Modernt lönestöd direkt till SACO-förbundens medlemmar

Alla Saco-förbundens medlemmar omfattas av någon form av individuell och decentraliserad lönebildning. Det innebär att arbetstagaren själv har ett stort ansvar och inflytande över sin lön. De anställda måste på olika sätt skaffa sig information när man söker nytt jobb och inför lönesamtal med chefen. Det gäller att vara väl förberedd och ha klara och tydliga argument för sina krav. Som ett av många hjälpmedel har Saco och Saco-förbunden därför tagit fram Saco Lönesök, en flexibel och användarvänlig webbapplikation för lönejämförelser för akademiker.

Lönesök är en viktig pusselbit i det underlag man behöver för att genomföra en framgångsrik löneförhandling, och som stöd för den egna karriärplaneringen.

Anna Danielsson
Statistikansvarig
Saco

För en facklig organisation av idag handlar det om långt mer än att förhandla med arbetsgivarparten om löneramar och arbetsvillkor. Minst lika viktigt är att ge medlemmarna stöd och verktyg för karriärplanering och försäkringar som ger trygghet för medlemmarna.

Det är mot den här bakgrunden man ska se akademikerorganisationen Sacos satsning på ett förbättrat Lönesök, ett webbaserat verktyg där medlemmarna i 19 av Sacos medlemsförbund kan göra sina egna jämförelser och analyser av löneläget i den egna branschen – och jämföra med andra Saco-områden.

– Vi hade en tidigare version av Lönesök, men vi ville bl.a. utveckla användarvänligheten ytterligare ett steg. Med den nya versionen har vi skapat ett system som är mycket flexibelt för användarna samtidigt som det är anpassat till förbundens önskemål, säger Anna Danielsson som är statistikansvarig och den som lett utvecklingen av Lönesök hos Saco.

– För våra medlemsförbund är Saco Lönesök en del i en viktig service som riktar sig direkt till medlemmen.

300 000 akademiker i databasen

Den som går in på Lönesök kan hitta mycket matnyttig information. Grunden för systemet är Sveriges största lönedatabas för akademiker. Den omfattar 300 000 löneuppgifter och uppdateras kontinuerligt av Saco med hjälp av både de enskilda förbundens löneenkäter och partsgemensam lönestatistik.

Medlemmen kan direkt gå in och jämföra sin aktuella lön med löneläget för branschen, yrket eller utbildningen. Man kan själv välja hur resultatet ska presenteras visuellt i form av olika typer av diagram och tabeller; uppdelat på medellöner och uppgifter om lönespridning för olika åldrar, examensår, yrken och branscher.

En av förbättringarna jämfört med tidigare är att medlemmen kan lägga in sin egen nuvarande lön, eller den begärda lönen, direkt i diagram i jämförelse med andra aktuella löner eller grupper.

För medlemmarna är det naturligtvis ett viktigt stöd att snabbt och enkelt kunna få en överblick över löneläget på arbetsmarknaden och hur man själv ligger till jämfört med kollegor eller med närliggande yrken. All information kan skrivas ut, både diagram och tabeller.

– Lönesök är ett viktigt instrument för Saco-förbundens medlemmar. Det är en viktig pusselbit i det underlag man behöver för att genomföra en framgångsrik löneförhandling, och som stöd för den egna karriärplaneringen, säger Anna Danielsson.

Med den individuella lönesättning som tillämpas inom Saco-yrkena är det absolut nödvändigt för medlemmarna att själva kunna argumentera för sin sak. Möjligheten att skräddarsy informationen utifrån egna behov uppskattas av medlemmarna i de olika anslutna Saco-förbunden. Sedan Lönesök skapades har det haft över en miljon användare.

Naturligt att välja SAS Institute och Infotrek

– Vi hade redan ett system som byggde på SAS, så det var ganska naturligt att SAS var ett av de alternativ vi utvärderade. Vi tittade även på andra alternativ, men valet föll på SAS programvara. Sedan har användbarhetsexperter, webbdesigners och SAS-experter kopplade till partnern Infotrek utvecklat det rena, flexibla och användarvänliga gränssnittet, säger Anna Danielsson. Projektet har dessutom uppfyllt alla krav inom såväl tidsramar som budget.

Infotrek erbjuder seniora konsulter med total fokus på anpassning och implementation av lösningar från SAS Institute.

Utförliga tester av Lönesök

För att säkerställa funktionaliteten och att användarna snabbt kan få ut den information de vill, testades systemet under utveckling av en kontrollgrupp på ca 150 medlemmar från Saco-förbunden.

För att säkerställa att Saco Lönesök uppfyller kraven både från Saco-förbunden och medlemmarna kommer man att göra kontinuerliga uppföljningar av systemet.

– Hittills är vi mycket nöjda med Saco Lönesök i den nya versionen. När det gäller mina kontakter med SAS Institute och Infotrek har de varit snabba att ge input samt väldigt serviceinriktade. Vi ångrar inte vårt val, avslutar Anna Danielsson.

SACO

Affärsproblem:

Att utveckla och modernisera ett redan etablerat löneinformationssystem med ytterligare funktionalitet för Saco-förbundens medlemmar och förtroendevalda som stöd i lönefrågor och karriärutveckling.

Lösning:

Saco har valt en lösning från SAS Institute. Med lösningen har man:

  • Byggt ett lättanvänt och flexibelt system där diagram och tabeller enkelt kan skräddarsys utifrån individuella behov och som därigenom fungerar som stöd inför Saco-förbundens medlemmars löneförhandlingar.
  • Gett både nyexaminerade och de med yrkeserfarenhet ett effektivt verktyg för den egna karriärplaneringen.

Fördelar:

Medlemmarna i 19 av Sacos förbund kan snabbt och enkelt jämföra sina egna löner med andra grupper inom Saco eller med lönerna för det egna yrket eller branschen. Man kan skräddarsy urval och lägga in sin egen lön relativt andra med samma utbildning, ålder eller befattning. Det betyder att man på ett tydligt sätt kan skaffa sig en bild av hur ens krav och nuvarande position är inför en löneförhandling.

Bransch:

Saco organiserar mer än 600 000 akademiker i 23 självständiga fackförbund och yrkesförbund. Sacos förbund organiserar medlemmarna utifrån utbildning. Medlemmarna är organiserade i samma förbund genom hela yrkeslivet. Saco fokuserar på frågor som rör akademikers anställning, utbildning, forskning och arbetsmarknad – och lönen ska vara individuell och baseras på kompetens och prestation. Saco förhandlar inte om löner och villkor utan det gör förbunden och deras medlemmar.

The results illustrated in this article are specific to the particular situations, business models, data input, and computing environments described herein. Each SAS customer’s experience is unique based on business and technical variables and all statements must be considered non-typical. Actual savings, results, and performance characteristics will vary depending on individual customer configurations and conditions. SAS does not guarantee or represent that every customer will achieve similar results. The only warranties for SAS products and services are those that are set forth in the express warranty statements in the written agreement for such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. Customers have shared their successes with SAS as part of an agreed-upon contractual exchange or project success summarization following a successful implementation of SAS software. Brand and product names are trademarks of their respective companies.