landing_beskæftigelse

Data voi vähentää työttömyyttä

SAS Institute auttaa julkishallinnon päättäjiä parantamaan työllisyyttä tuottamalla datasta tietoa.

Data tarjoaa tietoa. Tiedolla johtaminen edistää muutosta.

Tanskalaisista vain alle puolet on työelämässä
- monet haluaisivat kuitenkin olla mukana.  

Työelämässä mukana olevia ja taloudellisesti hyvinvointivaltion luomiseen osallistuvia on yhä vähemmän. Kun saadaan useampia mukaan työelämään vähennetään julkisia maksuja ja kasvatetaan myös tuloja. Työllistämisellä on siis kaksoisvaikutus.  

Työttömien tarpeita on tutkittu paljon. Vahvimmassa asemassa olevilla työttömillä ei ole samanlaista tarvetta kursseille ja työnhakuopastukseen, ja he pystyvät suuressa määrin huolehtimaan asioistaan itse. Heikoimmassa asemassa olevilla työttömillä sen sijaan voi olla haasteita, jotka ulottuvat sosiaalisista ja osaamista koskevista haasteista erityisesti demografisiin haasteisiin, joilla voi olla merkittävä vaikutus siihen, työllistyvätkö he nopeasti vai lainkaan.

Koska työttömyyskassojen ja kuntien resurssit ovat niukat, ne on hyvä käyttää tavoitteellisesti. Taloudellisten etujen lisäksi on myös sosiaalisesti oikeudenmukaista tarjota eniten tukea sitä eniten tarvitseville.

Saatavana olevat tiedot osoittavat, miten aikaisemmat toimet ovat vaikuttaneet muihin työttömiin. Emme kuitenkaan osaa vielä hyödyntää tätä tietoa tehokkaasti yhä useampien saamiseksi takaisin työelämään.  

Lue lisää tiedon hyödyntämisen mahdollisuuksista:

Ota yhteyttä

Jonas Hertzberg

Jonas Hertzberg
Sr Manager, Sales Government, SE/FI
SAS Institute
Puhelin: +46 70 624 25 89
E-mail: jonas.hertzberg@sas.com

Jukka Tuominen

Jukka Tuominen
Sr Account Manager, Sales Government FI
SAS Institute
Puhelin: +358 952557276
E-mail: jukka.tuominen@sas.com


SAS is the leader in analytics. Through innovative analytics, business intelligence and data management software and services, SAS helps customers at more than 80,000 sites make better decisions faster. Since 1976, SAS has been giving customers around the world THE POWER TO KNOW®.

Back to Top