SAS | The Power to Know

Besturen is vooruitzien

Slimme inzet van data brengt controllers en auditors ‘in control’

Datum:
16 maart 2017
Tijd:12.00 – 18.00 uur
Toelichting: In deze sessie wordt ingegaan op de veranderende rol van CFO's, auditors
en controllers en de mogelijkheden van Analytics en BI binnen het financieel
domein.


SAS organiseert op 16 maart de sessie “Besturen is vooruitzien” waarin we ingaan op de ontwikkelingen binnen de overheid, de impact op het financieel domein en de mogelijkheden van data en analytics. We bieden een mooi programma met inspirerende sprekers.

Big data, analytics en informatiemanagement veranderen de financiële keten voor zowel private als publieke organisaties.  

Deze veranderingen voltrekken zich op de volgende drie gebieden:

1.     Op weg richting informatiegestuurde controlling:
        - Fraudedetectie, compliancy, risicominimalisatie, voorspellende modellen zijn
        onderwerpen die directe aandacht vergen.

2.     De Transparantie paradox:
        - (Open) data en de bijbehorende verantwoordelijkheid.
        - (Open) data in een buitenwereld die meer weet dan de CFO.
        - Transparantie leidt tot prestatieverbetering.
        - Transparantie en de druk op de organisatie.

3.     Verticale communicatie en control komt onder spanning door horizontale control:
        - Data opent mogelijkheden voor medewerkers om te innoveren.
        - Medewerker empowerment vraagt andere manieren van sturing en control.
        - Zelfsturing als waardecomponent c.q. ondernemingsmodel binnen de organisatie
        verandert paradigma’s.

Wat betekent dit voor de rol van de CFO, controller en auditor?

We belichten deze onderwerpen vanuit drie perspectieven: de ervaringen vanuit het bedrijfsleven, ontwikkelingen binnen de overheid en de wetenschappelijke invalshoek. De zogenaamde Triple Helix.

Ook wordt er ingegaan op de mogelijkheden van analytics en BI binnen het financieel domein. Hoe krijgen auditors en controllers met het slim inzetten van data meer controle op hun financiële proces? Denk hierbij aan het optimaliseren van de bestaande bedrijfsprocessen, opsporen van fraude, compliancy en risicominimalisatie. Naast de keynotes zoeken we nadrukkelijk de interactie.

  Programma

  12.00 uur Ontvangst, koffie en lunch
  13.00 uur
   Welkom en toelichting op het programma - Bert Boers, Vice President SAS South West Europe en Joep Bremmers, dagvoorzitter
  13.30 uur
   ‘Hoe maakt de controller het verschil? – inzicht in de veranderingen binnen control’ - Peter-Willem van Lindenberg, Directeur Bisnez Management en Universitair Docent Erasmus Universiteit
  14.15 uur
   De dynamische spanning van de Overheidsauditor - Dion Kotteman, Voormalig Algemeen Directeur Auditdienst Rijk
  15.00 uur
   Pauze
  15.30 uur
   Ervaringen uit Private Accountancy - Andre Mikkers, Forensic Partner PWC
  16.15 uur
   Transparantie in de Overheid - Henk van der Zeijden, teammanager KCC Innovatie & ontwikkeling Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
  17.00 uur Wat betekent Analytics voor het financiële domein - Colin Nugteren, Chief Analytics Officer DirectPay
  17.30 uur Afsluitende discussie
  17.45 uur Netwerkborrel


  U kunt zich hier aanmelden voor Besturen is vooruitzien. Deelname is alleen op uitnodiging van SAS. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname. De sessie wordt gehouden bij SAS in Huizen.

   

   

   

   

  Meer informatie
  M: sasinfo@sas.com
  T: +31 (0)35 - 699 6900
  @SAS_Netherlands
  via #SASINS
  SAS Nederland op
  LinkedIn

   

   

   

   

   

   

  Back to Top