De hype van het Internet of Things:

een reality check

09 / 01 /2016

De hype van het Internet of Things: een reality check

Volgens de prognoses van Cisco zullen er in 2020 50 miljard verbonden apparaten zijn. Gartner schat dit in op een wat 'bescheidener' aantal van 26 miljard apparaten. Bovendien zal de waarde van de IoT-markt (Internet of Things) in 2025 naar verwachting zijn gestegen naar USD 6 biljoen (volgens McKinsey) of zelfs USD 7,1 biljoen (volgens IDC)!

Deze prognoses voor de IoT-markt zijn haast net zo indrukwekkend als de enorme datastromen zelf, maar zijn ze ook realistisch? Zelfs bij de meest  behoudende voorspellingen wordt uitgegaan van een jaarlijks groeicijfer van 30%, terwijl de wereldwijde internetpenetratie een groei van 3% laat zien. Volgens uitgebreide gegevens van de ITU, de Wereldbank en de Verenigde Naties heeft tegenwoordig 46,1% van de wereldbevolking internettoegang. Maar om alleen de dingen te tellen die verbinding kunnen maken, zonder te kijken naar de feitelijke toepassing, is als schieten met hagel.

Houdt dat in dat de hype rond de IoT-markt overtrokken is? Mathias Coopmans, Principal Business Solution Manager bij SAS: "We zijn het stadium van de onzinnige toepassingen voorbij – denk bijvoorbeeld aan een broodrooster die met de koelkast communiceert – maar we hebben nog steeds een lange weg te gaan voordat we de beoogde doelstellingen hebben bereikt. We kunnen ons dan ook afvragen of de verwachtingen op korte termijn zullen worden waargemaakt. Vijf jaar geleden werden al vergelijkbare cijfers genoemd, maar die voorspellingen zijn vooralsnog niet uitgekomen. We bevinden ons op dit moment in de beginfase van IoT, waarbij de nadruk ligt op de fysieke opzet: Hoe kan de connectiviteit worden gewaarborgd? Welke sensoren moeten worden gebruikt? Welke eisen worden er aan de infrastructuur gesteld? Hoe zien de apparaten er zelf uit? Desondanks ben ik overtuigd dat IoT de potentie heeft om in alle sectoren een verandering teweeg te brengen. Op de lange termijn zal IoT leiden tot bedrijfsmodellen die zijn gebaseerd op deze nieuwe technologie".

Inzicht krijgen in de data

Terwijl de verschillende infrastructuuraanbieders om hun marktaandeel vechten en het aantal infrastructuurstandaarden toeneemt, zijn enkele innoverende bedrijven bezig pilots uit te voeren om wegwijs te worden in alle verzamelde data. Mathias Coopmans: "We staan aan de vooravond van  de integratie van een analytics laag in IoT-toepassingen. Dat is wat daadwerkelijk waarde zal opleveren. Als je echter kijkt naar de gevallen waarin er al voldoende complexe gegevens beschikbaar zijn om met analytics toegevoegde waarde te bieden, gaat het echter nog steeds om een zeer klein marktaandeel. Ik ben er echter stellig van overtuigd dat het houden van analysepilots met de gegevens die zijn verzameld de beste tactiek is en dat organisaties die dat doen een concurrentievoordeel opbouwen. Bedrijven die analysepilots met IoT-gegevens uitvoeren, kijken niet alleen naar het kostenaspect van de benodigde hardware, maar ook hoe ze hun winst kunnen verhogen door nieuwe diensten te ontwikkelen. Dat is een andere aanpak".

We staan aan de vooravond van de integratie van een analytics laag in IoT-toepassingen.

De mate van IoT-adoptie verschilt per sector. Sterk datagedreven sectoren, zoals de telecomsector en de verzekeringsbranche, hebben hun eerste stappen in het IoT-domein jaren geleden al gezet. "Verzekeringsmaatschappijen volgen al jaren hun meest waardevolle investeringen, zoals booreilanden, omdat de kosten-batenanalyse hiervoor eenvoudiger is. Nu de prijs van de sensoren steeds verder daalt, zien we steeds meer nieuwe toepassingen, zoals de connected car. Verzekeringsmaatschappijen experimenteren met een op gedrag gebaseerd model, waarbij bestuurders met een veiligere rijstijl minder voor hun verzekering betalen. Als je alleen de rijstijl wilt analyseren om de verzekeringspremie te berekenen, heb je geen real-time analytics nodig. Als je echter aanvullende diensten wilt gaan aanbieden – bijvoorbeeld om je klanten te waarschuwen wanneer ze hun auto in een gevaarlijke buurt parkeren – dan bewijzen real-time gegevensanalyses wel degelijk hun waarde."

Innovatieve bedrijfsmodellen

In het toepassingsdomein zien we verschillende spelers, waaronder nieuwe marktdeelnemers, die de eerste toepassingen uitproberen. In juni van dit jaar kondigde de gemeente Antwerpen een concessieovereenkomst aan voor de installatie van slimme watermeters in de stad. In de eerste fase zal het waterbedrijf Water-Link – in samenwerking met elektriciteitsleverancier ENGIE Fabricom en Hydroko, leverancier van maatoplossingen voor waterbedrijven – een jaar lang 1.000 slimme meters testen. " Bij dit project zijn geen aanbieders van netwerktechnologie betrokken, wat illustreert dat nieuwe spelers graag een graantje willen meepikken. Omdat er geen vergunningen voor de radiofrequenties voor IoT nodig zijn, is de investering beperkt. Tegelijkertijd zijn de mogelijkheden enorm. Door met sensoren het waterverbruik te registreren, kan Water-Link eenvoudig lekkages detecteren, fraude opsporen en de kosten automatisch in rekening brengen. De klanten hoeven zich op hun beurt geen zorgen te maken over de administratieve aspecten en kunnen op een rationele manier met hun waterverbruik omgaan, omdat ze toegang hebben tot real-time statistieken", aldus Mathias.

Omdat er geen vergunningen voor de radiofrequenties voor IoT nodig zijn, is de investering beperkt.

Een ander voorbeeld is dat een elektriciteitsbedrijf op basis van het elektriciteitsgebruik kan voorspellen of een klant thuis is. Mathias: "Ik heb gehoord dat energieleveranciers in gesprek zijn met koeriersbedrijven over de verkoop van dergelijke data, die koeriersbedrijven vervolgens kunnen gebruiken om de optimale routes te berekenen".

Van wie zijn de gegevens?

Het bovenstaande voorbeeld geeft aan dat de strijd zich voornamelijk richt op de data. Maar wie is de eigenaar van die gegevens? Dat onderwerp zal de komende paar jaar een heet hangijzer blijven. Zijn het de aanbieders van de netwerktechnologie, de autoproducenten, de nutsbedrijven… of de klanten? De eigendom en het gebruik van de data én de controle hierover zijn bepalend voor de toekomst van IoT. "Ik denk dat klanten een belangrijke rol zullen spelen in het IoT-verhaal. Als ze zich realiseren wat hun gegevens waard zijn, zullen ze eerder geneigd zijn om hun gegevens te delen met organisaties die hen een betere klantervaring of toegevoegde waarde bieden", voegt Mathias Coopmans toe.

"Op het SAS Forum 2016 besteden we ruim aandacht aan de connected customer. Als  een telecomaanbieder bijvoorbeeld vaststelt dat een klant zijn datalimiet bijna heeft bereikt, kan het bedrijf hem een promotie-aanbieding doen die past bij zijn gedrag. IoT-toepassingen zullen echter ook aan bod komen bij het thema Optimize Fraud Detection, Security & Risk, onder andere met betrekking tot het voorkomen van fraude bij geldoverboekingen. Wat databeheer betreft, levert IoT ook een uitdaging op. Niet alle data sensoren zijn namelijk 100% betrouwbaar, waardoor het belangrijk is dat de kwaliteit van de gegevens wordt gecontroleerd. Als er bijvoorbeeld een temperatuur van 200 °C wordt geregistreerd in de motor van een auto, duidt dat dan op een technisch probleem of is de sensor defect? Verder is operationeel real-time data management een hele nieuwe discipline. Analytics is van oudsher voor een groot deel gebaseerd op historische gegevens. Los van het feit dat IoT als een rode draad door alle andere programmaonderdelen van het SAS
Forum loopt, zullen we ook een testopstelling met een connected car demonstreren. Voor iedereen die specifieke gebruiksscenario's wil horen en zien, is het SAS Forum 2016 de ideale plek", besluit Mathias Coopmans.

Share this article with your network:

Read more about ”Coss topic” articles

Want to learn more?

Deze ‘Get Inspired’ pagina biedt alvast een voorproefje op alle onderwerpen die tijdens het SAS Forum 2016 aan bod komen.

Stay up to date

Back to Top