Finnairin strategia rakentuu tarkan analytiikan varaan

Yrityksillä ympäri maailman on käytössään valtavia määriä dataa. Lentoyhtiötoimialalla, kuten monella muullakin alalla, tärkeintä on tietomassojen tehokas analysointi ja tulosten monipuolinen hyödyntäminen ja soveltaminen, jotta datasta saadaan paras hyöty tiukassa kilpailutilanteessa.

Jukka Lahtinen, Finnair


Jos halutaan analysoida yhden reitin markkinaosuutta ja kannattavuutta, on ymmärrettävä valtavaa määrää mahdollisia matkoja, joita matkustajat voivat kyseisellä lennolla tehdä. Finnairin täytyy ymmärtää matkustajien arvostuksia ja pystyä kilpailemaan kaikkien muiden polkujen ja yhteyksien kanssa

Jukka Lahtinen
Finnairin reittisuunnittelusta vastaava johtaja

Finnairilla kerätään paljon operatiivista dataa, mutta myös muun muassa markkinatietoja, matkustajamääriä sekä reitti- ja kysyntätietoja. Dataa kertyy sekä omasta toiminnasta että kilpailijoilta, ja haasteita tietojen analysoimiseen ja hyödyntämiseen tuo tietojen pirstaleisuus. Finnairilla on jo sisäisesti lukuisia eri lähteitä. Lisäksi talon ulkopuolisista lähteistä saatavat tiedot ovat usein hieman eri formaateissa, mikä hankaloittaa tietojen yhdistämistä.

”Samastakin asiasta voi eri datalähteissä olla hyvin erilaisia määritelmiä, ja usein ulkoisista lähteistä saatavat tiedot ovat osittaisia. Tällöin täytyy arvioida lisätietojen tarve sekä selvittää, mistä tiedot saadaan”, Finnairin reittisuunnittelusta vastaava johtaja Jukka Lahtinen kertoo.

Finnair haluaa rakentaa toimivia, Helsingin kautta kulkevia yhteyksiä Aasian ja Euroopan väliseen lentomatkustukseen. Yhtiön strategisiin tavoitteisiin kuuluu tuplata Aasian liikenteen tuotot vuodelta 2010 vuoteen 2020 mennessä, ja kasvattaa Helsingin kautta kulkevaa lentoliikennettä.

Reittiverkoston suunnittelussa hyödynnetään hyvin paljon dataa, jonka avulla tehdään mallinnuksia kohteista, reiteistä, kapasiteetista, lentotiheydestä, aikatauluista, kalustosta – koko toiminnasta. Verkostonsuunnittelussa hyödynnettävä data käsitellään SAS Instituten työkaluilla. Niiden avulla yhdistellään eri lähteistä tulleita tietoja ja ennen kaikkea tuotetaan automatisoituja ennusteita matkustajavirtojen ymmärtämiseksi.

Lentoyhtiötoimialalla on ymmärrettävä valtavia määriä dataa

Datavirtojen massiivisuudesta kertoo jotain se, että tälläkin hetkellä Euroopan yllä on satoja, ellei tuhansia lentokoneita, joista jokaisessa istuu 100–300 matkustajaa. Lentoja voi seurata verkossa esimerkiksi Flight Radar24 -palvelussa. Yhdessä koneessa istuvilla matkustajilla on jokaisella hyvin erilaiset kulkureitit vaihtoyhteyksineen. Mahdollisia reittiyhdistelmiä on jokaisessa koneessa kymmenittäin.Esimerkiksi Finnairin Helsingistä Hongkongiin matkaava lento yhdistyy Euroopan päässä yli 60 kohteeseen, ja Aasian päässä vähintään yhtä moneen. Koneessa istuvilla ihmisillä on noin 1 600 lentoyhdistelmää valittavanaan.

”Jos halutaan analysoida yhden reitin markkinaosuutta ja kannattavuutta, on ymmärrettävä valtavaa määrää mahdollisia matkoja, joita matkustajat voivat kyseisellä lennolla tehdä. Finnairin täytyy ymmärtää matkustajien arvostuksia ja pystyä kilpailemaan kaikkien muiden polkujen ja yhteyksien kanssa”, Lahtinen selventää.

Tarkkuus elinehtona

Analyysien tarkkuuden on oltava kohdillaan, sillä lentoyhtiötoimiala on pienten marginaalien bisnestä. Virheanalyysit näkyvät nopeasti tappioina, etenkin kaukoliikenteessä. Tarkka, dataan pohjautuva suunnittelu on Finnairille välttämätöntä, jotta se pystyy toteuttamaan strategiaansa kannattavasti vuodesta toiseen.

Finnairin kaluston on oltava mahdollisimman tehokkaasti käytössä. Yhtiö pystyy mallintamaan verkostosuunnitelmaansa selvittääkseen, kuinka paljon matkustajia tietylle lennolle odotetaan. Kun omat ja kilpailijoiden lennot on lennetty, pystytään samalla työkalulla määrittämään, millainen markkinaosuus Finnairin olisi pitänyt saada olettaen, että matkustajat ovat tehneet rationaalisia päätöksiä. Jos ennusteissa ja toteutuneissa matkustajamäärissä on eroa, voi yhtiö analysoida yksittäisten reittien ja markkinoiden tasolla missä onnistuttiin ja missä jäätiin tavoitteista. Tehokas analysointi auttaa kohdistamaan korjaustoimenpiteitä esimerkiksi hinnoittelussa, myynnissä tai markkinoinnissa.

Uudenlainen toiminta vaatii uudenlaista ajattelua

Finnairin vahva panostus hallinto- ja analytiikkatyökalujen kehittämiseen ja mallintamiskyvyn parantamiseen on vaatinut monia muutoksia yhtiön sisällä. Finnairin johdossa on siirrytty kvantitatiivisen analyysin ja mitattavuuden kautta johtamiseen.

”Uusi toimintakulttuuri on edellyttänyt henkilövaihdoksia, sillä jos ylin johto ei arvosta uusia analytiikkatyökaluja ja usko niiden tuovan lisäarvoa, on niitä vaikea ottaa käyttöön. Toimintatavan muutos on vaatinut koko ajattelutavan muutosta”, Lahtinen kertoo.

Finnairilla on parhaillaan käynnissä iso tietovarastojen uudelleenrakentamisprojekti. Yhtiöllä on edelleen erillisiä tietovarastoja, jotka nyt yhdistetään datan käytettävyyden ja yhdisteltävyyden parantamiseksi.

Uudelleenorganisointi tukee myös liiketoiminta-analytiikan laajempaa käyttöä koko organisaatiossa, ja synnyttää uusia tapoja hyödyntää dataa päätöksenteossa ja toiminnan kehittämisessä.

Finnair

Liiketoimintahaaste

Lentotoiminta on pienten marginaalien liiketoimintaa, joten Finnairin kaluston on oltava mahdollisimman tehokkaasti käytössä. Miten suunnitella reittiverkosto siten, että Finnair pystyy vastaamaan matkustajiensa alati muuttuviin tarpeisiin samalla varmistaen kaluston mahdollisimman tehokaan käytön? Tärkeää on tietomassojen tehokas analysointi sekä tulosten hyödyntäminen koko organisaation toimintaan.

Saavutetut hyödyt

SASin ratkaisujen avulla Finnair pystyy mallintamaan verkostosuunnitelmansa ja ennakoimaan tulevia matkustajavirtoja. Finnair pystyy myös ennustamaan markkinaosuuksia reittikohtaisesti, ja näin ollen mm. analysoimaan reitti- ja markkinakohtaista suoriutumista verrattuna kilpailijoihin. Tehokas analytiikka auttaa yhtiötä myös esimerkiksi hinnoittelussa, myynnissä ja markkinoinnissa.

The results illustrated in this article are specific to the particular situations, business models, data input, and computing environments described herein. Each SAS customer’s experience is unique based on business and technical variables and all statements must be considered non-typical. Actual savings, results, and performance characteristics will vary depending on individual customer configurations and conditions. SAS does not guarantee or represent that every customer will achieve similar results. The only warranties for SAS products and services are those that are set forth in the express warranty statements in the written agreement for such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. Customers have shared their successes with SAS as part of an agreed-upon contractual exchange or project success summarization following a successful implementation of SAS software. Brand and product names are trademarks of their respective companies.

Back to Top