SAS | The Power to Know


SAS® Log Analytics: Se webcast om databeskyttelse av pasientjournaler


Dette webcastet setter fokus på en rekke kritiske spørsmål som organisasjoner med konfidensiell data bør ta høyde for.


Intern kontroll i helsesektoren skal sikre at tilgangen til pasientjournaler skjer etter gjeldende forskrifter og lover. For helsepersonell betyr dette at oppslag i pasientjournaler skal skje på et gyldig grunnlag – d.v.s. være tilknyttet behandling.

Da antall oppslag i elektroniske pasientjournaler er omfattende, vil manuell kontroll være ytterst tidkrevende - og tilfeldig stikkprøvekontroll vil ikke være tilfredsstillende.

Ta kontakt med oss for å høre mer om mulighetene med SAS® Log Analytics

Kontakt:
Einar Gulbrandsen
Account Executive, Nordic Healthcare
SAS Institute

Les i Dagens Medisin: Ny metode varsler journalsnoking

Helsesektoren er avhengig av elektroniske styringsverktøy.

SAS Institute har i løpet av de siste 10 årene utviklet bransjespesifikke løsninger for å imøtegå disse utfordringene. SAS® Log Analytics er utprøvd i en lang rekke bransjer, inkludert norsk helsesektor.

Vår metode er basert på en dynamisk data-drevet tilgang. Sikkerhetsreglene ligger allerede innbakt i sektorens helsedata. Løsningen krever ikke egne regler eller beskrivelser av hva som er normal eller unormal adferd, eller ytterligere data før innkjøring av systemet.

SAS® Log Analytics oppfyller alle krav til sikker behandling av personfølsomme data og kontroll mot uautorisert adgang og bruk.

Ta kontakt med
Senior Marketing Specialist
Ann Dupont om du har spørsmål:
ann.dupont@sas.com


Har du en SAS-profil? To complete this form automatically Logg inn

*
*
*
*
 
 
 
 
 
  Yes, I would like to receive occasional emails from SAS Institute Inc. and its affiliates about SAS products and services. I understand that I can withdraw my consent at any time by clicking the opt-out link in the emails.