SAS | The Power to Know

AVG – Hoe Data Governance de overheid helpt met GDPR compliance

Bescherming van persoonsgegevens tot op het laagste niveau

Datum: 
12 september 2017
Tijd:13.00 – 18.00 uur


De General Data Protection Regulation (GDPR) treedt vanaf 25 mei 2018 in werking. In Nederland is de GDPR vertaald in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). We zijn nu over de helft van de twee jaar implementatieperiode. Tijd voor actie!

In deze implementatieperiode van twee jaar kunnen organisaties en toezichthouders zich goed voorbereiden op de AVG. Aanpassingen en voorbereidingen zijn nodig voor processen, mensen en op technologie. Vanuit technologisch oogpunt is een Data Governance raamwerk onontbeerlijk. Dit raamwerk ondersteunt het beheer van de richtlijnen en procedures met betrekking tot de beschikbaarheid, compleetheid en juistheid van de informatie en data.

Organisaties die niet compliant zijn lopen het risico op forse boetes. Voor bepaalde overheidsorganisaties (zoals de Belastingdienst, of organisaties in het veiligheidsdomein) gelden specifieke afspraken om fraude te kunnen opsporen, of in strafrechtelijke zaken.

Uit recent onderzoek van SAS blijkt dat organisaties als grootste uitdaging ervaren hoe de uitwerking van de wet er precies uit gaat zien en of ze voldoende, en vooral de juiste maatregelen hebben getroffen om compliant te zijn.

Tijdens deze middag gaan we daar dieper op in en komt het volgende aan bod:

  • Hoe kan data governance eraan bijdragen dat voor ieder individu, op ieder moment zijn of haar data veilig is en niet voor andere doeleinden wordt gebruikt?
  • Worden de privacy-aspecten niet geschonden wanneer datasets worden gecombineerd?
  • Hoe richt ik mijn auditing in?
  • Hoe monitor ik de autorisatie- en authenticatie-levels die zijn afgesproken?
  • Hoe gaat role based access control (RBAC) mij helpen?

In deze sessie hoort u vanuit de ruime ervaringen van SAS hoe u GDPR compliant kan worden. We benaderen dit vanuit data perspectief, één van de cruciale onderdelen van de GDPR. Welke logische stappen kunt u volgen? Welke valkuilen komt u onderweg tegen?

SAS specialisten en een aantal van onze partners belichten de verschillende aspecten van de GDPR. We houden van hands-on en concreet. Dus de HOE-vraag komt volop aan de orde.

We nodigen u graag uit om aan deze sessie deel te nemen.


Voorlopige agenda

13:00 uur
Ontvangst en registratie
13:30 uurOpening
13:45 uurDe details rond GDPR
Kalliopi Spyridaki - Chief Privacy Strategist, SAS Institute
14:30 uurGDPR: welke afspraken moet ik maken met mijn ICT
leverancier?

Sylvia Huydecoper - Senior Juridisch Adviseur, Nederland ICT
15:00 uurPauze
15:30 uurImpact GDPR op uw organisatie
16:00 uurHoe aan de slag – datamanagement als basis voor de oplossing
Bas Dudink - Senior Technology  Solution Consultant, SAS Nederland
17:00 uurDiscussie
17:30 uurBorrel en netwerken

 

 

 

 

 

Meer informatie
M: sasinfo@sas.com
T: +31 (0)35 - 699 6900
@SAS_Netherlands
via #SASINS
SAS Nederland op
LinkedIn

 

 

 

 

 

 

Back to Top