marketing-analytics-paper

Gratis digitalt blad når du melder deg på


Når du melder deg på, får du også tilgang til et digitalt magasin med 10 artikler som setter fokus på å forbedre markedseffektivitet. Les blant annet om hvordan Globe Telecom og Marketplaats.nl, den nederlandske delen av eBay, benytter markedsanalyse for å få økt kundeinnsikt.

 

Med Marketing Analytics kan du:

Minimere churn/kundeavgang

Redusere administrative omkostninger

Måle effekt «live»

Automatisere interne prosesser

Optimalisere ROMI

Effektivisere markedskostnader

Spisse KPI-målene

Har du behov for mer informasjon?

Send en e-post til Therese.Grepperud@sas.com eller ring på 90 13 14 67

Back to Top