Management Rijkswaterstaat stuurt op basis van één versie van de waarheid met SAS

Rijkswaterstaat werkt in ons land aan droge voeten, schoon en voldoende water en aan de vlotte en veilige doorstroming van het verkeer. Om de organisatie met ruim 300 afdelingen en de vele activiteiten goed te kunnen aansturen en de doelstellingen te monitoren, was er vanuit het management behoefte aan één centrale informatiebron. Peter-Paul Everaert is binnen Rijkswaterstaat verantwoordelijk voor de informatievoorziening aan het management over financiën, HRM en bedrijfsvoering. Hij stond voor de uitdaging het bestaande informatiemodel te herstructureren.

“Om gefundeerde beslissingen te nemen moet het management kunnen vertrouwen op de informatie die het vanuit de organisatie krijgt”, vertelt Everaert. “Het model dat we hiervoor hadden werkte niet naar behoren. Zo kon het in het verleden gebeuren dat managers die gezamenlijk een beslissing moesten nemen over verschillende data beschikten. Je zou kunnen zeggen dat er verschillende versies waren van de waarheid, wat het vanzelfsprekend moeilijk maakt om tot betrouwbare inzichten te komen.”

Informatie is essentieel om Rijkswaterstaat effectief en efficiënt te laten functioneren. Dat we onze data met behulp van de oplossingen van SAS nog beter kunnen benutten is goud waard.

Peter-Paul Everaert
Kwartiermaker BICC bij Rijkswaterstaat

Snel inzicht

De eisen voor een nieuw informatiemodel waren duidelijk: het moest eenvoudige managementrapportages kunnen genereren die voldoen aan de brede informatiebehoefte. Daarnaast was het belangrijk dat de rapportages snel inzicht konden geven in de prestaties van verschillende disciplines zodat hier ook dwarsverbanden gelegd konden worden. Everaert creëerde een prototype en legde daarmee de basis voor het huidige Business Intelligence Competence Center (BICC). “Ik merkte dat dit dashboard voorzag in een belangrijke behoefte die we al lang hadden. We kregen steeds meer verzoeken om nieuwe rapporten aan het dashboard toe te voegen. Tegelijkertijd liepen we echter tegen de grenzen van de techniek aan. Het werd tijd om een oplossing voor de lange termijn in te richten.”

Een versie van de waarheid

“We hebben de doorlooptijd voor het beantwoorden van een vraag aanzienlijk kunnen verkorten. Daarnaast is er nu, door centraal beheer van de data, één versie van de waarheid”, vertelt Everaert. Gebruikers bij Rijkswaterstaat kunnen nu, onafhankelijk van de IT-afdeling, de informatie vinden die voor hen relevant is. Door inzichten met SAS Visual Analytics op een aantrekkelijke manier te presenteren gaan mensen de tool bovendien ook eerder gebruiken.

Rijkswaterstaat maakt nu intensiever gebruik van de beschikbare informatie waarmee het meer waarde krijgt voor de organisatie. Everaert: “Data is essentieel om Rijkswaterstaat effectief en efficiënt te laten functioneren. Dat we onze informatie met behulp van de oplossingen van SAS nog beter kunnen benutten is goud waard.”

Vooruit kijken

Een volgende stap voor Rijkswaterstaat is het werken met voorspellende analyses. Everaert: “Managementinformatie gaat nu vooral over het verleden terwijl je het liefst verder vooruit wilt kijken. We doen nu een pilot in het HR-domein: welke kennis en kwaliteit hebben we in huis en waar ontstaat mogelijk een probleem als deze kennis over een jaar zou verdwijnen. Door dit te visualiseren kunnen we niet alleen aantonen dat het belangrijk is, maar ook urgent.”

SAS Data Governance

Industrie

Overheid

Over

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en werkt dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland.

Uitdaging

Het opzetten van een geïntegreerd informatieplatform dat eenvoudig management-rapportages genereert die snel inzicht geven in de prestaties van verschillende disciplines.

Oplossing

SAS Enterprise Guide
SAS Data Governance
SAS Data Integration Server
SAS Enterprise Business Intelligence Server
SAS Visual Analytics

Voordelen

  • Het management heeft sneller antwoord op vragen en kan besluiten nemen op basis van feiten
  • Data wordt centraal beheerd: er is één versie van de waarheid
  • Beter inzicht helpt management beter te sturen en keuzes te maken

 

The results illustrated in this article are specific to the particular situations, business models, data input, and computing environments described herein. Each SAS customer’s experience is unique based on business and technical variables and all statements must be considered non-typical. Actual savings, results, and performance characteristics will vary depending on individual customer configurations and conditions. SAS does not guarantee or represent that every customer will achieve similar results. The only warranties for SAS products and services are those that are set forth in the express warranty statements in the written agreement for such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. Customers have shared their successes with SAS as part of an agreed-upon contractual exchange or project success summarization following a successful implementation of SAS software. Brand and product names are trademarks of their respective companies.

Back to Top