landing_sundhed

Tiedolla johtaminen voi tehostaa terveydenhuoltoa ja parantaa laatua   

SAS Institute auttaa hyödyntämään terveystietoja päätöksenteon tukivälineinä terveydenhuollossa

Data tarjoaa tietoa. Tiedolla johtaminen edistää muutosta.

Tiedon järjestelmällinen analysointi varmistaa nykyisen kapasiteetin paremman hyödyntämisen ja todellisen kustannusten ymmärtämisen.

Terveydenhuollon resurssien tulisi riittää entistä useampiin hoitotoimiin ja useampien potilaiden hoitamiseen, ja samalla laatua tulisi parantaa jatkuvasti ja hoidon tulisi olla potilaskeskeistä. Analyyttisten mallien avulla sairaalat voivat ennakoida, miltä potilaiden sisäänotto suunniteltuihin toimenpiteisiin kunkin erikoisalan kohdalla näyttää esimerkiksi kahdeksan viikon kuluttua. Näitä tietoja voidaan käyttää nykyisen toimenpidekapasiteetin optimoimiseen, ja toimenpiteisiin voidaan kutsua useampia potilaita, jos analyyttiset mallit osoittavat, että kapasiteetti on riittävä.

Data tarjoaa tietoa. Tiedolla johtaminen edistää muutosta.

Tiedon ja analyysien kohdennettu ja strateginen käyttö mahdollistavat myös potilaiden sairaalahoidon uusiutumisen vähentämisen. SAS Institute auttaa tunnistamaan malleja, jotka voivat muodostaa pohjan sairaalahoidon tarpeen uusiutumisen ehkäisemistä koskeville toimille.

Tiedot muodostavat perustan analyyttisille malleille, jotka kertovat, minkä tyyppistä kuntoutusta potilas tarvitsee toimenpiteen jälkeen. Analyyttisia malleja käytetään arvioitaessa todennäköisyyttä sille, voiko potilas hyödyntää etähoitoa. Tavoitteena on laadukas ja tehostettu potilaiden hoito, tasainen potilasvirta ja korkea potilastyytyväisyys sen ansiosta, että organisaatio toimii vuorovaikutuksessa potilaiden ja työntekijöiden kanssa sujuvasti ja yhtenäisesti.   

Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä

vejlgaard-lars

Lars Vejlgaard
Division Director. Head of Healthcare Nordic.
SAS Institute
Puhelin: +45 5138 7956
E-mail: lars.vejlgaard@sas.com
LinkedIn


SAS is the leader in analytics. Through innovative analytics, business intelligence and data management software and services, SAS helps customers at more than 80,000 sites make better decisions faster. Since 1976, SAS has been giving customers around the world THE POWER TO KNOW®.

Back to Top