SAS | The Power to Know

Se webcast om automatisering av GTT med SAS® Automated Trigger Analytics

Du får tilgang til webcasten ved å utfylle registreringsformularet nedenfor.

SAS sin løsning for automatisering av GTT-metoden kan øke kvaliteten på arbeidet med å redusere antall uønskede hendelser. Løsningen heter Automated Trigger Analytics (ATA) og adresserer Pasientsikkerhetskampanjens ene fokusområde: Å redusere pasientskader.

Se webcast for en 30-minutters presentasjon og oppdag mulighetene. Webcasten er et opptak av et webinar. 

ATA people

ATA nytteverdi

  • Systematiske modeller som leter etter mulige uønskede hendelser
  • Automatisert prosess vs. tidkrevende manuell prosess
  • Muliggjør fokus på granskning av skadene i stedet for tidkrevende manuelt søk etter triggere
  • Alle journaler vs. 20 journaler per måned
  • Objektivitet vs. subjektivitet i søkene
  • Mindre tid til GTT-opplæring ved utskifting av ressurser i granskningsteam
  • Enkel skaderegistrering
  • Enkel rapportering og oppfølging

Les mer om Automated Trigger Analytics og mer om innholdet i webcasten.

Har du spørsmål, ta kontakt ed oss på info@nor.sas.com
eller telefon 23 08 30 50


Har du en SAS-profil? For å fylle ut dette skjemaet automatisk Logg inn

*
*
*
*
 
*
*


*
*
*
 
 
 
  Ja, jeg vil gjerne gi mitt samtykke til å motta e-post fra SAS Institute og deres tilknyttede selskaper om nyheter, events, gratis whitepapers og rapporter, tilbud om kurs osv. All personlig informasjon blir behendlet i henhod til SAS Privacy Statement.

Back to Top