Rabobank maakt ketenmanagement efficiënter met SAS Visual Analytics

Voor iedere organisatie is het een uitdaging om de verschillende ketens binnen een onderneming goed te laten functioneren, op de juiste manier te laten samenwerken en dit financieel zo efficiënt mogelijk te organiseren. John Lambrechts is Manager Concern Control Rabobank en verantwoordelijk voor een verandertraject dat is gericht op een succesvolle implementatie van ketenmanagement binnen de bank.

“De grootste uitdaging in het succesvol implementeren van ketenmanagement ligt zowel in het verbeteren van de informatievoorziening als in het managen van de ketens op basis van deze informatie”, vertelt Lambrechts. “Het gaat erom dat alle onderdelen van de organisatieketen binnen de bank op basis van dezelfde informatie beslissingen nemen.”

Onderdeel van het verandertraject is het integraal rapporteren over de kosten en opbrengsten van de ketens. Om onder meer de kostprijzen van producten te berekenen, maakt de Rabobank gebruik van SAS Activity-Based Management. Daarvoor moeten ook de totale kosten per keten inzichtelijk worden gemaakt.

Met SAS Visual Analytics zijn we flexibeler in onze informatievoorziening en kunnen onze ketenmanagers sneller en efficiënter sturen op resultaten.
 

John Lambrechts
Manager Concern Control Rabobank

De juiste informatie

Om te komen tot integraal ketenbeheer was het noodzakelijk alle aparte spreadsheets uit te bannen en centraal te gaan werken binnen één systeem. Lambrechts: “Onze controllers werkten met ingewikkelde modellen die pragmatisch moesten worden gemaakt. Het was voor ons zaak de ketenmanagers te voorzien van de juiste informatie om de keten ook financieel te kunnen besturen.”

Nieuwe inzichten

Toen Lambrechts een demo zag van SAS Visual Analytics was hij enthousiast. “Ik zag een perfecte manier om op laagdrempelige wijze grote hoeveelheden data te kunnen exploreren, analyseren en daarmee kostenmodellen die we met SAS ABM maken, te valideren. SAS Visual Analytics biedt ons ook nieuwe inzichten waarmee we op vragen komen die we onszelf eerder nog niet gesteld hadden.“We zijn flexibeler in onze informatievoorziening en kunnen onze ketenmanagers sneller en efficiënter sturen op resultaten”, zegt Lambrechts.

De Rabobank ontwikkelde met partner Finext nieuwe kostenmodellen en zet op basis daarvan SAS Visual Analytics in. Verder heeft de bank de nieuwe functie van ketencontroller in het leven geroepen, deze kunnen de data zelf verder onderzoeken om de achtergrond van kosten te beoordelen. Zo kan de Rabobank precies zien aan welke knoppen er gedraaid moet worden om kosten te besparen.


Oude bedrijfsmodellen loslaten

“Met SAS Visual Analytics zijn we in staat informatie snel en op een visueel aantrekkelijke manier te bieden en steeds meer op basis van keteninformatie sturen. Ik ben enorm trots dat we die beweging hebben kunnen maken. We kunnen ons nu verder ontwikkelen naar een dynamische organisatie waarbij we de grenzen tussen afdelingen en bedrijfsonderdelen kunnen loslaten. Want voor iedereen is nu wel duidelijk: de kracht zit in het ketendenken!”, besluit Lambrechts.

 

Uitdaging

Het verbeteren van de informatievoorziening richting alle onderdelen binnen de organisatieketen van de Rabobank waardoor op basis van dezelfde informatie beslissingen genomen kunnen worden.

Oplossing

Voordelen

SAS Visual Analytics ontsluit de kracht van het Activity-Based Management systeem en maakt cijfers toegankelijk en transparant. Hierdoor is men in staat informatie snel en op een visueel aantrekkelijke manier te bieden en te sturen op basis van keteninformatie.

The results illustrated in this article are specific to the particular situations, business models, data input, and computing environments described herein. Each SAS customer’s experience is unique based on business and technical variables and all statements must be considered non-typical. Actual savings, results, and performance characteristics will vary depending on individual customer configurations and conditions. SAS does not guarantee or represent that every customer will achieve similar results. The only warranties for SAS products and services are those that are set forth in the express warranty statements in the written agreement for such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. Customers have shared their successes with SAS as part of an agreed-upon contractual exchange or project success summarization following a successful implementation of SAS software. Brand and product names are trademarks of their respective companies.

Back to Top