Ziekenhuis Gelderse Vallei krijgt organisatiebreed waardevolle inzichten met SAS Visual Analytics

Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede levert medische zorg, onderzoek en innovatie voor het verzorgingsgebied West- en Midden-Gelderland en Oost-Utrecht. Patiënten kunnen in het ziekenhuis terecht voor bijna alle medische specialismen. Kwaliteit staat hoog in het vaandel. Daarvoor wilde Gelderse Vallei voor verschillende disciplines beter en slimmer gebruikmaken van de beschikbare data uit diverse systemen. Het ziekenhuis werkt hiervoor samen met SAS.

Ziekenhuis Gelderse Vallei maakt al ruim twaalf jaar gebruik van de analytische software van SAS. Alle systemen zijn inmiddels ontsloten op de software van SAS. Hoewel de software initieel alleen gebruikt werd voor rapportages, en dus vooral om terug te blikken, helpt SAS Visual Analytics juist met geavanceerde analyses waarmee het ziekenhuis vooruit kan kijken.

“Alles wat we doen staat in het teken van de kwaliteit van de zorg die we leveren”, zegt Robbert Westerink, Hoofd Datawarehouse van Ziekenhuis Gelderse Vallei. Om hier continu inzicht in te hebben, ontwikkelde het team van Westerink een organisatiebreed dashboard met SAS Visual Analytics. Hiermee krijgen gebruikers van verschillende disciplines visuele inzichten in onder meer financiën, de zorg die wordt verleend en personele aangelegenheden. Bovendien kunnen gebruikers zelf de onderliggende data verder onderzoeken om nieuwe ontdekkingen te doen. Zo hebben specialisten bijvoorbeeld altijd een actueel beeld van het aantal opnames en spreekuren, maar ook van mogelijke afwijkingen in de sterftekans van patiënten.

Vinger aan de pols met dashboard

“Een mooi voorbeeld van hoe datavisualisatie ons verder helpt, is dat we nu continu inzicht hebben in de HSMR (Hospital Standardized Mortality Ratio). Dit betreft de overlevingsverwachting voor patiënten die binnenkomen met een heel complex ziektebeeld. Kleine variaties daarop geven aan of een ziekenhuis kwalitatief een goed of iets minder goed ziekenhuis is”, vertelt Westerink. “Eens in het jaar worden de landelijke HSMR-cijfers beschikbaar gemaakt. In plaats van te wachten op deze cijfers houden we dankzij ons dashboard het hele jaar de vinger aan de pols. Artsen kunnen met SAS Visual Analytics op hun eigen werkplek met een iPad onderzoek doen naar oorzaken van sterfte.”

Ook op het gebied van P&O zorgt datavisualisatie voor meerwaarde bij Gelderse Vallei. Zo zijn er rapportages ingericht over de in- en uitstroom, het ziekteverzuim, het rooster en de verlofuren van medewerkers. Dit is niet alleen nuttig voor de P&O manager, maar ook voor de zorgmanager die daarmee beter wordt ondersteund om een optimale personele bezetting op afdelingen te realiseren.

Voordat we SAS gebruikten was het onmogelijk of te tijdrovend om data uit onze systemen te combineren en daar nieuwe inzichten uit te halen. Hier hebben we echt winst behaald. Rik Eding Hoofd Datawarehouse Ziekenhuis Gelderse Vallei

Ziekenhuisbedden-dashboard

Het ziekenhuis gebruikt SAS Visual Analytics niet alleen om stuurinformatie te krijgen. Ook wordt het ingezet om operationele processen in goede banen te leiden. Zo is er een zogenaamd ‘ziekenhuisbedden-dashboard’ dat helpt de beschikbare capaciteit zo efficiënt mogelijk in te zetten.

“De ligduur van onze patiënten is een belangrijke graadmeter voor kwaliteit. Een sneller herstel betekent ook dat zij sneller naar huis kunnen. We hebben hier zelfs een speciale oplossing voor ontwikkeld: Focus Zorg. Daarvoor zijn richtlijnen vastgesteld voor de tijd waarbinnen de patiënt geholpen moet zijn, vanaf het moment dat de afspraak is gemaakt tot de operatie en het uiteindelijke ontslag. Als de richtlijnen worden overschreden krijgen zorgmanagers automatisch een alert. Deze worden gegenereerd vanuit SAS Data Integration Studio waar de data wordt samengebracht en gerapporteerd in SAS Visual Analytics. Daarmee kan direct actie worden ondernomen.”

Meer waarde uit de data

Inmiddels zijn op alle onderdelen van de bedrijfsvoering rapportages te vinden uit SAS Visual Analytics. Daarnaast gebruikt het ziekenhuis nu ook SAS Financial Management. Dit betekent dat medewerkers meer waarde kunnen leveren aan de organisatie: “Voorheen waren onze hoogopgeleide mensen veel tijd kwijt met het verzamelen van de juiste cijfers en het maken van rapportages. Doordat deze nu geautomatiseerd worden opgeleverd, hebben zij tijd om advies te geven en met collega’s te sparren over hoe we zaken slimmer kunnen aanpakken.”

Gebruikersvriendelijkheid draagt bij aan populariteit

Binnen Gelderse Vallei zijn er nu 400 accounts voor SAS Visual Analytics waarvan de helft minimaal wekelijks wordt gebruikt. “De gebruiksvriendelijkheid van de software heeft sterk bijgedragen aan de populariteit”, zegt Westerink. “Het is een kwestie van een account aanmaken en een half uur training. Daarmee zijn mensen al up and running.”

Gelderse Vallei heeft met SAS bovendien grote vooruitgang geboekt in het ontsluiten van de data uit verschillende systemen die in de organisatie worden gebruikt. “Voordat we SAS gebruikten was het onmogelijk of te tijdrovend om data uit onze systemen te combineren en daar nieuwe inzichten uit te halen. Hier hebben we echt winst behaald”, vindt Westerink.

Groot voordeel: één versie van de waarheid

Een groot voordeel van SAS Visual Analytics vindt Westerink dat er één versie van de waarheid is: “Iedereen kijkt naar dezelfde informatie die bovendien altijd actueel en beschikbaar is. Men kan er direct mee aan de slag. Verder hebben we nu meer uniformiteit in de rapportages. Voorheen leverden de afdelingen allemaal rapportages aan in een ander format. Met het dashboard hebben we de standaard gezet.”

Het succes van het dashboard zorgt voor nieuwe ambities voor Westerink: “We hebben nu heel veel data ontsloten uit gestructureerde gegevens. Een volgende stap is om ook ongestructureerde data te integreren. Verder willen we sterker gaan inzetten op de voorspellende waarde van data. Zo kun je informatie uit EPD’s analyseren die het verloop van ziekten in kaart brengen om te voorkomen dat mensen te vroeg ontslagen worden. Daarmee kunnen we heel concreet artsen helpen om de kwaliteit van het zorgproces te verbeteren.”

De volgende stap: machine learning

Met de implementatie van SAS Visual Analytics heeft Ziekenhuis Gelderse Vallei de eerste stap gezet in de wereld van zorginnovatie. Het project dat Gelderse Vallei nu op het oog heeft draait volledig om machine learning en heeft als voornaamste doel bijdragen aan de kwaliteit van zorg. “We willen aan de hand van machine learning heropnames gaan voorkomen. We gaan een model ontwikkelen met data uit het verleden, waarmee de kans voorspeld kan worden dat patiënten heropgenomen zullen worden. Op basis van deze informatie kunnen artsen patiënten tijdig behandelen”, legt Westerink uit.

SAS Customer Stories Gelderse Vallei

Uitdaging

RVE's van actuele stuurinformatie voorzien, zodat medewerkers op de werkvloer in staat zijn zelf te sturen op de kwaliteit van zorg en op logistieke KPI's zoals wachttijd en opnameduur.

Oplossing

SAS Visual Analytics

Voordelen

  • Eenvoudig zelf analyses maken
  • Informatie helder en eenduidig gepresenteerd
  • Rapportages ook via het web en mobiel
The results illustrated in this article are specific to the particular situations, business models, data input, and computing environments described herein. Each SAS customer’s experience is unique based on business and technical variables and all statements must be considered non-typical. Actual savings, results, and performance characteristics will vary depending on individual customer configurations and conditions. SAS does not guarantee or represent that every customer will achieve similar results. The only warranties for SAS products and services are those that are set forth in the express warranty statements in the written agreement for such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. Customers have shared their successes with SAS as part of an agreed-upon contractual exchange or project success summarization following a successful implementation of SAS software. Brand and product names are trademarks of their respective companies.

Back to Top