Future Bright – Decisions at the speed of Right

In Future Bright - Decisions at the speed of Right delen visieleiders van organisaties als DSM, Macy's, Rabobank, bol.com, Marktplaats.nl en RWE hun ervaringen over hoe zij optimaal waarde halen uit hun data. Toegang tot grote hoeveelheden data ligt meer binnen handbereik dan ooit. Het verzamelen van veel data betekent echter nog niet dat organisaties in staat zijn deze om te zetten naar informatie en vooral naar inzicht. In dit boek biedt SAS handreikingen om de eerste stappen te zetten. Deze uitgave is tot stand gekomen in samenwerking met Hotze Zijlstra van ICT Media.

Big data
Organisaties hebben te maken met steeds sneller, groter en gevarieerder wordende datastromen. Bij een term als big data denken zelfs goed ingevoerde IT-ers, analisten en businessmensen al snel aan een ongebreideld groeiende wirwar van gegevens uit een groot aantal gestructureerde en ongestructureerde bronnen - een stortvloed aan data die vanuit verschillende hoeken op de organisatie af dendert. Maar wie een beetje afstand neemt, ziet al snel een meer natuurlijke ontwikkeling waar alle organisaties op kunnen inhaken. Ongeacht het volwassenheidsniveau.

Big analytics
Het pad van business intelligence naar big data analytics is voor iedereen te bewandelen. Het begint bij het aggregeren en ontsluiten van afgebakende hoeveelheden gegevens, om vervolgens met behulp van nieuwe technologieën toe te werken naar de realtime analyse van onbegrensde hoeveelheden data. Een pad dat van reactief naar proactief loopt, maar ook van terugkijken naar voorspellen. Op welk niveau je als organisatie de eerste stappen zet, is minder belangrijk dan de beslissing om mee te gaan. Dit vereist snelheid en visie.

Contact
Voor meer informatie of vragen:

SAS Nederland
M: sasinfo@sas.com
T: +31 (0)35 - 699 6900
W: www.sas.com/nl