Totaalplaatje helpt in de strijd tegen financiële criminaliteit

Laurentian Bank combineert gegevens om fraude en witwassen tegen te gaan

Financiële criminaliteit kost Canadese financiële instellingen meer dan 1 miljard dollar per jaar. Hoewel de analytische systemen van de banken over het algemeen erg doeltreffend zijn in het signaleren en stopzetten van verdachte transacties die via één kanaal lopen, beslaan de patronen van criminele activiteiten vaak meerdere kanalen, rekeningen of identiteiten. Er wordt gebruik gemaakt van een grote verscheidenheid van contactpunten, zoals betaalrekeningen, creditcardrekeningen, hypotheken en andere financiële instrumenten, plus valse adressen, telefoonnummers en andere legitimatiegegevens, wat de relaties tussen de spelers en hun spelletjes uiterst complex maakt.

Laurentian Bank of Canada, een bank die meer dan 33 miljard dollar aan activa beheert en in heel Canada 3800 medewerkers in dienst heeft, zet een nieuwe standaard voor het beheer van verdachte bankactiviteiten. De integratie van drie kritieke componenten van SAS® Enterprise Financial Crimes for Banking geeft de bank de mogelijkheid om een 'totaalplaatje' op te bouwen van de netwerken waarbinnen frauduleuze transacties lopen en van de personen die daarachter zitten. Het is de eerste bank die drie oplossingen ter bestrijding van financiële criminaliteit combineert: SAS® Anti-Money Laundering, SAS® Fraud Network Analysis en SAS® Enterprise Case Management. Deze aanpak moet ervoor zorgen dat de bank sneller en doeltreffender potentiële frauduleuze en witwasactiviteiten kan vaststellen.

Door kruisverbanden aan te leggen tussen diverse zaken en identiteiten, zie je dat je met een crimineel netwerk te maken hebt.

Robert Quevillon
Assistant Vice President Bedrijfsbeveiliging bij Laurentian Bank

Veelomvattend beeld van fraude

De toevoeging van SAS Fraud Network Analysis aan het systeem van de bank heeft nieuwe relaties tussen haar klanten, rekeningen en bedrijven aan het licht gebracht. De vastgestelde relaties tussen entiteiten kunnen worden gevisualiseerd, waardoor er nieuwe relaties zijn ontdekt en waardoor het ook gemakkelijker is geworden om het gebruik van valse id's vast te stellen waarbij een gemeenschappelijk identificerend gegeven is gebruikt. Dit laatste wordt veel gebruikt bij kaartaanvraagprocedures om een beter inzicht in de identiteit en kredietwaardigheid van de aanvrager te krijgen.

"Dankzij SAS Fraud Network Analysis is ons transactie- en productgerichte beeld van het frauderisico aanzienlijk verruimd en hebben we nu een compleet beeld van het frauderisico op klantniveau", bevestigt Isabel Rainville, senior manager Fraudepreventie bij de Laurentian Bank.

Voordat de bank de kracht van de drie oplossingen combineerde, werd er gebruikgemaakt van "GDI", een zaakbeheersysteem dat intern was ontwikkeld. Hoewel dit systeem op zijn eigen manier doeltreffend was, kende het bepaalde beperkingen, met name wat betreft het koppelen van identiteiten en zaken. Als bijvoorbeeld de identiteit van een betrokkene meerdere telefoonnummers, adressen of andere identificerende gegevens had, moesten er voor elk daarvan afzonderlijke betrokkenen worden ingevoerd. Bovendien konden betrokkenen maar aan één zaak worden gekoppeld; voor elke zaak waarmee de betrokkene verband hield, moesten handmatig nieuwe betrokkenen worden aangemaakt, wat ook veel dubbele gegevens tot gevolg had.

Met SAS Enterprise Case Management kunnen voor één unieke betrokkene meerdere adressen, telefoonnummers, spellingvarianten van namen en dergelijke worden ingevoerd, die samen in één identiteit worden opgeslagen. Die identiteit kan vervolgens weer in diverse rollen, zoals betrokkene, slachtoffer of getuige, aan verschillende zaken of incidenten worden gekoppeld. "Door kruisverbanden aan te leggen tussen diverse zaken en identiteiten, zie je dat je met een crimineel netwerk te maken hebt", aldus Robert Quevillon, Assistant Vice President Bedrijfsbeveiliging bij Laurentian Bank.

Door die gegevens te bundelen in SAS Enterprise Case Management, kunnen analisten in één blik de relaties tussen betrokkenen en zaken zien. De nog nooit eerder uitgevoerde integratie van de drie oplossingen bleek echter wel een uitdaging. SAS en Laurentian Bank hebben nauw met elkaar samengewerkt om de componenten op elkaar te laten aansluiten, waardoor er een blauwdruk is ontstaan voor andere ondernemingen in de financiële sector.

Het project loopt inmiddels een jaar. Het rendement op de investering is eenvoudiger te meten aan de fraudekant dan aan de witwaskant. Frauduleus verkeer kan bijna in real-time worden gedetecteerd, maar door de aard van de witwasactiviteiten kunnen deze pas achteraf worden vastgesteld. "We werken niet in real-time", zegt Celine Demers, manager Antiwitwasoplossingen bij Laurentian Bank. "Maar omdat meldingen van verdachte en ongebruikelijke transacties – ongeacht of deze automatisch worden gegenereerd of door de bankmedewerkers worden ingevoerd – sneller in SAS Enterprise Case Management kunnen worden opgenomen, kunnen analisten ook sneller beslissen of een rekening moet worden geblokkeerd. Met het oude systeem duurde het zes tot acht dagen voordat dergelijke beslissingen konden worden genomen. Nu worden ze in zo'n twee uur genomen, wat het risico voor de bank beperkt.

De voordelen van het systeem hebben gezorgd voor een hogere productiviteit van het team Financiële criminaliteit van Laurentian Bank. Omdat de bank nu beter in staat is om onregelmatige transacties te detecteren, "staan de cijfers niet stil. Ze gaan omhoog", aldus Quevillon. "Er moeten zelfs meer medewerkers worden ingezet om het toegenomen aantal zaken af te handelen.

laurentian-bank-logo

Uitdaging

Het bestrijden van fraude en het witwassen van geld

Oplossingen

Benefit

  • Visualiseer relaties tussen entiteiten en leg onbekende verbanden bloot die helpen het gebruik van valse identiteiten te identificeren.
  • Ga van een transactie- en productvisie op frauderisico's naar een visie op klantniveau.
  • Ontdek criminele netwerken door verbanden te leggen tussen diverse zaken en identiteiten.
  • Detecteer vrijwel real-time frauduleuze transacties
The results illustrated in this article are specific to the particular situations, business models, data input, and computing environments described herein. Each SAS customer’s experience is unique based on business and technical variables and all statements must be considered non-typical. Actual savings, results, and performance characteristics will vary depending on individual customer configurations and conditions. SAS does not guarantee or represent that every customer will achieve similar results. The only warranties for SAS products and services are those that are set forth in the express warranty statements in the written agreement for such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. Customers have shared their successes with SAS as part of an agreed-upon contractual exchange or project success summarization following a successful implementation of SAS software. Brand and product names are trademarks of their respective companies.

Back to Top