Datan ymmärtämisestä tuli uusi työelämätaito — kaikille Suomen korkeakouluopiskelijoille mahdollisuus suorittaa analytiikkataitojen verkko-opintokokonaisuus 

Koronapandemian keskellä maailman suurin yksityisomisteinen analytiikkayritys SAS Institute päätti avata kymmenestä kurssista koostuvan verkko-opintokokonaisuuden maksutta suoritettavaksi kaikille korkeakouluopiskelijoille 25 maassa.  Sen avulla opiskelijat voivat perehtyä analytiikkaan, ohjelmointiin ja tekoälyyn. SAS haluaa teon avulla edistää uusien korkeakoulutettujen työllistymistä ja työelämätaitoja, joihin esimerkiksi kansainvälisen Institute for Futuren mukaan lukeutuu kyky ymmärtää ja hyödyntää laaja-alaisesti dataa.

SAS tarjoaa myös Suomessa kaikille korkeakouluopiskelijoille mahdollisuuden suorittaa ilmaiseksi SAS Software Certified Young Professionals -verkko-opintokokonaisuuden. Monessa suomalaisessa ammattikorkeakoulussa ja yliopistossa opintokokonaisuus on jo päätetty ottaa osaksi virallista opetusta. Verkko-opinnot voi suorittaa myös itsenäisesti omalla ajalla.

”Olemme SASilla jo pitkään tarjonneet korkeakouluille ilmaiseksi joitakin tekoälyyn ja analytiikkaan liittyviä kursseja, mutta koronan iskiessä päätimme avata  myös sertifiointiin tähtäävän opintokokonaisuuden kaikille Suomen korkeakouluopiskelijoille. Toivomme, että opinnot avaavat uusia ovia työelämään, sillä vaikeasta taloustilanteesta huolimatta analytiikka- ja dataosaajien tarve näyttää kasvavan edelleen niin Suomessa kuin kansainvälisestikin”, SAS Academic Programs -toimintaa Suomessa vetävä Juha Jokinen SAS Institutelta kertoo.

SASin opintokokonaisuuteen kuuluvat kurssit ovat opinto-ohjelmassa muun muassa Digitaalinen talousohjaus -erikoistumiskoulutuksessa, jota tarjotaan työelämässä oleville aikuisille. Koulutus toteutetaan Opetusministeriön tuella yhteistyössä Haaga-Heliassa, Laureassa, Metropoliassa ja Tampereen ammattikorkeakoulussa.

”Opiskelijamme perehtyvät muun muassa data-analytiikan menetelmiin ja tiedon visualisointiin. Heillä on halutessaan mahdollisuus suorittaa osana opintojaan myös SASin opintokokonaisuuden sertifikaatti”, kertovat lehtorit Kaija Koivusalo Laureasta ja Susanna Honka Haaga-Heliasta.

”Nyt talouden asiantuntijoilta vaaditaan kykyä hallita prosesseja, standardoida dataa ja yhdistellä tietoa eri lähteistä, ja hyödyntää sekä sisäisiä että ulkoisia tietovarantoja. Datasta pitää osata erottaa olennainen yritysjohdon päätöksenteon tueksi.”

Kansainvälinen tulevaisuuden tutkimusta tekevä Institute for Future listasi vuonna 2020 raportissaan kyvyn ymmärtää laaja-alaista dataa ja tekoälyä viiden tärkeimmän tulevaisuuden työelämätaidon joukkoon. Instituutin mukaan jatkossa yleisimpien toimisto-ohjelmien käyttötaito ei ole enää riittävä osoitus IT-taidoista, vaan monissa tehtävissä vaaditaan kykyä tilastolliseen analyysiin ja datan pohjalta toimimiseen.

”Data-analytiikan ja tekoälyn ymmärtämisen merkitys nähdään nyt myös muualla kuin matemaattis-luonnontieteellisillä aloilla. Saamme yhä enemmän luento- ja kurssipyyntöjä esimerkiksi kauppatieteitä ja tuotantotaloutta opettavista oppilaitoksista”, Jokinen sanoo ja jatkaa:

”Pyrimme avaamaan opiskelijoille data-analytiikan tarjoamia mahdollisuuksia käytännön esimerkkien kautta. Pohdimme esimerkiksi, miten analytiikan avulla korona-aikana voitaisiin ihmisiä sijoittaa turvallisesti elokuvateattereihin. Käymme myös läpi, miten tekoäly voitaisiin valjastaa avuksi vaikka sademetsien suojelussa.”

SASin yliopisto- ja korkeakouluopiskelijoille maksuton  verkko-oppimiskokonaisuus sisältää 10 kurssia ja 5 eri osa-aluetta.  Kurssille voi rekisteröityä oppilaitoksensa sähköpostiosoitteella SASin verkkosivuilla

Lisätietoja:
Juha Jokinen, Sr Global Academic Program Manager, p. 050 3687875, s-posti: juha.jokinen@sas.com

Tietoa SASista
SAS on analyyttisten liiketoimintaohjelmistojen ja -palvelujen markkinajohtaja. Innovatiivisten ratkaisujensa avulla SAS auttaa asiakkaitaan kehittämään toimintaansa ja tekemään parempia päätöksiä nopeammin. Lisätietoa: www.sas.com/finland

About SAS

SAS is the leader in analytics. Through innovative software and services, SAS empowers and inspires customers around the world to transform data into intelligence. SAS gives you THE POWER TO KNOW®.

Editorial contacts: