Oslo kommune håper å spare millioner på innkjøp

Oslo kommune tar grep for å sikre bedre kontroll på innkjøp av varer og tjenester. Nå vil de prøve ut et nytt verktøy fra SAS Institute, som gir bedre oversikt over hva pengene går til.

Oslo kommune sine undersøkelser gir håp om å kunne spare større beløp på å ta i bruk det nye verktøyet for innkjøpsanalyse. Oslo kommune kjøper inn for 17 milliarder årlig hvorav 1,7 milliarder er dekket via konsernavtaler.

- Det er svært viktig for oss å få bedre oversikt over om vi får det vi faktisk betaler for. Da vi fikk se løsningen til SAS Institute, så vi at dette var akkurat det vi hadde lett etter, sier avdelingsdirektør Gunnar Wedde i Oslo kommune.

Stolt samarbeidspartner
SAS Institute mener det er mye å tjene på smartere innkjøpsprosesser og dermed frigjøre midler til andre samfunnsoppgaver. Nygård mener derfor det er svært positivt at Oslo kommune tar i bruk deres system.

- Vi er stolte over at Norges største kommune inngår samarbeid med SAS Institute. Oslo kommune er kjent for å være lengst fremme når det kommer til modenhet i innkjøpsleddet og vi ser frem til å bidra i det videre arbeidet med å sikre at en enda større andel av kommunens midler vil bli benyttet for felleskapets beste, sier Nygård.

Oslo kommune sparer antatt 300-400 millioner på de konsernoverliggende avtalene hvis man har 100 prosent avtalelojalitet. Med SAS Innkjøpsanalyse kan man blant annet måle avtalelojalitet på de inngåtte avtalene og gjøre automatisk priskontroll ned på hver eneste fakturalinje.

- Dette nye verktøyet vil kunne gi oss muligheter til å bruke ressursene våre på en mer effektiv måte. Vi skal med noen enkle tastetrykk kunne sammenligne avtalepris med fakturapris, og undersøke avtalelojaliteten hos kommunens mange innkjøpere, sier avdelingsdirektør Wedde i Oslo kommune.

Det er svært viktig for oss å få bedre oversikt over om vi får det vi faktisk betaler for. Da vi fikk se løsningen til SAS Institute, så vi at dette var akkurat det vi hadde lett etter.

Gunnar Wedde
Avdelingsdirektør i Utviklings- og kompetanseetaten

Innkjøp for milliarder
Stavanger kommune var den første norske kommunen som kjøpte systemet, og har allerede avdekket flere muligheter for innsparing. I 2014 regner Stavanger med å spare 14 millioner kroner i året med det nye verktøyet. Samlet bestiller det offentlige Norge varer for 400 milliarder hvert år.

- Store budsjett, mange ulike bestillere, leverandører og fakturaer gjør innkjøpsprosessene i offentlig sektor svært komplekse. Frem til nå har det vært vanskelig å drive systematisk kontroll på prissetting og avtalelojalitet, men gjennom å ta i bruk ny teknologi er det mulig å skape den helhetlige oversikten som behøves. Erfaringen er at alle som tar i bruk analyseløsningen sparer penger, sier administrerende direktør Kåre Nygård i SAS Institute.

 

Gode resultater
SAS Innkjøpsanalyse er utviklet i samarbeid med innkjøpssjefer i den danske kommunesektoren. Over 50 aktører i Danmark har i dag tatt i bruk verktøyet.

- Dansk offentlig sektor har brukt analyseløsningen lenge, og kan vise til svært gode resultater. Se bare på Danmarks Tekniske Universitet. Der flytter de nå mer enn 50 millioner kroner årlig fra innkjøp over til forskning. Et annet eksempel er Odense kommune som har effektivisert
innkjøp for 300 millioner kroner, forteller Kåre Nygård.

- Menon Business Economics avdekket i fjor et årlig innsparingspotensial i Norge på nesten 20 milliarder kroner gjennom smartere innkjøp. Det tilsvarer nær hele kostnaden som er anslått for et OL i Oslo, eller mange hundre nye skoler og sykehjem, avslutter Nygård.

 


 Oslo kommune

Utfordring

• Handler for 17 mrd eksternt og gjennomfører 550 konkurranser over nasjonal terskelverdi
• Håndterer
o 61 avtaleområder
o 120 leverandører
o 1,65 mrd i omsetning
o 1500 leveringssteder
o 2000 bestillere
o 138.000 fakturaer

Løsning

Innkjøpsanalyse fra SAS Institute for å måle avtalelojalitet på de inngåtte avtalene og gjøre automatisk priskontroll ned på hver eneste fakturalinje.

Fordeler

Oslo kommune sparer antatt 300-400 millioner på de konsernoverliggende avtalene hvis man har 100 prosent avtalelojalitet. Det gir også muligheter til å bruke ressursene på en mer effektiv måte.

The results illustrated in this article are specific to the particular situations, business models, data input, and computing environments described herein. Each SAS customer’s experience is unique based on business and technical variables and all statements must be considered non-typical. Actual savings, results, and performance characteristics will vary depending on individual customer configurations and conditions. SAS does not guarantee or represent that every customer will achieve similar results. The only warranties for SAS products and services are those that are set forth in the express warranty statements in the written agreement for such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. Customers have shared their successes with SAS as part of an agreed-upon contractual exchange or project success summarization following a successful implementation of SAS software. Brand and product names are trademarks of their respective companies.