Harstad investerer i bedre kommuneøkonomi

Harstad kommune effektiviserer sine innkjøpsrutiner, og regner med å spare millioner på et nytt system for innkjøpsanalyse.

Nordlandskommunen signerte nylig en avtale med SAS Institute om lisens på et verktøy for innkjøpsanalyse. Hvert år kjøper kommunen varer og tjenester for 218 millioner kroner, og det nye dataprogrammet gir kommunen bedre oversikt over innkjøp og inngåtte avtaler. Dette er et ledd i kommunens nye innkjøpsstrategi.

Mer effektiv kommune

- Dette analysesystemet gir oss muligheten til å bruke ressursene våre på en mer effektiv måte. For oss er dette en investering i god kommuneøkonomi, sier innkjøpsrådgiver Lene Saue i Harstad kommune.

Innkjøpsarbeid i kommunen er et komplekst arbeid med flere hundre leverandører av varer og tjenester til kommunen. Samtidig håndterer innkjøpsfunksjonen rundt 60 rammeavtaler.

I Harstad kommune er det rundt 100 bestillere ute i enhetene, og vi jobber hele tiden med å gi dem best mulig avtaler, informasjon og service. Derfor ser vi på det som en klar forbedring for oss å få et godt analysesystem som kan gi kommunen best mulig innkjøpspraksis og reduserte anskaffelseskostnader, sier Saue.

 

For at vi skal kunne effektivisere innkjøpsfunksjonen trenger vi en helhetsoversikt over alle innkjøp i kommunen. Dette nye verktøyet vil gjøre arbeidet mye enklere. Vi ser også at denne løsningen har gitt millionbesparelser for de kommunene som allerede har tatt det i bruk.

Lene Saue
Innkjøpsrådgiver, Harstad kommune

Innkjøp for milliarder

Norsk offentlig sektor foretar innkjøp for rundt 400 milliarder kroner hvert år. Kommunesektoren står for om lag halvparten av anskaffelsene, som har økt kraftig i omfang de siste årene. Stavanger kommune så potensialet for store innsparinger på innkjøpssiden, og var den første kommunen i Norge som tok i bruk SAS sin løsning for innkjøpsanalyse. Deres erfaringer var viktige for Harstad kommune.

- For at vi skal kunne effektivisere innkjøpsfunksjonen trenger vi en helhetsoversikt over alle innkjøp i kommunen. Dette nye verktøyet vil gjøre arbeidet mye enklere. Vi ser også at denne løsningen har gitt millionbesparelser for de kommunene som allerede har tatt det i bruk, sier Saue.

Roser Harstad

Administrerende direktør Kåre Nygård i SAS Institute berømmer Harstad kommune for å være så langt fremme i å tenke nytt rundt innkjøpsanalyse.

- Vår erfaring er at alle som har tatt i bruk dette systemet, sparer penger. Danmarks Tekniske Universitet har kunnet flytte 50 millioner kroner årlig fra innkjøp over til forskning. Vi håper også Harstad vil oppleve samme effektiviserings-mulighet, med enda bedre tjenester og innkjøp for innbyggerne i kommunen som resultat, sier Nygård.

Om SAS® Innkjøpsanalyse

  • Passer nøyaktig til dine behov. Løsningen er skreddersydd til offentlige etater og virksomheters behov i forbindelse med innkjøpsstyring.
  • Solid metode. Automatiserer analyse av fakturadata helt ned på fakturalinjenivå og bruker standardisert UNSPSC-kategorisering av forbruk etter en norsk, offentlig fellesmodell.
  • Tilbakebetalt på under et halvt år. Kundenes beregninger viser at riktige analysegrunnlag kan forebygge et merforbruk på inntil 10 % av det samlede innkjøpsbudsjettet. Tilbakebetalingstiden på SAS® Innkjøpsanalyse er gjennomsnittlig mindre enn et halvt år.
  • Krever ingen IT-oppsett. Løsningen leveres som en tjeneste til din organisasjon, hvor SAS er ansvarlig for all drift og forvaltning. Når vi mottar dine elektroniske fakturadata, leser vi dem inn og bearbeider dem.
  • Brukervennlig rapportering. Resultatet er en rekke dynamiske rapporter, som gir detaljert og konstant oppdatert oversikt over innkjøp og forbruksmønstre i organisasjonen. Tilgangen til alle bearbeidede data og rapporter er enkel og brukervennlig.
  • Hurtig implementering. Implementeringsprosessen er kort – kun 6-8 uker.

Les mer om SAS® Innkjøpsanalyse

harstad_medium

Situasjon

Norsk offentlig sektor foretar innkjøp for rundt 400 milliarder kroner hvert år. Kommunesektoren står for om lag halvparten av anskaffelsene, som har økt kraftig i omfang de siste årene. Harstad kommune ser potensialet for store innsparinger på innkjøpssiden.

Løsning

SAS® Innkjøpsanalyse, som bygger på spend analyse samt kategorisering av varer og tjenester gjennom UNSPSC-standarden og bransjekoder.

Fordeler

- For at vi skal kunne effektivisere innkjøpsfunksjonen trenger vi en helhetsoversikt over alle innkjøp i kommunen. Dette nye verktøyet vil gjøre arbeidet mye enklere. Vi ser også at denne løsningen har gitt millionbesparelser for de kommunene som allerede har tatt det i bruk, sier innkjøpsrådgiver Lene Saue i Harstad kommune.

The results illustrated in this article are specific to the particular situations, business models, data input, and computing environments described herein. Each SAS customer’s experience is unique based on business and technical variables and all statements must be considered non-typical. Actual savings, results, and performance characteristics will vary depending on individual customer configurations and conditions. SAS does not guarantee or represent that every customer will achieve similar results. The only warranties for SAS products and services are those that are set forth in the express warranty statements in the written agreement for such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. Customers have shared their successes with SAS as part of an agreed-upon contractual exchange or project success summarization following a successful implementation of SAS software. Brand and product names are trademarks of their respective companies.