landing_sundhed

Tiedolla johtaminen voi tehostaa potilaiden kiertoa

SAS Institute auttaa terveydenhuoltoa ennaltaehkäisyyn ja potilaiden osallistumiseen liittyvissä toimissa

Data tarjoaa tietoa. Tiedolla johtaminen edistää muutosta.

Nykyaikaisen terveydenhuollon tulee käyttää kaikkea asianmukaista tietoa potilaiden hoidossa.

Terveydenhuollon fokusta tulee laajentaa niin, että siinä keskitytään potilaiden elämänlaatuun. Tietoa siitä, miten hoito vaikuttaa ja miten potilaat kokevat hoidon tulokset tulee kerätä. Terveydenhuollon toimien vaikutuksia ei tällä hetkellä tarkkaan tiedetä, koska ei ole riittävästi seurantaa sen arvioimiseksi, vähentääkö hoito esimerkiksi kipua tai parantaako se liikuntakykyä. Vain osa saatavilla olevasta tiedosta kerätään, ja sitä hyödynnetään vain osittain. Työkalujen ja järkevän organisoinnin avulla voidaan myös varmistaa, että terveydenhuollossa käsitellään raportoidut tiedot ajallaan.

Data tarjoaa tietoa. Tiedolla johtaminen edistää muutosta.

Potilaiden ilmoittamien tietojen kerääminen ja analysointi voi lisätä merkittävästi ymmärrystä potilaiden hoidon kulusta. Potilastietoja tulee tarkastella monikanavaisesti, yritysmaailmasta saatuja kokemuksia soveltaen ja kehittää digitaalisia viestintästrategioita. Potilaiden hoidon kulun analyysin tulee sisältää kaikki tiedot, mukaan lukien ne, joita monet potilaat keräävät itse terveydestään sovellusten, älykellojen ja muiden laitteiden avulla. Terveydenhuollossa tulee keskittyä siihen, mikä arvo näillä tiedoilla on potilaalle tarjottavassa hoidossa ja ottaa huomioon, että nykyisin tietoa saadaan monen vaiheen kautta. Nykyaikaisessa terveydenhuollossa tulee käyttää kaikkea asianmukaista tietoa potilaiden hoidossa. Tämä koskee erityisesti potilaita, joilla on krooninen sairaus. Tiedon avulla on mahdollista saada ymmärrystä ja todisteita siitä, että ennaltaehkäisy on hoitoa edullisempaa ja usein myös parempi vaihtoehto. Tämä tarkoittaa, että ennaltaehkäisyn tulisi olla etusijalla ennen hoitoa, ei päinvastoin. Tavoitteena on kaikkien potilaiden hoitokokemuksen jatkuva parantaminen ja optimaalisimman terveydenhoidon tuloksen varmistaminen.

Line 112292

Parempi hoitotuloksia

Syracusessa New Yorkin osavaltiossa sijaitseva Crousen sairaala käyttää SAS:n osoita ja napsauta -terveysanalyysiratkaisuja pystyäkseen hallitsemaan lukuisia laadunparannukseen tähtääviä hankkeita, joiden tarkoituksena on vähentää leikkausten jälkeisiä infektioita, kehittää kotiutusprosessia ja vähentää uusintakäyntien määrää.
Lue lisää
line 112292

Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä

vejlgaard-lars

Lars Vejlgaard
Division Director. Head of Healthcare Nordic.
SAS Institute
Puhelin: +45 5138 7956
E-mail: lars.vejlgaard@sas.com
LinkedIn


SAS is the leader in analytics. Through innovative analytics, business intelligence and data management software and services, SAS helps customers at more than 80,000 sites make better decisions faster. Since 1976, SAS has been giving customers around the world THE POWER TO KNOW®.

Back to Top