landing_sundhed

Tiedolla johtaminen voi tehostaa terveydenhuoltoa ja parantaa laatua

SAS Institute auttaa hyödyntämään terveystietoja päätöksenteon tukivälineinä terveydenhuollossa

Data tarjoaa tietoa. Tiedolla johtaminen edistää muutosta.

Terveydenhuoltoon kohdistuu paineita ja kustannukset nousevat.
Tiedolla johtaminen voi tukea muutosta.

Terveydenhoitoala on haastavassa tilanteessa. Resurssit ovat entistä vähäisemmät ja niiden tulee riittää useampiin hoitotoimiin ja useampien potilaiden hoitamiseen samalla kun laatua tulisi parantaa jatkuvasti. Toiminnan tulee olla potilaslähtöistä ja perustua vuorovaikutukseen ja uudenlaiseen ajatteluun.

Tiedolla johtaminen voi toimia työkaluna terveyspoliittisten tavoitteiden saavuttamisessa ja arvoperusteisen terveydenhuollon varmistamisessa potilaslähtöisellä tavalla. Anonyymin potilastiedon hyödyntämisen sekä näkemysten ja tiedon jakamisen mahdollistamisen avulla voimme luoda uusia yhteyksiä alueiden ja kuntien, lääkäreiden, sairaaloiden ja kunnallisen terveydenhuollon välille.

Tietoa tulee käyttää terveydenhuollon toimien tasapainottamiseksi niin, että käytettävissä olevat varat hyödynnetään tehokkaasti. Käyttämällä tietoa potilaiden riskiprofiilien analysoimiseen voimme arvioida, tulisiko esimerkiksi kroonikoiden hoidossa painottaa avohoitoa, vai onko tehokkaampaa kohdistaa rahoitus ennaltaehkäiseviin toimiin tai suunnata muuhun parantavaan hoitoon.

Data tarjoaa tietoa. Tiedolla johtaminen edistää muutosta.

Pohjoismaissa on saatavilla runsaasti terveys- ja sairaanhoitotietoa, eikä siitä hyödynnetä tällä hetkellä kuin pieni osa. Tietoihin päästään käsiksi viiveellä ja niitä käytetään enemmän tutkimukseen ja suunnitteluun kuin kliinisesti ja johtamistarkoituksessa paikallisella tasolla.

Terveydenhuolto voi hyötyä monella tavalla organisaatiosta, jossa tietoa käytetään proaktiivisesti. SAS Institute tekee yhteistyötä terveydenhuollon päättäjien kanssa tukeakseen muutosten aikaansaamista tiedon avulla. Järjestelmällinen ja proaktiivinen terveystietojen hyödyntäminen on oleellista, jotta terveydenhuolto voi muuntua arvoperusteiseksi organisaatioksi.

Lue lisää siitä, miten kliinisen tiedon analysointia käytetään johtamisen pohjana osastoilla.

Lue lisää kapasiteetin optimoinnista koskien kustannuksia, potilasvirtaa, avohoidon tarkastuksia ja toiminnan tehokkuutta.

Lue lisää siitä, miten terveystiedon analysointi muodostaa perustan ennaltaehkäisevän hoidon merkityksen ymmärtämiselle ja potilaan osallistumismahdollisuuksille.

Lue lisää ratkaisuista, joiden avulla terveyttä koskevat tiedot muunnetaan reaaliaikaiseksi tietämykseksi, tavoitteiksi ja päätöksenteon tukivälineiksi johdolle.  

line 112292

Ballerupin psykiatrinen sairaala

SAS Institute on yhdessä Ballerupin psykiatrisen sairaalan kanssa osoittanut, miten tiedolla johtamista voidaan hyödyntää hallituksen asettamien tavoitteiden saavuttamisessa.
Lue lisää
line 112292

Lue lisää mahdollisuuksista tiedon hyödyntämiseen seuraavilla osa-alueilla:

Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä

Lars Vejlgaard

Lars Vejlgaard
Division Director. Head of Healthcare Nordic.
SAS Institute
Puhelin: +45 5138 7956
E-mail: lars.vejlgaard@sas.com
LinkedIn


SAS is the leader in analytics. Through innovative analytics, business intelligence and data management software and services, SAS helps customers at more than 80,000 sites make better decisions faster. Since 1976, SAS has been giving customers around the world THE POWER TO KNOW®.

Back to Top