landing_sundhed

Tiedolla johtaminen voi muuttaa terveydenhuoltoalaa

SAS Institute auttaa terveydenhuoltoa tiedon analysoinnissa ja varmistaa todenmukaisen ja ajantasaisen perustan päätöksenteolle.

Data tarjoaa tietoa. Tiedolla johtaminen edistää muutosta.

Terveydenhoitoalaan kohdistuu nykyisin suuret budjettipaineet. Kiristyksiä tehdään jatkuvasti, lääkkeet ovat kalliita, tarvitaan priorisointia ja henkilöstöä vähennetään. Kustannuksia aiheuttavia tekijöitä ei kuitenkaan ymmärretä riittävästi. Ne ovat usein arvailujen ja jälkikäteen tapahtuvien pohdintojen varassa. Toisenlaiselle toimintatavalle on selkeä tarve.

Data tarjoaa tietoa. Tiedolla johtaminen edistää muutosta.

Analysoivan organisaation yrityskulttuurissa opitaan hyvistä esimerkeistä ja selvitetään, mitä ne tarkoittavat laadun kannalta. Siellä myös varmistetaan, että toiminta tuottaa laatua eikä pelkästään määrää. Jos jokin ei toimi, siihen puuttuvat sekä työntekijät että johto. Päätökset ja priorisoinnit tehdään tiedon analyysien ja syy-yhteyksien pohjalta, ja niiden seuraukset tunnetaan. Tämä voi johtaa parempien päätösten tekemiseen nopeammin tiedolla johtamisen avulla, ja reaaliaikainen tieto voi helpottaa päivittäistä päätöksentekoa.

Line 112292

Analyysit ja raportointialusta tukevat päätöksentekoa

Norjan alueellinen terveysviranomainen Helse Nord sai laajamittaisten analyysien ja uusien paperittomien raportointimenetelmien avulla entistä paremman kuvan organisaatiostaan.
Lue lisää
line 112292

Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä

vejlgaard-lars

Lars Vejlgaard
Division Director. Head of Healthcare Nordic.
SAS Institute
Puhelin: +45 5138 7956
E-mail: lars.vejlgaard@sas.com
LinkedIn


SAS is the leader in analytics. Through innovative analytics, business intelligence and data management software and services, SAS helps customers at more than 80,000 sites make better decisions faster. Since 1976, SAS has been giving customers around the world THE POWER TO KNOW®.

Back to Top