HEINEKEN ondersteunt wereldwijd operational excellence

Uniforme aansturing zorgt voor inzicht en optimale prestaties

HEINEKEN is één van 's werelds grootste bierbrouwers met merken die verkrijgbaar zijn in 178 landen. Om deze dranken te produceren heeft HEINEKEN 165 brouwerijen in 72 landen.
Joop Knulst is Director Global Supply Chain Strategy & Control bij HEINEKEN: "Onze belangrijkste taak is de consument te leveren wat we beloven tegen een goede prijs en hoge kwaliteit. Tegelijkertijd bevinden we ons in een zeer competitief landschap waardoor we onze concurrenten voor moeten blijven op het gebied van kosten en efficiëntie. Dit betekent dat we continu bezig zijn met onszelf te verbeteren of anders gezegd, het bereiken van operational excellence."

Het Supply Chain-dashboard biedt ons een volledig visueel overzicht van de performance van onze brouwerijen over de hele wereld.

Joop Knulst
Director Global Supply Chain Strategy & Control

Wereldwijde uitdaging

Operational excellence is voor HEINEKEN een wereldwijde uitdaging. De hoeveelheid brouwerijen in de vijf verschillende regio's maakt het complex een eenduidig beeld te krijgen van belangrijkste KPI's. Daarom werkt HEINEKEN volgens de TPMverbetermethode (Total Productive Management). Robert Frentzen, Manager Performance Management bij HEINEKEN Global Supply Chain: "Om goed inzicht te krijgen in de prestaties van onze brouwerijen is het essentieel dat we uniformiteit hebben in de manier waarop we onze locaties meten. Zo hebben we om de efficiëntie van onze brouwerijen te meten een twintigtal KPI's vastgesteld. Hierbij kun je denken aan bijvoorbeeld KPI's met betrekking tot het verbruik van energie, water en grondstoffen. Uit metingen van deze KPI's komen onder meer kengetallen die laten zien hoe goed brouwerijen de middelen benutten die zij tot hun beschikking hebben. Daar worden vervolgens ook benchmarks op uitgevoerd zodat we alle brouwerijen met elkaar kunnen vergelijken." HEINEKEN wilde niet alleen uniform meten, maar tegelijkertijd een betrouwbaar inzicht krijgen in de financiële implicaties van de kengetallen. Daarom koos het voor het creëren van de Supply Chain-dashboard met behulp van SAS. Deze bestaat uit een combinatie van SAS Financieel Management en SAS Strategic Management. Knulst: "Ons operationele systeem is nu gelinkt aan de financiële performance. Het Supply Chain-dashboard dat is gekoppeld aan beide systemen, biedt ons een volledig visueel overzicht van de performance van onze brouwerijen over de hele wereld. Door onze financiële systemen te koppelen aan de KPI's, zien we direct de gevolgen van bepaalde beslissingen en zijn verbanden makkelijker te traceren. Dit maakt het uniek. Wij weten precies aan welke KPI we moeten draaien om te kunnen verbeteren. Dit maakt het makkelijk om bij te sturen."

Continu verbeteren

Het Supply Chain-dashboard stelt HEINEKEN in staat continu te blijven verbeteren. Zo kan snel een analyse worden gedaan en identificeert men eenvoudig waar zich een probleem voordoet. Vervolgens wordt een verbeterteam ingeschakeld dat zich richt op het oplossen van de grondoorzaken. Frentzen: "We maken het probleem klein en lossen het op zodat het nooit meer terugkomt. Zo kunnen onderdelen kapot gaan. Wij vervangen echter niet alleen het onderdeel, maar richten ons op een structurele oplossing waarbij het onderdeel nooit meer kapot kan gaan. Zo komen we tot een duurzame verbetering waar alle brouwerijen van profiteren." HEINEKEN voert maandelijks performance reviews uit waarbij de productie en de KPI’s worden bekeken. Daarnaast vinden per kwartaal performance reviews plaats met alle vijf regio’s. Het Supply Chain-dashboard staat ook hier centraal. Om snel inzicht te krijgen in de wereldwijde stand van zaken, werkt HEINEKEN bovendien met een speciaal gecreëerd ‘Smart Pin Report’. Dit is als het ware de ‘voorpagina’ van het dashboard waarbij HEINEKEN in een oogopslag de status van alle regio’s ziet. Knulst: "We zien direct waar we bij moeten sturen en kunnen per locatie tot op detailniveau inzoomen. Daarmee is het makkelijk te focussen en snel tot de belangrijkste zaken te komen. Dit maakt het tot een ongelooflijk krachtige tool. Onze meetings zijn inmiddels een stuk effectiever. De gebruiksvriendelijke oplossingen van SAS hebben daarbij enorme transparantie opgeleverd voor onze organisatie."

Eén versie van de waarheid

"Door de cijfers te visualiseren spreken we met z'n allen dezelfde taal en begrijpen we elkaar. Op iedere locatie wordt op dezelfde wijze naar de brouwerij gekeken; er is één versie van de waarheid. We hebben bovendien een enorme kwaliteitsslag gemaakt op data", zegt Frentzen. "De resultaten worden door de lokale managers op basis van het systeem besproken. Dit betekent dat zij minder tijd hoeven te besteden aan rapportages over de performance. Ik zie voor het eerst een systeem met een dashboard waar managers zelf naar kunnen kijken. Je maakt mensen er heel blij mee als je laat zien wat ze ermee kunnen. Dit is ook een deel van de cultuurverandering. Het dashboard fungeert in die zin ook als een leermechanisme. Daarmee helpt het onze organisatie vooruit. Brouwerijen wisselen onderling kennis uit en leren van elkaar. Ik gebruik SAS zelf veel voor analyses en simulaties: waar zouden we ons nog meer op kunnen focussen om te verbeteren? Uiteindelijk moet het een concurrerend voordeel geven. Het moet leiden tot lagere kosten en een hoger serviceniveau, daar gaat het om in de supply chain." De mogelijkheid om zelf rapportages te maken is ook een van de belangrijkste redenen waarom HEINEKEN voor SAS koos. Knulst: "Je weet als management ook niet altijd vooraf hoe je het precies wil zien. We hebben nu de vrijheid om uit te zoeken wat wel en niet werkt. Ieder rapport levert nieuwe vragen op. Deze wil je zelf kunnen beantwoorden zonder terug te hoeven naar de leverancier. We kunnen nu zelf een prototype maken en hebben vervolgens snel een rapport. Daar hebben we geen externe consultant voor nodig. Dat is echt uniek."
HEINEKEN

Uitdaging

Wereldwijd inzicht in de supply chain Key Performance Indicatoren

Oplossing

SAS Business Intelligence
SAS Supply Chain Intelligence

Voordelen

  • Uniforme aansturing
  • Wereldwijde transparantie
  • Dankzij snel en betrouwbaar inzicht verhoogde efficientie in aansturing KPI's

The results illustrated in this article are specific to the particular situations, business models, data input, and computing environments described herein. Each SAS customer’s experience is unique based on business and technical variables and all statements must be considered non-typical. Actual savings, results, and performance characteristics will vary depending on individual customer configurations and conditions. SAS does not guarantee or represent that every customer will achieve similar results. The only warranties for SAS products and services are those that are set forth in the express warranty statements in the written agreement for such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. Customers have shared their successes with SAS as part of an agreed-upon contractual exchange or project success summarization following a successful implementation of SAS software. Brand and product names are trademarks of their respective companies.

Back to Top