Fraud Public Sector Money

Data voi ennakoida ja estää vilpin ja väärinkäytökset tekokkaasti.

SAS Institute auttaa julkishallintoa paljastamaan vilpin, lisäämään tehokkuutta ja parantamaan palvelua.

Data tarjoaa tietoa. Tiedolla johtaminen edistää muutosta.

Analytiikka voi ennakoida ja estää vilpin ja väärinkäytökset.

SAS Institute auttaa julkishallintoa paljastamaan vilpin ja väärinkäytökset, parantamaan valvontaa, lisäämään tehokkuutta ja kehittämään palvelua. Samoilla resursseilla saadaan enemmän aikaan.

Analytiikka lisää tietämystä. Tietämys saa aikaan muutosta.

Julkisen sektorin tulee saada enemmän aikaan pienemmillä resursseilla. Viranomaisten on pyrittävä paljastamaan järjestelmää hyväkseen käyttäviä.

Viranomaisiin kohdistuu suuria odotuksia, vaikka resurssit eivät kasvaisikaan. On myös henkilöitä, jotka haluavat käyttää järjestelmää hyväkseen tietoisesti. Kun vilppi onnistuu, kansalaisten luottamus hallintoon ja koko yhteiskuntarakenteeseen horjuu.

Virheitä ja rikoksia on mahdollista valvoa analytiikan avulla.

Ihmiset voivat työssään hyödyntää intuitiota ja kokemusta. Lisäksi työtunteja voidaan lisätä. Se ei kuitenkaan ole välttämättä tehokasta eikä mahdollista.

Kun tiedot syötetään järjestelmään ja analysoidaan, saadaan nopeasti tuloksia. Järjestelmä etsii automaattisesti kaikki poikkeamat. Analytiikalla voidaan keskittyä löytämään myös verkostoja ja ryhmittymiä, joiden selvittäminen manuaalisesti olisi mahdotonta.

Tuloksena on tehokas riskiperusteinen toiminta, joka tukee valvontaa ja paljastaa julkisiin varoihin kohdistuneet huijaukset.

 

Lue lisää tiedon hyödyntämisen mahdollisuuksista:

Ota yhteyttä

Jonas Hertzberg

Jonas Hertzberg
Sr Manager, Sales Government, SE/FI
SAS Institute
Puhelin: +46 70 624 25 89
E-mail: jonas.hertzberg@sas.com

Jukka Tuominen

Jukka Tuominen
Sr Account Manager, Sales Government FI
SAS Institute
Puhelin: +358 952557276
E-mail: jukka.tuominen@sas.com


SAS is the leader in analytics. Through innovative analytics, business intelligence and data management software and services, SAS helps customers at more than 80,000 sites make better decisions faster. Since 1976, SAS has been giving customers around the world THE POWER TO KNOW®.

Back to Top