SAS | The Power to Know
Blue radiance
cq5dam.thumbnail.319.319
White Paper

Inzicht nodig? Volg de vijf best practices voor Data Management voor Analytics

 

Over deze white paper

Print

Op basis van jarenlange ervaring heeft SAS vijf principes geformuleerd
die van cruciaal belang zijn voor organisaties die geavanceerde
analytics willen inzetten.

  1. Maak de toegang tot álle databronnen eenvoudig.
  2. Breid het arsenaal van de data scientist uit met nieuwe methoden en technieken om data te onderzoeken, want traditionele technieken als ETL volstaan niet langer.
  3. Zorg ervoor dat de data die u gebruikt schoon zijn.
  4. Gebruik flexibele manipulatietechnieken om structuur aan te brengen in de dataset.
  5. Zorg ervoor dat iedereen in het bedrijf dezelfde metadata gebruikt.

Deze white paper beschrijft de do’s en don’ts en geeft concrete adviezen voor de invulling van deze vijf principes.

De white paper is in het Engels.

Meer informatie over dit onderwerp

About SAS

SAS is the leader in analytics. Through innovative analytics, business intelligence and data management software and services, SAS helps customers at more than 83,000 sites make better decisions faster. Since 1976, SAS has been giving customers around the world THE POWER TO KNOW®.

Over SAS

SAS is marktleider in analytics. Met innovatieve analytics, business intelligence en data management software en dienstverlening, helpt SAS klanten op meer dan 80.000 locaties sneller, betere beslissingen te nemen. Al sinds 1976 levert SAS haar klanten wereldwijd 'THE POWER TO KNOW'.

Over SAS

SAS is marktleider in analytics. Met innovatieve analytics, business intelligence en data management software en dienstverlening, helpt SAS klanten op meer dan 80.000 locaties sneller, betere beslissingen te nemen. Al sinds 1976 levert SAS haar klanten wereldwijd 'THE POWER TO KNOW'.

Heeft u een SAS profiel? Vul het formulier automatisch in Log in

*
*
*
*
 
*
*
 
 

Back to Top