Stavanger forventer store innkjøpsbesparelser

Offentlig sektor foretar innkjøp for godt over 350 milliarder kroner hvert år. Nå tar Stavanger, som landets første kommune, i bruk et helt nytt innkjøpsanalysesystem gjennom en avtale med SAS Institute.

- I likhet med hele innkjøps-Norge, har vi ikke tidligere hatt tilgang på gode nok innkjøpsverktøy. Dette nye analysesystemet gir oss helt nye muligheter til å bruke ressursene våre på en mer effektiv måte. Vi forventer store gevinster, sier innkjøpssjef i Stavanger kommune, Elvur Thorsteinsdottir.

Innkjøpsavdelingen i kommunen er organisert under økonomiavdelingen, og har ni ansatte. Avdelingen utlyser konkurranser, inngår kontrakter, og kontrollerer at gjennomføringen av kommunens innkjøp skjer i tråd med avtalene. Økonomi- og innkjøpsrådgiverne Jon Gilje og Helge Askildsen har allerede identifisert konkrete innsparingsmuligheter.

- Etter kun få måneder er det avdekket flere områder med innsparingsmuligheter på flere millioner kroner, for eksempel kjøp av tonere, kontorrekvisita, helsevikarer og transport, sier Askildsen.


"SAS-systemet gir oss bedre totaloversikt og priskontroll. Nå kan vi med et tastetrykk sammenligne avtalepris med fakturapris, og undersøke avtalelojaliteten hos kommunens mange innkjøpere."

Helge Askildsen
Økonomi- og innkjøpsrådgiver, Stavanger Kommune

 

 

Totaloversikt og priskontroll
Stavanger kommune handler varer og tjenester for 1,8 milliarder kroner hvert år, og mottar om lag 110 000 fakturaer fra sine 4 100 leverandører.

- SAS-systemet gir oss bedre totaloversikt og priskontroll. Nå kan vi med et tastetrykk sammenligne avtalepris med fakturapris, og undersøke avtalelojaliteten hos kommunens mange innkjøpere. Generelt kan man si at vi har god kontroll på innkjøpsavtaler over en halv million, men på alle de mindre avtalene mellom 100 og 500 000 har vi ikke god nok oversikt. Ved bruk av SAS-innkjøpsanalyse vil dette gi bedre muligheter til oppfølging av disse avtaler inngått ute i virksomhetene, fortsetter Askildsen.

Enklere hverdag
Offentlig sektor foretar innkjøp for godt over 350 milliarder kroner hvert år. Kommunesektoren står for om lag halvparten av anskaffelsene, som har økt kraftig i omfang de siste årene. Stavanger kommune er først ute med skreddersydde IT-løsninger som kan belyse avvik og innsparingsmuligheter i innkjøpsleddet.

- Hverdagen vår har blitt langt enklere, og løsningen gir oss videre et helt annet statistisk grunnlag når vi sender ut konkurransegrunnlag, avslutter Askildsen.

 

Stavanger Kommune

Utfordring

Offentlig sektor foretar innkjøp for godt over 350 milliarder kroner hvert år.

Løsning

Nå tar Stavanger, som landets første kommune, i bruk et helt nytt innkjøpsanalysesystem gjennom en avtale med SAS Institute.

Fordeler

Etter kun få måneder er det avdekket flere områder med innsparingsmuligheter på flere millioner kroner, for eksempel kjøp av tonere, kontorrekvisita, helsevikarer og transport, sier Askildsen.

The results illustrated in this article are specific to the particular situations, business models, data input, and computing environments described herein. Each SAS customer’s experience is unique based on business and technical variables and all statements must be considered non-typical. Actual savings, results, and performance characteristics will vary depending on individual customer configurations and conditions. SAS does not guarantee or represent that every customer will achieve similar results. The only warranties for SAS products and services are those that are set forth in the express warranty statements in the written agreement for such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. Customers have shared their successes with SAS as part of an agreed-upon contractual exchange or project success summarization following a successful implementation of SAS software. Brand and product names are trademarks of their respective companies.