Nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit vergroot efficiëntie

Business analytics van SAS versnelt het reguliere inspectieproces, en vereenvoudigt specifieke rapportages en ad-hoc analyses.

De nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit is de grootste bijzondere inspectiedienst van Nederland. Een van kerntaken is het handhaven van wet- en regelgeving. De handhavingstrategie gaat uit van vrijwillige naleving van regels door bedrijven, instellingen en consumenten en volgt het principe 'vertrouwen, tenzij…'. Daarom werkt de nVWA met een risico-gerichte inspectie-aanpak voor toezicht en opsporing. Om deze aanpak te ondersteunen, maken de toezichtvoorbereidende afdelingen met verschillende interne en externe databronnen risico-analyses. De afdeling Informatiemanagement ondersteunt en begeleidt dit proces. Deze analyses helpen bij het vinden van afwijkingen en het selecteren van risicogroepen. Zo bepalen inspecteurs of een bedrijf een inspectie krijgt.

De nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit is een fusie-organisatie van de Algemene Inspectiedienst (AID), de Plantenziektekundige Dienst (PD) en de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA). "Deze fusie past in het streven naar een compacte, efficiënte overheid en de keuze voor risico-gerichte inspecties sluit daar bij aan", zegt Wout van Benthem, adviseur bedrijfsvoering, afdeling informatiemanagement van de nVWA.

Door de analytische kracht van SAS zijn inspectielijsten zeer snel beschikbaar. We kunnen de reguliere lijsten binnen een uur klaarzetten.

Wout van Benthem
Adviseur Bedrijfsvoering Informatiemanagement


Veel verschillende databronnen

"We werken met grote datasets in verschillende formaten. De hoeveelheid data over mesttransporten is bijvoorbeeld heel groot. Dan praat je over vijftien miljoen records met vele kolommen die vier keer per week bijgewerkt worden. Afhankelijk van het domein dat we analyseren, gebruiken we ook gegevens van productschappen, de KvK, douane of de gezondheidsdienst. Door al deze gegevens te vergelijken en er analyses op uit te voeren, maken we een risico-inschatting."

Het informatiemanagement bij de nVWA is centraal ingericht. Hieronder valt het gehele gegevensbeheer. Van Benthem: "We moeten snel risico-selecties kunnen maken vanuit vaak wisselende interne en externe databronnen. De bouwstenen die de voorbereidende afdelingen per analyse gebruiken, blijven wisselen. Om de kwaliteit van de uitkomsten te garanderen, moeten we daarop steeds anticiperen. Dat is onze uitdaging. Deze verschillende stappen vragen veel afstemming en aanpassingen, waardoor het in bepaalde gevallen vertragend kan werken om dit extern, op ministerieel niveau, te regelen." Om de gewenste analysekracht, snelheid en flexibiliteit te garanderen, gebruikt de nVWA SAS Business Analytics in combinatie met SAS Enterprise Guide. "Met die tools kunnen we zelf de Extractie-,Transformatie-en Laadstappen (ETL) uitvoeren, analyses voor de beschikbare data opzetten en rapporten genereren. Die zelfstandigheid sluit zeer goed aan bij de dynamiek van ons werk."

Toezichtvoorbereiding

De nVWA zet SAS in voor de toezichtvoorbereiding in het reguliere inspectieproces. "Datakwaliteit is essentieel en we gebruiken verschillende bronnen om een compleet beeld te creëren. Het voordeel van SAS begint al vroeg in het proces omdat we datasets in diverse formaten, zoals Excel of txt-bestanden automatisch inlezen in het bedrijfssysteem." Van Benthem gaat verder: "Het vertrekpunt voor de analyses zijn beleidsaandachtspunten. De vraag is welke aspecten invloed kunnen uitoefenen op de inspectie. Past een inspectie wel binnen de beleidsafspraken en jaarplannen? In de analyse voor het beoordelen van de inspectie worden deze vragen automatisch gesteld, inclusief zaken als urgentie of koppeling met andere inspectiewensen. Bedrijven die al vaker geïnspecteerd zijn, worden dan bijvoorbeeld 'on hold' gezet." Op basis van deze lijsten maakt de business analist gerichte selecties. Door de analytische kracht van SAS zijn inspectielijsten zeer snel beschikbaar. "In het verleden duurden deze runs tot 12 uur, nu kunnen we de reguliere lijsten binnen een uur klaarzetten. We besteden dus minder tijd aan het proces en kunnen ons richten op het verbeteren en stroomlijnen van de analyse zelf."


Dynamische analyses

Naast het reguliere proces ondersteunt de afdeling informatiemanagement ook dynamische analyses. Van Benthem: "Een voorbeeld is het opzetten van een rapportage voor projectevaluaties. Daarbij zetten we de geplande doorlooptijd af tegen de gerealiseerde doorlooptijden. Dat is waardevolle informatie om de effectiviteit van de organisatie in te schatten en te verbeteren. Bij het bouwen van deze analyses is de uitkomst vooraf onbekend. Aan de hand van de data en patronen, proberen we dan zelf passende rapportages te ontwikkelen. SAS biedt daarvoor een compleet arsenaal aan functionaliteit waarbij we onze eigen inzichten benutten en experimenteren door variabelen te veranderen of toe te voegen. Alle stappen die we daarbij ondernemen zijn vastgelegd en transparant. Dit alles maakt SAS tot een belangrijke aanvulling op onze standaard informatie-omgeving. Bovendien gebeurt het geregeld dat een nieuwe rapportage in een latere fase onderdeel wordt van het standaard dashboard."

Kamervragen

Naast de reguliere en dynamische analyses heeft de nVWA ook geregeld te maken met ad-hoc vragen. De mogelijkheid om snel en slim meerdere databronnen te combineren, te analyseren en daarover te rapporteren worden ook gebruikt bij het beantwoorden van vragen van beleidsafdelingen op het ministerie Economische Zaken, Landbouw en Innovatie of uit de
Tweede Kamer. "Dit zijn zelden standaard vragen, terwijl er wel snel een correct antwoord nodig is. De dynamische analyse- en selectiekracht van SAS helpt ons om alle beschikbare gegevens efficiënt te combineren om zo snel tot de gewenste inzichten te komen. Ongeacht of dat voor specifieke rapportage, proces ondersteuning, het reguliere inspectieproces of voor een ad-hoc vraag is."

"Applicaties van SAS zijn gereedschap dat ons als organisatie ondersteunt en het mogelijk maakt snel en efficiënt processen te ondersteunen. Of het nu gaat om risico gericht inspecteren, het automatiseren van bedrijfsprocessen of het ondersteunen van een datawarehouse proces.
Het vereist wel specifieke kennis, maar juist die combinatie maken het tot een waardevol onderdeel van het applicatielandschap."

SAS Analytics Enterprise Guide Nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit

Uitdaging

Het efficiënter en effectiever risico-gericht inspecteren van alle beschikbare gegevens voor snelle, betrouwbare en transparante risico-analyses.

Oplossing

SAS Analytics

Voordelen

  • Zelfstandig snelle data-manipulatie, -analyse en -selecties uitvoeren
  • Dynamische analyses en rapportages

The results illustrated in this article are specific to the particular situations, business models, data input, and computing environments described herein. Each SAS customer’s experience is unique based on business and technical variables and all statements must be considered non-typical. Actual savings, results, and performance characteristics will vary depending on individual customer configurations and conditions. SAS does not guarantee or represent that every customer will achieve similar results. The only warranties for SAS products and services are those that are set forth in the express warranty statements in the written agreement for such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. Customers have shared their successes with SAS as part of an agreed-upon contractual exchange or project success summarization following a successful implementation of SAS software. Brand and product names are trademarks of their respective companies.

Back to Top