Zilveren Kruis verbetert zorgkwaliteit op nationaal niveau door datagedreven aanpak met SAS

Achmea is met meer dan vijf miljoen verzekerden de grootste verzekeringsmaatschappij van Nederland. Zilveren Kruis is hier samen met Interpolis, Centraal Beheer en vele andere dochterondernemingen, onderdeel van. Met de omvang van de organisatie was het dan ook niet verrassend dat het ernaar streefde de eerste datagedreven verzekeraar te worden. En dat is inmiddels gelukt, met grote gevolgen voor de zorgkwaliteit in Nederland.

 

Met zoveel verschillende dochterondernemingen was het voor Zilveren Kruis cruciaal dat er één gecentraliseerd platform zou komen die alle verschillende ondernemingen binnen Achmea bedient. Zo wordt het gebruik van het platform en de inzet van van data gestimuleerd.

René Hoekstra,
Senior Research Consultant bij Zilveren Kruis

Verbeterde zorgkwaliteit

Een goed voorbeeld van dit streven is het onderzoek naar incontinentie na prostaatverwijderingsoperaties dat begin 2018 is gepubliceerd. Een onderzoek dat Zilveren Kruis samen met Zorgverzekeraars Nederland en de Nederlandse Vereniging van Urologen (NVU) uitgevoerd. Door de data van 1.590 patiënten te analyseren, is er een significant verband gevonden tussen het aantal verrichte prostaatverwijderingen per ziekenhuis en de declaratie van incontinentiemateriaal. Met andere woorden; de kans op incontinentie was statistisch significant kleiner (26%) bij ziekenhuizen die jaarlijks meer dan 100 patiënten opereerden, dan ziekenhuizen met minder dan 100 operaties. Met deze kennis heeft Zilveren Kruis nu haar inkoopbeleid aangepast, zodat alleen ziekenhuizen die meer dan 100 prostaatverwijderingen per jaar uitvoeren bij hen gecontracteerd kunnen worden.

Verbeterde datakwaliteit

Al meer dan twintig jaar gebruikt Zilveren Kruis oplossingen van SAS, maar in 2013 vond er een grote efficiencyslag plaats binnen Nederlands grootste verzekeraar. Toen bouwde SAS een centraal Business Intelligence (BI) platform, waarbinnen alle dochterondernemingen van Zilveren Kruis data konden waarborgen, analyseren en rapporteren. Met toegang tot verschillende SAS-oplossingen, zoals SAS Visual Analytics, SAS Fraud Framework en SAS Enterprise Guide, is er nu een breed en krachtig platform aanwezig. Dit verhoogt de slagkracht van de verzamelde data enorm. René Hoekstra, Senior Research Consultant bij Zilveren Kruis en statisticus bij het prostaatverwijderingsonderzoek, was onderdeel van deze transformatie.

Datagedreven mensen

Erik Jansen, account director bij SAS, is sinds vijf jaar betrokken bij de implementatie van nieuwe software bij Zilveren Kruis. Volgens hem heeft Zilveren Kruis het goed aangepakt door werknemers intern op te leiden om datagedreven te kunnen denken én werken. Samen met Zilveren Kruis heeft SAS een opleiding ontwikkeld, waarmee zowel data-analisten als inhoudelijk specialisten met de SAS-toepassingen leren werken.

Hoekstra: “Om een datagedreven organisatie te zijn, moet je datagedreven mensen in huis hebben. Dit is niet alleen voordelig voor het verloop van interne processen, maar geeft de datakwaliteit ook een enorme boost. Data worden namelijk geanalyseerd en gecontroleerd door analisten en specialisten.” 

Inmiddels telt Zilveren Kruis ongeveer 230 gecertificeerde medewerkers, welke allemaal met de SAS-oplossingen werken.

Business voordelen

De grootste verandering die door deze transformatie heeft plaatsgevonden is de bijdrage die Zilveren Kruis nu levert aan de zorgkwaliteit in Nederland. Volgens Hoekstra zijn de mogelijkheden met deze hoeveelheden data ongekend groot: “Zo zijn we ook een onderzoek gestart naar hoe zorgkosten van herhaalrecepten verlaagd kunnen worden en de efficiëntie van het ophalen of bezorgen van herhaalmedicatie vergroot. Deze kennis heeft de potentie om kosten te besparen, patiëntgemak te vergroten en apotheken efficiënter in te richten.”

Ook heeft de implementatie van het complete BI-platform van SAS veel interne voordelen opgeleverd. Volgens Hoekstra zijn er twee grote verbeteringen ten opzichte van voorgaande jaren: “Ten eerste staat de IT-afdeling in zijn kracht omdat ze met een platform werken dat organisatiebreed en dus centraal wordt beheerd. Het tweede punt is dat het management nu over een stevig fundament beschikt dat voldoet aan de beoogde doelstellingen: kostenbesparing, efficiëntie en datagedreven werken.” 

Euramax

Uitdaging

Met zoveel verschillende dochterondernemingen is het voor Zilveren Kruis cruciaal dat ze één gecentraliseerd platform hebben die alle verschillende ondernemingen binnen Achmea bedient.

Oplossing

Voordelen

  • Bijdrage die Zilveren Kruis levert aan de zorgkwaliteit in Nederland
  • Een platform dat centraal wordt beheerd.
  • Het management beschikt over een stevig fundament dat voldoet aan de doelstellingen: kostenbesparing, efficiëntie en datagedreven werken.
The results illustrated in this article are specific to the particular situations, business models, data input, and computing environments described herein. Each SAS customer’s experience is unique based on business and technical variables and all statements must be considered non-typical. Actual savings, results, and performance characteristics will vary depending on individual customer configurations and conditions. SAS does not guarantee or represent that every customer will achieve similar results. The only warranties for SAS products and services are those that are set forth in the express warranty statements in the written agreement for such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. Customers have shared their successes with SAS as part of an agreed-upon contractual exchange or project success summarization following a successful implementation of SAS software. Brand and product names are trademarks of their respective companies.

Back to Top