Tilastokeskus parantaa palvelua

Tilastokeskus pyrkii palvelemaan tilastotiedon käyttäjiä entistä paremmin, mutta valtion tuottavuusohjelman puitteissa entisin tai jopa vähemmin resurssein. Tietotekniikka on yksi avaintekijä, kun koko Suomea koskevaa "business intelligenceä" tuottava virasto vastaa haasteeseen. Tietoa on maailmassa enemmän kuin koskaan ennen. Tilastokeskuksen uudessa toimintastrategiassa tavoitteena on palvella asiakkaita entistä paremmin ja antaa yhteiskunnasta luotettava kuva.

Tällä hallintomallilla on koetettu varmistaa, että ict-palvelutuotanto ei ole itse oman toimintansa ainoa normittaja

Sven-Folke Björkqvist
Director of IT and Statistical Methods

"Tietotekniikka toimii tehostajana ja luo myös mahdollisuuksia prosessi-innovaatioille, jotka eivät ehkä olisi vanhemmalla teknologialla tai puhtaan manuaalisesti lainkaan mahdollisia."

Tilastokeskuksen tavoitteena on ollut täysin digitaalinen tuotantoprosessi eli automatisoitu, sähköinen ketju tiedon keruusta tiedon jakeluun asti.
Valtaosan tiedoistaan Tilastokeskus saa jo sähköisesti suoraan eri viranomaisten rekistereistä. Kaikissa yritys- yhteisötiedonkeruissa on tarjolla myös sähköinen vastaamisvaihtoehto, ja tiedon jakelu on merkittävässä määrin sähköistä.

Systematiikkaa ja yhtenäisyyttä

Björkqvistin johtama tietohallinto hoitaa Tilastokeskuksessa ict-strategian, -normiympäristön ja tietoturvan hallintajärjestelmän kehittämistä. Sisäisen ict-palvelutuotantoyksikön vastuulla taas ovat muun muassa sovelluskehitys, käyttö, ylläpito ja menetelmätyö.

"Tällä hallintomallilla on koetettu varmistaa, että ict-palvelutuotanto ei ole itse oman toimintansa ainoa normittaja", Björkqvist sanoo.

Ict-toiminnan tavoitteet johdetaan koko viraston strategiasta, ja ict-asiat otetaan Björkqvistin mukaan hyvin huomioon osana viraston johtamisprosessia. Sekä tietohallinnon että palvelutuotantoyksikön edustajat kuuluvat Tilastokeskuksen johtoryhmään.
Käyttäjien ääntä kuunnellaan tarkoin tietotekniikan kehitystyössä. Lisäksi erilaiset koordinointiryhmät varmistavat, että ict-suunnitelmat ovat linjassa viraston toimintastrategian ja normiympäristön kanssa.
Jatkossa Tilastokeskuksen tietotekniikan kehittämisen tavoitteena on Björkqvistin mukaan systemaattisuuden ja yhtenäisyyden lisääminen muun muassa toteuttamalla ITIL-käytäntöjä. Tietojärjestelmissä pitää voida hyödyntää yhteisiä osia, jotta vältytään turhalta ja päällekkäiseltä työltä, ja pienten muutosten teon on oltava helppoa.
Systemaattisemman ja yhtenäisemmän toimintatavan kehittäminen koskee myös SAS-ratkaisuja, joilla on Björkqvistin mukaan hyvin merkittävä rooli tilastotuotannossa.

"SASin ominaisuudet pyritään saamaan paremmin tietoisuuteen ja tehokkaampaan käyttöön. Samalla pyritään hieman paketoimaan monimutkaisuutta sekä tarjoamaan yhtenäisempää ja parempaa palvelua käyttäjille."

Tilastokeskuksessa on käytetty SASia vuodesta 1984, ja SAS-käyttäjiä siellä on noin 250.

Tilastokeskus-logo

Liiketoimintahaaste

EU säätelee tilastoalaa yhä tarkemmin ja tilastoviranomaisiin kohdistuu entistä täsmällisempiä velvoitteita. Valtion tuottavuusohjelman ja Tilastokeskuksen toimintastrategian tavoitteena on palvella asiakkaita entistä paremmin, mutta samoin tai jopa vähemmin resurssein.

Ratkaisut

SAS-ratkaisu tilastotuotannossa.

Hyödyt

Toiminta on tehostunut ja luonut mahdollisuuksia prosessi-innovaatioille. Tuotantoprosessin ollessa täysin digitaalinen sähköinen ketju on alusta alkaen automatisoitu tiedon keruusta sen jakeluun.

The results illustrated in this article are specific to the particular situations, business models, data input, and computing environments described herein. Each SAS customer’s experience is unique based on business and technical variables and all statements must be considered non-typical. Actual savings, results, and performance characteristics will vary depending on individual customer configurations and conditions. SAS does not guarantee or represent that every customer will achieve similar results. The only warranties for SAS products and services are those that are set forth in the express warranty statements in the written agreement for such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. Customers have shared their successes with SAS as part of an agreed-upon contractual exchange or project success summarization following a successful implementation of SAS software. Brand and product names are trademarks of their respective companies.