De werkdag van Colin Nugteren,
Chief Analytical Officer bij DirectPay

De werkdag van Colin Nugteren, Chief Analytical Officer bij DirectPay

Het maken van rapportages over de afgelopen periode is in vrijwel iedere organisatie gemeengoed, maar nog slechts weinigen slagen erin de stap te maken naar vooruitkijken en voorspellen. DirectPay heeft onder leiding van Chief Analytics Officer Colin Nugteren die stap wel gemaakt. Dat legt de organisatie geen windeieren.

Dit artikel is geschreven door Mirjam Hulsebos en verscheen eerder in Business Information Magazine  


DirectPay is gespecialiseerd in het efficiënt beheren en innen van vorderingen. Tot de diensten behoren onder meer de koop van vorderingen, debiteurenbeheer, incassogarantie en schuldbewaking. DirectPay beschikt daardoor over ontzettend veel data over betaalgedrag van debiteuren. Aan de vier mensen tellende afdeling van Colin Nugteren de taak om deze data te vertalen naar informatie op basis waarvan beslissingen kunnen worden genomen.

8.00 uur: De dag opstarten

“Ik werk bij voorkeur eerst even thuis om de files te vermijden. Ik check mijn mail en klik door de rapportages heen om te zien of er gisteren hick-ups zijn ontstaan in processen waar we direct iets aan moeten doen. Thuis kan ik ongestoord even in dingen duiken waar ik op de zaak niet aan toekom. Ergens tussen 9 uur en half tien vertrek ik naar kantoor.”

10.00 uur: Meeting met sales

“Onze organisatie telt vijf afdelingen: IT, analytics, business operations, finance en sales. De eerste twee leveren diensten aan de laatste drie. De analytics-afdeling voorziet de organisatie uiteraard van rapportages, maar veel belangrijker is onze rol in het vooruitkijken en voorspellen. We proberen zoveel mogelijk beslissingen te automatiseren, zodat onze medewerkers zich kunnen focussen op de minder eenduidige kwesties. Vandaag buig ik me samen met onze sales manager over de vraag of en hoe hoog we moeten inschrijven op een aanbesteding voor de overname van een portefeuille vorderingen. Deze beslissing heeft twee kanten. Enerzijds natuurlijk de vraag wat we eraan kunnen verdienen. En anderzijds de vraag welke impact dit heeft op onze organisatie. Hoeveel druk legt dit op de afdeling business operations? Die twee aspecten hangen nauw met elkaar samen, want een te hoge werkdruk betekent in de praktijk bijvoorbeeld dat we beslissen een bepaalde groep debiteuren een aanmaning per brief, e-mail of sms te sturen, terwijl ons analytische model aangeeft dat de betaalkans bij deze mensen het hoogst is als we ze bellen. Het is kortom een balanceeract tussen sales, finance en business operations. Onze volledig geautomatiseerde credit check en impactanalyse leveren de informatie waar wij de beslissing op baseren voor welk bedrag we inschrijven op de aanbesteding.”

11.00 uur: Bijpraten met IT

“Onze IT-afdeling bouwt momenteel een nieuw factoringplatform, dat we in de tweede helft van dit jaar in gebruik willen nemen. We hebben gekeken naar de pakketten die er op de markt verkrijgbaar zijn, maar geen daarvan was eigenlijk geschikt om de volgende stap te zetten op het gebied van analytics en geautomatiseerd decision management. Vandaar dat we de keus hebben gemaakt voor zelfbouw. De core ontwikkelen we zelf, maar de functionaliteit daar omheen kopen we in. Denk bijvoorbeeld aan functionaliteit om geautomatiseerd tienduizenden brieven, e-mails of sms-jes te versturen of de analyse- en rapportagesoftware van SAS. De IT-manager praat me bij over de nieuw ontwikkelde functionaliteit op ons eigen platform en we bespreken meteen een meeting voor die morgen plaatsvindt. Dan zitten we een hele middag met de mensen uit ons team, een deel van de IT-afdeling en enkele mensen uit de business bij elkaar om een nieuw project voor te bereiden dat we samen met SAS gaan doen. Regelmatig helpt SAS ons met het ontwikkelen van een Proof of Concept waarna wij zelf verder ontwikkelen voor onze specifieke situatie en aan de andere kant geven wij feedback op de software aan de ontwikkelaars van SAS in de VS. Morgen bespreken we wat onze verwachtingen precies zijn van dit project.”

13.00 uur: Aan het werk op mijn eigen afdeling

“Onze organisatie groeit snel en onze afdeling helemaal. Vorig jaar rond deze tijd zaten we met twee man, nu al met vier en nummer vijf begint binnenkort. Zo’n nieuw team betekent dat ik wat meer tijd dan voorheen moet inruimen voor begeleiding. Ik doe dat ook bewust, want daar hebben niet alleen de medewerkers wat aan, maar ik ook. Omdat we alle vier uit verschillende sectoren komen en in het verleden te maken hebben gehad met andere softwarepakketten en andere uitdagingen leren we veel van elkaar. Vorig jaar had ik vooral mijn collega’s van IT als sparring partner, nu kan ik met ‘gelijkgestemde geesten’ uitvogelen hoe je een analytische uitdaging het best aanpakt. Daardoor zijn de stappen die we nu zetten groter dan in het verleden. Ik moedig mijn teamleden aan om – net zoals ik zelf al jaren doe – een dag in de week vrij te plannen voor ‘spielerei’. Het vak van data-analist leer je alleen door er zelf mee aan de slag te gaan. Het is heel verleidelijk om al je tijd te besteden aan het inwilligen van verzoeken van de business, want die verzoeken zijn er in onze organisatie volop. Maar je moet jezelf ook de ruimte geven om te leren.”

15.00 uur: Marcom overleg met ons marketingcommunicatiebureau

“Alle leden uit het MT hebben naast hun hoofdtaak nog een subtaak. Voor mij is dat marketing en communicatie. We willen dit jaar marketing echt serieus gaan oppakken en we zijn daarvoor op zoek naar een ervaren marcom-manager. In de tussentijd trek ik het project, ondersteund door mijn collega’s en een extern bureau. We buigen ons over de vraag hoe we de bekendheid van Nederlanders met factoring kunnen vergroten, zodat mensen niet verbaasd zijn als ze een bericht van ons krijgen dat wij een bepaalde vordering hebben overgenomen. Vandaag bespreken we welke opties we hebben om die boodschap aan debiteuren te brengen. Die opties laten we daarna door onze eigen marketingafdeling onderzoeken, met als doel inzicht te krijgen welke teksten de beste reacties geven en via welke kanalen we het best met nieuwe debiteuren kunnen communiceren.”

17.00 uur: Nog even in een vraagstuk duiken

“Het eind van de dag is de ideale tijd om even in afzondering te werken. Ik duik nu in het vraagstuk hoe we onze tarieven nog verder kunnen aanscherpen. Door de successen die we vanuit de analyses behalen in het automatiseren van beslissingen zijn we er in geslaagd met minder mensen een hogere productie te realiseren. Dat heeft natuurlijk impact op onze kostprijs en het betekent dat we nu grotere portefeuilles kunnen binnenhalen. Daar moeten we onze analytische modellen op aanpassen.”


Meer inspirerende voorbeelden

Benieuwd naar meer inspirerende voorbeelden van hoe analytics in de praktijk wordt toegepast? Kom dan op 4 oktober naar SAS Forum Nederland waar verschillende organisaties hun best practices delen.

Share this article with your network: