Verantwoording naar Europa loont

Snel, volledig, transparant en auditeerbaar

Landbouw is één van Nederlands belangrijkste economische sectoren en Nederland behoort op dit gebied tot de grootste exporteurs ter wereld. Deze internationale verwevenheid zien we ook terug in de relaties met Europa. Wet- en regelgeving worden voor een groot deel op Europees niveau bepaald en de Nederlandse overheid zorgt voor de zorgvuldige uitvoering van de regelingen. Om meer grip te krijgen op de handhaving werd bij de vernieuwing van het mestbeleid gekozen voor een slimmere en efficiëntere manier van opsporing en handhaving. De analysemogelijkheden van SAS vormen hierbij een belangrijk instrument.

Mestbeleid

De afdeling Analyse, Selectie en Beschikbaarstellen, een agentschap van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (E,L&I), levert informatiediensten aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RON) en aan de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. De afdeling draagt bij aan de naleving en handhaving van het mestbeleid en is verantwoordelijk voor het detecteren en selecteren van potentiële overtreders van deze wetgeving. Dit gebeurt op basis van analyse van de gegevens uit verschillende databases van E, L & I-afdelingen en ook van externe bronnen. De resultaten vormen de basis voor administratieve audits of fysieke controles. Kees Kloet, teammanager van deze afdeling: "Wij zijn gaan werken met SAS om beter te voorspellen welke bedrijven in aanmerking komen voor een administratieve of voor een fysieke controle. Hoe beter je in staat bent om in een vroeg stadium de potentiële overtreders te onderscheiden, hoe minder kosten je hoeft te maken voor onnodige controles. Door de inzet van SAS kunnen we tot tien keer beter inschatten wie we wel of niet moeten controleren."

Dankzij SAS zijn we in staat grote hoeveelheden datasets met elkaar te combineren, analyseren en inzichtelijk weer te geven.
Kees Kloet RON

Kees Kloet
Teammanager Analyse, Selectie en Beschikbaarstellen


Flexibiliteit

De reden om voor SAS te kiezen ligt in het feit dat RON met enorme hoeveelheden data werkt in de meest uiteenlopende formats. SAS is als één van de weinigen in staat om ook de meest exotische dataformats te verwerken zonder dat daar tijdrovende aanpassingen voor nodig zijn. Kloet: "De oplossing moest in ieder geval met verschillende type datasets kunnen werken. Onze gegevens komen uit diverse systemen en hebben uiteenlopende formats, zoals Excel, Access, Oracle en organisatie specifieke varianten. Verder moest de functionaliteit voor statistische analyse krachtig en flexibel zijn.

Een query moet snel aangepast kunnen worden om bijvoorbeeld afwijkende gegevens met andere databestanden te toetsen. Ook de resultaten van audits en inspecties worden hierin meegenomen. Bij de aanpassingen wilden we niet elke keer weer opnieuw hoeven te programmeren. Inmiddels hebben we laten zien dat we met SAS in staat zijn om uiteenlopende gegevens op een betrouwbare en inzichtelijke manier in waardevolle informatie om kunnen zetten. Het werkgebied is geleidelijk uitgebreid naar enerzijds de beleidsvoorbereiding en anderzijds rapportage aan Europa."

Verantwoording aan Europa

Verantwoording en rapportages naar Europa nemen alleen maar toe. Kloet: “RON verzorgt de uitbetaling uitbetaling van jaarlijks meer dan een miljard euro aan subsidies. De verantwoording daarvan gebeurt onder meer op basis van een ‘Kruisjestabel’ en een ‘Controlestatistiek’. Als je beide doet heb je een sluitend auditspoor. In totaal leveren we meer dan honderd rapportages per jaar aan Brussel. Het belang neemt toe, met steeds meer complexere data en steeds hogere eisen.”

Impact van beleid

Als er op een bepaald vlak nieuw beleid wordt voorbereid dan willen de beleidsmakers graag een indruk hebben van de te verwachten impact van het voorgenomen beleid. "Ook dan komen ze steeds vaker bij ons en wij rekenen dan diverse what-if scenario's door: Wat als de subsidiegrondslag verandert? Wat zijn dan de economische effecten? Waar komen subsidies nu terecht en waar in een eventueel nieuw stelsel? Veel beleid wordt initieel gebaseerd op veronderstellingen. Als je nu in staat bent daadwerkelijk te voorspellen wat de impact is, dan verbetert daardoor je beleid aanzienlijk."

Veel Data

"We hebben heel veel datasets, die allemaal bewust zijn toegesneden op ons doel. Wij maken geen analyses uit toevallig beschikbare databronnen. We hebben gegevens van 80.000 landbouwbedrijven,de persoonsgegevens van de ondernemers en hun familie, gegevens van locaties, percelen, gewassen (ook in de tijd), diersoorten en aantallen, subsidieaanvragen, uitbetaling, mestopslag, etc. Heel veel info dus. Toch ervaren we het niet als té veel. Wij hebben onze dataset goed op orde: voor onze doelen hebben we data op maat."

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Uitdaging

Het uitvoeren van risico analyses op gegevens vanuit verschillende databases en externe bronnen. En het verzorgen van auditeerbare rapporten volgens EU normen.

Oplossing

SAS Anlytics
SAS Business Intelligence
SAS Data Management

Voordelen

  • Snellere en betere indicatie risicogroepen
  • Kostenverlaging in het controleproces en het effect verbeterd
  • Dankzij "what-if" scenario's berekenen, betere besluitvorming
  • EU-rapportages zorgen voor een betere verantwoording

The results illustrated in this article are specific to the particular situations, business models, data input, and computing environments described herein. Each SAS customer’s experience is unique based on business and technical variables and all statements must be considered non-typical. Actual savings, results, and performance characteristics will vary depending on individual customer configurations and conditions. SAS does not guarantee or represent that every customer will achieve similar results. The only warranties for SAS products and services are those that are set forth in the express warranty statements in the written agreement for such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. Customers have shared their successes with SAS as part of an agreed-upon contractual exchange or project success summarization following a successful implementation of SAS software. Brand and product names are trademarks of their respective companies.

Back to Top