SAS | The Power to Know

Webinar om databeskyttelse av pasientjournaler


Intern kontroll i helsesektoren skal sikre at tilgangen til pasientjournaler skjer etter gjeldende forskrifter og lover. For helsepersonell betyr dette at oppslag i pasientjournaler skal skje på et gyldig grunnlag – d.v.s. være tilknyttet behandling.

Da antall oppslag i elektroniske pasientjournaler er omfattende, vil manuell kontroll være ytterst tidkrevende - og tilfeldig stikkprøvekontroll vil ikke være tilfredsstillende.

Les i Dagens Medisin: Ny metode varsler journalsnoking

Helsesektoren er avhengig av elektroniske styringsverktøy.

 
SAS Institute har i løpet av de siste 10 årene utviklet bransjespesifikke løsninger for å imøtegå disse utfordringene. SAS® Log Analytics er utprøvd i en lang rekke bransjer, og benyttes blant annet ved Oslo Universitetssykehus.

Vår metode er basert på en dynamisk data-drevet tilgang. Sikkerhetsreglene ligger allerede innbakt i sektorens helsedata. Løsningen krever ikke egne regler eller beskrivelser av hva som er normal eller unormal adferd, eller ytterligere data før innkjøring av systemet.

SAS® Log Analytics oppfyller alle krav til sikker behandling av personfølsomme data og kontroll mot uautorisert adgang og bruk.

Ta kontakt med
Senior Marketing Specialist
Ann Dupont om du har spørsmål:
ann.dupont@sas.com


Tid & sted


Webinaret SAS® Log Analytics holdes
onsdag 28. mai kl. 9:00-9:30.

Webinaret foregår via en nettside,
slik at du kan følge med via din egen pc-skjerm.