SAS | The Power to Know

Delta på webinar om automatisering av GTT-metoden

SAS sin løsning for automatisering av GTT-metoden kan øke kvaliteten på arbeidet med å redusere antall uønskede hendelser. Løsningen heter Automated Trigger Analytics (ATA) og adresserer Pasientsikkerhetskampanjens ene fokusområde: Å redusere pasientskader.

Delta på webinar for en 30-minutters presentasjon og oppdag mulighetene.

 

Observasjoner vi har gjort ved bruk av den manuelle GTT-metoden

 • Meget tidkrevende prosess i et ellers travelt sykehusmiljø
 • Noen team, som ikke får avsatt tid til analysen i arbeidstiden, må bruke deler av sin fritid på dette arbeidet
 • Noen team har hatt hyppig utskiftning av medlemmer – slik utskiftning av teammedlemmer kan påvirke resultatet negativt
 • Lite egnet skaderapporteringsverktøy inn til «I trygge hender»
 • Menneskelige feil begås ved gjennomgang av journaler
 • Antallet journaler som undersøkes danner ikke et tilstrekkelig sammenligningsgrunnlag på tvers av helseforetak
 • Det vil trolig ta flere år og mye innsats for å oppnå statistisk sikre endringer i de nasjonale beregningene målt ved manuell GTT-metode

SAS kan bidra til å forbedre pasientsikkerheten

 • SAS sin teknologi for tekstanalyse benyttes på journaldata fra DIPS/pasientdata
 • Automatisering av prosessen for søk etter uønskede hendelser i strukturert- og fri tekst
 • En liste av triggere presenteres for hver pasient identifisert ved hjelp av NPR-id
 • Granskerne verifiserer treffene i DIPS/pasientdataene og avgjør om det foreligger en pasientskade
 • Klassifisering av pasientskaden skjer i portalen, og alle rapporter/statistikk
  for oppfølging av triggere og skader hentes ut fra portalen
 • Oppfyller GTT-metoden (Global Trigger Tool)
 • Gir mulighet for å være proaktiv i pasientbehandlingen
 • Innehar tilleggsfunksjonalitet utover GTT-metoden som f.eks. rapporter på skadesannsynlighet, skadetyper, triggere etter aldersgrupper

ATA nytteverdi

 • Systematiske modeller som leter etter mulige uønskede hendelser
 • Automatisert prosess vs. tidkrevende manuell prosess
 • Muliggjør fokus på granskning av skadene i stedet for tidkrevende manuelt søk etter triggere
 • Alle journaler vs. 20 journaler per måned
 • Objektivitet vs. subjektivitet i søkene
 • Mindre tid til GTT-opplæring ved utskifting av ressurser i granskningsteam
 • Enkel skaderegistrering
 • Enkel rapportering og oppfølging


Ønsker du å vite mer om flere SAS-løsninger for helsesektoren, se våre nettsider eller ta kontakt med Odd Inge Hellesylt, Director, Nordic CoE Healthcare på telefon 23 08 30 50 eller via e-post.

Slik deltar du

Et webinar foregår via en webside slik at du kan følge presentasjonen på pc-skjermen din. Ved påmelding vil du motta informasjon om hvordan du deltar

Når?

29. januar 2014
9.00-9.30

Pris?

Kostnadsfritt

Ved påmelding vil du få informasjon om hvordan du deltar.

Spørsmål?

Ta kontakt med Bettina Stibolt på telefon 23 08 30 50 eller e-post.