Man looking at data on his laptop

Overheid

 

Verhoog uw service, slagvaardigheid en transparantie

Als overheid moet u continu inspelen en reageren op de ontwikkelingen in de maatschappij. Ook is het de taak van u als overheid om de samenleving kansen te bieden, grenzen te stellen, optimaal te beschermen en minimaal te belemmeren. En bovenal betrouwbaar te zijn. Van kleinere overheidsinstanties of -organen wordt verwacht dat zij bij crisis en incidenten adequaat optreden en processen doelmatig en efficiënt uitvoeren. Maar ook dat er, waar nodig, wordt vernieuwd. Om dit allemaal te kunnen realiseren, moet de overheid een slimme overheid zijn.

Data hebben daarbij van een belangrijke strategische waarde. De uitdaging van elke overheidsinstantie is om uit de steeds grotere hoeveelheid gegevens relevante informatie te halen. Om een slimme overheid te zijn, is een goede informatiemanagementstrategie noodzakelijk en moet informatie worden gekoppeld aan de organisatiestrategie en -doelstellingen.

 

Wij zijn dankzij SAS in staat om grote hoeveelheden datasets met elkaar te combineren, analyseren en inzichtelijk weer te geven, zodat we efficiënter handhaven en verantwoorden conform de auditvoorschriften.
Rijksdienst voor ondernemend nederland

Kees Kloet
Teammanager Analyse, Selectie en Beschikbaarstellen
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Hoe kan SAS u helpen?

SAS helpt overheidsinstanties wereldwijd hun prestaties te verbeteren en slagvaardiger te worden door sneller betere beslissingen te nemen. SAS biedt de volgende oplossingen voor de overheid:

Back to Top