ING Lease realiseert 'één versie van de waarheid'

ING Lease realiseert betere datakwaliteit en informatievoorziening aan zowel ING Groep als aan ING Lease entiteiten.

Vanwege de Basel II-richtlijnen, bouwde ING Lease een datawarehouse. Het doel was tweeledig: eens per maand voor eigen gebruik een brede set data verzamelen van alle Europese entiteiten om dan vanuit dit datawarehouse risk data aan te leveren aan het ING-brede risk datawarehouse (onderdeel van CCRM – Corporate Credit Risk Management). Uiteindelijk leverden 24 entiteiten maandelijks deze data aan. Vervolgens werd er een aantal standaardrapporten gebouwd voor centraal gebruik.

Johan Oudejans, Programma Manager: "Het datawarehouse was robuust maar daarmee ook heel star. Elke wijziging kostte veel tijd. Tegelijkertijd werden de eisen vanuit de groep strikter. Vanuit ING Groep werd dringend verzocht om dagelijks in plaats van maandelijks data aan te leveren. We hebben toen een strategiestudie uitgevoerd om te kijken in hoeverre ons datawarehouse kon worden aangepast. Daarbij hadden we drie uitgangspunten: dagelijks aanleveren in plaats van maandelijks, kunnen voldoen aan de groeiende vraag naar managementinformatie en meer data decentraal beschikbaar stellen. Vervolgens is er een business case opgesteld om te kijken of het beter was het datawarehouse aan te passen of om naast het datawarehouse een nieuwe datamanagementomgeving in te zetten. De business case voor een nieuwe omgeving bleek aanzienlijk gunstiger."

Dankzij de inzet van SAS hebben wij meer grip op de data en beschikken onze lokale entiteiten over actuele en accurate informatie, op elk gewenst moment.

Johan Oudejans
Programma Manager

Proef op de som

"We besloten een proof of concept te doen met SAS. SAS was de enige leverancier die haar tools voor het hele datamanagement traject (van ETL, storage, reporting tot en met analyse) in 'eigen hand' had. Al vanaf het begin heeft SAS hierop een heldere visie gehad en alle software in eigen beheer ontwikkeld en gebouwd en geen bestaande oplossingen gekocht en later geïntegreerd," vervolgt Oudejans. "Daarnaast hebben we met SAS altijd een echt partnership ervaren. SAS is ook bereid om zelf inspanningen en investeringen te doen en dat werkt heel plezierig."

ING Lease besloot tot de inzet van SAS® Data Integration. Een van de eerste stappen was om voor de belangrijkste entiteiten de data-extractie voor de aanlevering aan ING Groep en aan het ING Lease datawarehouse niet meer lokaal door de business units te laten doen, maar centraal af te handelen. "Dan heb je veel meer invloed op de manier waarop je data uit de systemen haalt en welke datadefinities toegepast worden. Je hebt de datakwaliteit beter onder controle."

Dit resulteert in meer flexibiliteit: "Op het moment dat je de extractie wilt aanpassen ben je niet meer afhankelijk van beschikbaarheid en inzet van lokale business units. Dat heb je dan centraal in de hand. De data die we binnenhalen wordt dagelijks aangeleverd aan ING Groep en eens per maand afgebogen naar ons datawarehouse. Die extracties zijn met SAS® Data Integration gebouwd. Voor de levering naar ING Groep werd een generieke adapter gebouwd, eveneens met SAS® Data Integration."


Information as a Service

"Met SAS® Data Integration richten we een architectuur in voor 'Information as a Service'. Waardoor we feitelijk  meer grip krijgen op die ene waarheid. One version of the truth one version of the facts. We hadden dan wel met SAS data-extracties op lokale bronnen die naar ING Groep en naar ons datawarehouse werden aangeleverd, maar er bestonden ook nog andere interfaces vanuit diezelfde lokale bronnen die weer op een andere manier ontsloten waren. En op het moment dat we de gegevens uit deze verschillende interfaces onderling vergeleken constateerden we verschillen die veroorzaakt werden door het toepassen van afwijkende gegevensdefinities. We willen uiteindelijk op alle bronnen een brede data-extractie hebben en die gegevens verzamelen in één operational datastore (ODS). Vanuit deze ODS willen we het risksysteem van ING Groep voeden, ons eigen datawarehouse en alle overige systemen. Ook de informatiegebruikers centraal en decentraal genereren hun managementinformatie op basis van dezelfde data. Eigenlijk blijkt SAS® Data Integration prima geschikt om ook daarbij een rol te spelen. De kennis en software hebben we in huis, dus de business case was vrij snel gemaakt."

"SAS geeft ons de flexibiliteit om deze uitbreidingen redelijk moeiteloos in te passen. Zo kwam er een verzoek van onze Belgische entiteit om een nieuwe interface te maken voor twee aanleveringen. Een naar de nationale Belgische Bank en een naar de ING Bank België. We hebben de extractie die we al hadden voor ons datawarehouse en ING Groep uitgebreid met additionele gegevenselementen die specifiek voor ING Bank België nodig waren. Centraal krijgen we zo steeds meer grip op kwaliteit van de data en de manier waarop die tot stand is gekomen."

Voorheen was ING Lease een 100% zelfstandige dochter van ING. De laatste jaren werkt de ING steeds meer aan 'One Bank', dat betekent dat ING Lease als bedrijf geen zelfstandig ING-bedrijf meer is, maar helemaal geïntegreerd is binnen de ING 'One Bank' organisatie. Oudejans: "Een aantal staffuncties die voorheen binnen onze eigen ING Lease Holding waren georganiseerd (zoals Financial Accounting, Management Accounting Information Risk Management en Operational Risk Management) zijn nu geïntegreerd binnen ING Commercial Banking. ING Lease is nu als productorganisatie verantwoordelijk voor het ontwikkelen en onderhouden van het leaseproduct binnen ING Bank waarbij tevens een centrale rol wordt ingevuld bij het inrichten van standaard werkprocessen 'over de entiteiten heen' en het centraal ontwikkelen en ondersteunen van de gebruikte IT-systemen. Dit resulteert weer in andere aanleveringstromen van data. Ook daarbij speelt ons ODS een sleutelrol. Daarin zit voor ons ook de kracht van het werken met SAS® Data Integration, omdat we uitbreidingen en aanpassingen van de gegevensvraag relatief eenvoudig kunnen invullen."

"Voor ons is de uitdaging nu om als centrale lease productorganisatie aan te tonen blijvend toegevoegde waarde te kunnen leveren, zodat inderdaad de lokale entiteiten gebruik blijven maken van de centrale architectuur."

Resultaat

"Het belangrijkste resultaat van de inzet van SAS® Data Integration is dat wij steeds meer grip krijgen op de data, steeds meer toegevoegde waarde tonen voor onze lokale entiteiten en daardoor ook eigenlijk steeds minder weerstand ondervinden bij het aansluiten van die lokale entiteiten. Zij beschikken nu over actuele en accurate informatie, op elk gewenst moment."

Oudejans besluit: "De toekomstvastheid van onze oplossing is hoog. We hebben alleen al bij ING Lease een redelijk groot aantal SAS-specialisten in huis. Daarnaast wordt SAS binnen de ING op heel veel vlakken gebruikt. We krijgen ook teruggekoppeld vanuit ING Groep dat ING Lease qua systeem- en gegevensarchitectuur redelijk voorop loopt binnen de ING."

Uitdaging

Specifieke risicomodellen bouwen om zo te voldoen aan Basel II-richtlijnen. En te voorzien in de groeiende vraag naar management informatie en deze decentraal aan verschillende entiteiten beschikbaar stellen.

Oplossing

SAS Data Management

Voordelen

  • Snel en flexibel de beschikking over actuele data
  • Verbeterde risicobeheersing
  • Sneller inspelen op uitdagingen en kansen
The results illustrated in this article are specific to the particular situations, business models, data input, and computing environments described herein. Each SAS customer’s experience is unique based on business and technical variables and all statements must be considered non-typical. Actual savings, results, and performance characteristics will vary depending on individual customer configurations and conditions. SAS does not guarantee or represent that every customer will achieve similar results. The only warranties for SAS products and services are those that are set forth in the express warranty statements in the written agreement for such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. Customers have shared their successes with SAS as part of an agreed-upon contractual exchange or project success summarization following a successful implementation of SAS software. Brand and product names are trademarks of their respective companies.

Back to Top