landing_sundhed

Tiedolla johtaminen voi tehostaa terveydenhuoltoa ja parantaa laatua 

SAS Institute auttaa hyödyntämään terveystietoja päätöksenteon tukivälineinä terveydenhuollossa

Data tarjoaa tietoa. Tiedolla johtaminen edistää muutosta.

Tieto ja sen analysointi ovat tärkeä tekijä avoimen, potilaskeskeisen ja läpinäkyvän terveydenhuollon luomisessa.

Terveystiedon määrä nousee koko ajan. Tietoa saadaan muun muassa sähköisistä potilaskertomuksista, laboratoriotuloksista, lääkkeistä sekä röntgen- ja toimenpidekertomuksista. Runsas tietomäärä luo uudenlaisia mahdollisuuksia tiedon käyttöön ja analysointiin faktapohjaisen ja proaktiivisen toiminnan varmistamiseksi laadun ja potilasturvallisuuden kehittämisessä. Samalla IT-järjestelmät voivat korvata manuaaliset työprosessit esimerkiksi potilaskertomusten läpikäynnissä. Tiedolla johtamisen hyödyntäminen tietopohjana on osoittautunut toimivaksi myös lepositeiden ja lääkkeiden käytön vähentämisessä psykiatrisessa hoidossa.

Data tarjoaa tietoa. Tiedolla johtaminen edistää muutosta.

Tieto ja sen analysointi ovat tärkeä tekijä myös työssä avoimen, potilaskeskeisen ja läpinäkyvän terveydenhoidon luomiseksi. Tavoitteena on luopua ahtaasti diagnoosiin ja elinkohtaisiin sairauksiin perustuvista osastoista ja siirtyä integroituihin ja monitieteellisiin tiimeihin. Terveydenhuoltoa voidaan kehittää kuten organisaatiota, joka perustuu arvoihin ja tarjoaa yksilöllistä hoitoa potilaan ollessa tärkeä keskustelukumppani. Potilaan tulee olla keskeisessä asemassa ja terveydenhoidossa tulee tukea ja helpottaa etähoitoa, potilaskertomuksien hyödyntämistä, henkilökohtaista lääkehoitoa ja mahdollisuutta omien potilastietojen hallinnointiin ja tarkasteluun. Tämän saavuttamiseksi tarvitaan pääsyä tietoihin, joita voidaan käyttää edistyneisiin analyyseihin yhteyksien havaitsemiseksi ja ymmärryksen lisäämiseksi.

Line 112292

Yleiskuva infektiomääristä

Tanskalainen Lillebæltin sairaala seuraa kuinka moni potilas saa sairaalassa infektion.
Lue lisää
Line 112292

Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä 

vejlgaard-lars

Lars Vejlgaard
Division Director. Head of Healthcare Nordic.
SAS Institute
Puhelin: +45 5138 7956
E-mail: lars.vejlgaard@sas.com
LinkedIn


SAS is the leader in analytics. Through innovative analytics, business intelligence and data management software and services, SAS helps customers at more than 80,000 sites make better decisions faster. Since 1976, SAS has been giving customers around the world THE POWER TO KNOW®.

Back to Top