Gemeenten

Uitdagingen

Als gemeente staat u voor belangrijke uitdagingen. Steeds meer bevoegdheden en verantwoordelijkheden verschuiven van centraal naar lokaal niveau: recent in het sociaal domein en komende jaren in het ruimtelijk domein. Regelgeving verandert op het gebied van financiën en risicomanagement. Samenwerkingsverbanden ontstaan in ketens en netwerken. Thema’s als ‘Open Overheid’ en privacy krijgen daardoor extra dimensies. Bovendien zien burgers een efficiënte digitale dienstverlening vandaag de dag als vanzelfsprekend.

Slim gebruik van data
 

  • Slim gebruikmaken van de beschikbare gegevens is daarom van cruciaal belang. Als gemeente heeft u te maken met verschillende informatiebronnen, systemen en taakspecifieke applicaties. Daarnaast zijn er steeds meer mogelijkheden om gebruik te maken van data uit aangrenzende domeinen zoals openbare orde en veiligheid, maar ook sociale media en andere openbare data.  
  • Voor het beschikbaar stellen en benutten van al deze verschillende databronnen heeft u een goede datamanagement omgeving nodig. Een geïntegreerde oplossing die gegevens op een geordende, slimme manier uit de bronbestanden haalt, op een veilige manier beschikbaar stelt, voldoet aan de privacyrichtlijnen en op een gebruikersvriendelijke wijze ontsluit.

Gemeentemodel SAS:
Integrale oplossing

  • SAS ondersteunt gemeenten met een integrale oplossing. Hiermee wordt het mogelijk om alle relevantie informatie te koppelen, eenduidig te maken en te visualiseren in dashboards. Deze rapportages worden nog duidelijker door onze volledige GEO-integratie. Zo kunt u eenvoudig van een punt op de kaart naar de bijhorende data en andersom. Dit helpt u om zaken vanuit verschillende invalshoeken te onderzoeken. Tevens geeft onze oplossing de mogelijkheid om accurate voorspellingen te doen en geeft u een duidelijk beeld van uw data kwaliteit.
  • Deze totaaloplossing zorgt ervoor dat applicaties van verschillende leveranciers bij elkaar worden gebracht. SAS levert als het ware een schil om deze deeloplossingen heen, en verrijkt dit waar nodig met andere waardevolle informatiebronnen van zowel binnen als buiten uw eigen gemeente.

Betere dienstverlening
 

  • De oplossing van SAS is zeer gebruiksvriendelijk en voor iedereen toegankelijk. U bent voor het maken van rapportages of het inrichten van dashboards niet langer afhankelijk van uw IT-afdeling of externe consultants. U kunt nu zelf dashboards inrichten en beheren.
  • Door de volledige Office integratie kunt u eenvoudig blijven werken met systemen die uw medewerkers kennen, maar aan de achterkant toch gebruikmaken van de krachtige SAS functionaliteit. Op deze laagdrempelige manier krijgt u direct inzicht in de gewenste informatie en bent u in staat om alle beschikbare data in uw beslissingen mee te nemen. Hierdoor worden beleidsanalyses nauwkeuriger, planningen gemakkelijker en verbetert de dienstverlening aan de burger.