Sanoma Uitgevers profiteert van 360˚ klantinzicht

Uitgeven is balanceren

Sanoma Media is een multimediaal, of anders gezegd een crossmediaal bedrijf waar tijdschriften en Sanoma Digitaal geïntegreerd zijn. Het optimaal inspelen op de behoefte van klanten heeft daarbij alle aandacht. Sanoma werkt sinds 2002 met SAS.

"Sanoma Media heeft een forse database met ruim 11 miljoen klanten en relaties", zegt Remy Kluizenaar, Manager Consumer en Trade Marketing. "We hebben een portfolio van tientallen tijdschriften, meer dan honderd internetsites en sinds kort ook televisiekanalen, namelijk SBS. Door onze klanten steeds op het juiste moment aan te spreken met de juiste propositie willen we de klanttevredenheid, loyaliteit en het rendement verhogen. De afgelopen jaren hebben we daarin grote slagen gemaakt. We benaderden de klant eerst vanuit een bepaalde titel en dus heel productgericht. Nu hebben we de abonnementenmarketing gecentraliseerd. De klant staat daarbij centraal. Het gaat om zijn wensen en interesses, zijn lees- en consumptiegedrag en we gebruiken zoveel mogelijk zijn voorkeurskanalen om te communiceren."

We bieden onze klanten in verschillende levenscyclus fasen relevante aanbiedingen en hierdoor blijven ze langer bij ons.
SAS Remy Kluizenaar Sanoma

Remy Kluizenaar
Managing Consumer & Trade Marketing

Miljoenen transacties per week

Hubert Grim, Director IT & Projects van Sanoma Media: "De database bevat gegevens uit diverse bronnen, vanuit onze tijdschriften, maar ook vanuit Sanoma Digital. De basis is het transactiesysteem van SAP met daarin onder meer informatie over de huishoudens, de grootte ervan, wat ze afnemen en hun betaalgegevens. Daarnaast vormen ook de websites een bron van informatie net zoals de sporen (leads) die mensen achterlaten als ze een evenement of site bezoeken." Remy Kluizenaar: "Consumenten gebruiken steeds meer media, door elkaar en naast elkaar, om in hun behoefte aan informatie te voorzien. En het publiek is niet langer passief afnemer maar actief leverancier. Bovendien doet van alle actieve klanten een fors percentage elke week wel ergens een transactie die in potentie zijn 'next best' aanbieding kan veranderen. Hij neemt een abonnement, zegt er een op, stelt een vraag, verhuist of wordt bereikbaar via een ander communicatiekanaal zoals e-mail, SMS of sociale media. Zo'n melding (trigger) leidt natuurlijk niet in alle gevallen tot een nieuwe aanbieding, maar dat kan wel. Het belang van goed bijgehouden en actuele gegevens is daarmee evident, net als die van de onderling gekoppelde databestanden."

“SAS is voor ons belangrijk omdat onze markt onder druk staat. Wij zoeken daarbij de balans tussen het zo efficiënt mogelijk bereiken van klanten en het switchen van duurdere naar goedkopere contactkanalen. En tegelijkertijd toch rekening houdend met het communicatiekanaal welke de klant het liefst gebruikt. SAS is daarbij een instrument om budgetten zo efficiënt mogelijk in te zetten. Ook is SAS essentieel om meer rendement te halen uit cross- en upselling. Je wilt de opbrengst uit de database verhogen zonder de contactdruk te hoog te maken. De focus ligt op de uitbouw van het verkoopkanaal. De antwoorden op alle meest voorkomende vragen zitten in de standaardrapportages en de analisten zijn daardoor meer specialisten geworden die slimmer worden ingezet om proactief advies te geven en nieuwe diensten te ontwikkelen”, vervolgt Grim.

Evolutionair verlopen

"Voorheen stonden IT en Business veel verder van elkaar af. Tegenwoordig is er een intensieve samenwerking en kijken we samen naar vernieuwingen die we kunnen oppakken. Het standpunt daarbij is veranderd. Inmiddels is de hele organisatie er echter van doordrongen dat data ons commerciële proces drijft. Nu bepalen we aan met analytische modellen het relevante aanbod voor de juiste klant, op het goede moment via het ideale kanaal.

Toekomst

Remy Kluizenaar heeft nog wel wat op zijn wensenlijst staan: "Idealiter wil ik nog meer bronnen gebruiken om het klantbeeld scherper te zetten. Daarnaast wil ik ook de kwaliteit van mijn modellen verder verbeteren. In de toekomst zal ook de samenwerking met SBS wel iets gaan veranderen aan de klantbenadering. Ook is de vraag hoe de wetgeving zich ontwikkelt. "Er is veel mogelijk, maar niet alles is verstandig of wenselijk."

Customer lifecycle management

"Klanten die hun abonnement opzeggen, bieden we met SAS een alternatief aanbod, ook wel het "next best offer" genoemd, dat past bij hun profiel. Een klant kan opzeggen vanwege het doorgroeien naar een volgende levensfase. Dat is voor ons een reactief proces. We stimuleren het overstappen van het ene naar het andere product niet actief. We kunnen met de analytische modellen van SAS het gedrag van klanten wel voorspellen en hierop inspelen met relevante aanbiedingen. Aan de hand van een zo compleet mogelijk klantbeeld, opgebouwd uit verschillende databronnen, bepalen we wat de 'next best offer' is. Ook gebruiken we het systeem voor meer inzicht in het profiel en de interesse van onze lezers zodat de redactie hierop kan inspelen."

Achtergrond

"Aan de achterkant komen veel gegevens samen. Voor de klant geldt dat hij een relatie heeft meteen titel (of merk) en, voor zijn gevoel, niet met Sanoma Media. Daar gaan we voorzichtig mee om. Als een aanvraag binnenkomt, kijken we eerst of we die klant al kennen. Dat bepalen en controleren we aan de hand van een bepaalde set gegevens. Alle gegevens matchen we met bestaande gegevens en zo stellen we vast of deze persoon al bekend bij ons is. De eisen liggen daarbij heel hoog. Gezien het volume waarmee we werken, kun je stellen dat de vervuiling van de database door dubbele contacten nihil is. Dit is ook belangrijk omdat een 360 graden beeld van de klant de basis is voor klant centraal werken."

Impact

"Van alle nieuwe verkoop komt inmiddels een derde voort uit database-gedreven campagnes. Dit komt omdat we een behoorlijk holistisch beeld van onze klanten hebben weten op te bouwen en hen op het juiste moment weten te boeien. "Door SAS op deze manier in te zetten, bieden we onze klanten in verschillende levenscyclus fasen relevante aanbiedingen en blijven ze aantoonbaar langer bij ons."

SAS Campaign management Sanoma

Uitdaging

De consument op het juiste moment, via het juiste kanaal de best mogelijke aanbieding te doen, vanuit het oogpunt van de klant én vanuit het oogpunt van Sanoma Media.

Oplossing

SAS Customer Intelligence

Voordelen

 • Efficiënte data-analyse van data uit gekoppelde bronnen
 • 360˚ klantinzicht
 • Klantwaarde groter door beter inspelen op klantgedrag
 • Toename verkopen uit data-analyse gedreven campagnes

    The results illustrated in this article are specific to the particular situations, business models, data input, and computing environments described herein. Each SAS customer’s experience is unique based on business and technical variables and all statements must be considered non-typical. Actual savings, results, and performance characteristics will vary depending on individual customer configurations and conditions. SAS does not guarantee or represent that every customer will achieve similar results. The only warranties for SAS products and services are those that are set forth in the express warranty statements in the written agreement for such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. Customers have shared their successes with SAS as part of an agreed-upon contractual exchange or project success summarization following a successful implementation of SAS software. Brand and product names are trademarks of their respective companies.

    Back to Top