Presentatie SAS Talk

'Vitale Assets'

Bas van Essen en Gilbert Westdorp

Het project Vitale Assets heeft als doel om precies op tijd het juiste onderhoud uit te voeren op basis van informatie van energiesensoren en data analyse. Dit draagt bij aan lagere onderhoudskosten, beter planbaar onderhoud, verlenging van de levensduur, een lager energieverbruik en een hogere betrouwbaarheid en beschikbaarheid van onze (vaar)wegen. Maar vooral minder gedoe en imagoschade door falende infrastructuur!

Back to Top