Lisää tuottavuutta S-ryhmän arvoketjuun

S-ryhmä rakentaa hyllytilan optimoinnista, kysynnän ennustamisesta ja hintojen optimoinnista koostuvaa analytiikan kokonaisratkaisua, jolla se pyrkii parantamaan koko tilaus-toimitusketjun tuottavuutta omista myymälöistään aina tavarantoimittajien prosesseihin asti.

Kuluttajaosuuskuntana S-ryhmä määrittelee päivittäistavarakaupan johtajan Jukka Ojapellon mukaan toimintansa keskeiset tavoitteet ja päämäärät asiakkaiden tarpeista ja odotuksista liikkeelle lähtien.

"Meidän on oltava hinta- ja valikoimajohtaja ja helpoin ostospaikka jokaisella alueella, koska sitä asiakkaat toivovat. Meillä täytyy olla edullisimmat tuotteet ja meidän täytyy palvella kuluttajia koko ajan paremmin", hän sanoo.

Jotta palvelulupaus voidaan täyttää ja tarvittavat investoinnit tehdä, ryhmän toiminnan tuloksellisuutta on hänen mukaansa kyettävä parantamaan suhteessa kustannuksiin. Tärkeimpiä käytännön keinoja siinä ovat tuotteiden hyllysaatavuuden varmistaminen ja kustannusten alentaminen S-ryhmän koko arvoketjussa ja tilaus-toimitusketjussa.

Monet maailman megatrendit, kuten kilpailua edistävä integraatio, Kiinan ja Intian keskiluokan nopea kasvu ja luonnonvarojen niukkuus vievät Ojapellon mukaan kohti tilannetta, jossa tuotteiden saatavuus heikkenee.

"Joudumme jatkossa kilpailemaan siitä, saammeko tavaraa vai emme. Mitä aikaisemmin pystymme antamaan tavarantoimittajille tilauksen täsmällisen määrän, sitä todennäköisemmin saamme tavarat oikeaan aikaan ja hintaan."

S-ryhmän ostoskorin täytyy kokonaisuutena aina olla kilpailijoita edullisempi, joten myös kustannuspaineet pysyvät kovina jatkuvasti. Jos kilpailijat alentavat hintojaan, S-ryhmän on kyettävä samaan.

Analytiikasta ainoa vaihtoehto

Kyetäkseen vastaamaan suuriin haasteisiin S-ryhmä on jo pitkään kehittänyt yhteistyössä SASin kanssa analyyttistä kyvykkyyttään ja rakentanut päivittäistavarakaupan analyyttistä kokonaisratkaisua.

"Meillä ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin analytiikka ja oikeanlaiset BI-rakenteet, joiden avulla asioita voidaan hoitaa. Analytiikkaan ja optimointiin on pakko mennä, koska muuten meillä ei ole markkinoilla mitään jakoa", Ojapelto toteaa.

Vähittäiskauppaketjut ympäri maailman hyödyntävät SAS-analytiikkaa eri toiminnoissa, mutta yleensä irrallisina erillisratkaisuina. S-ryhmä sen sijaan kehittää analytiikkaa koko arvoketjun näkökulmasta.

"Olemme jo vuosia tienneet, että emme voi ajatella vain itseämme, vaan meidän pitää ajatella koko arvoketjua - ei vain oman yrityksen sisäisiä prosesseja, vaan koko arvoketjua aina tavarantoimittajiin asti", Ojapelto kertoo.

Enää ei hänen mukaansa ole merkitystä sillä, että jossain vaiheessa ketjua joku toimii tehokkaasti, jos ketju kokonaisuudessaan ei toimi tehokkaasti. Kuluttaja-asiakas lopulta kuitenkin maksaa koko ketjun kustannukset.

"Sen takia haluamme alentaa kustannuksia myös tavarantoimittajien päässä. Teemme sellaisia ratkaisuja, joiden avulla toimittajat pystyvät ennakoimaan, mitä me teemme. Meille on paljon hyötyä siitä, että toimittajat tietävät etukäteen, miten me käyttäydymme."

Kun toimittajat esimerkiksi saavat hyvissä ajoin ennakkotietoa S-ryhmän tulevista tilausmääristä, niiden riskit vähenevät, tehokkuus lisääntyy ja ne voivat suunnitella kaikkia toimintojaan paremmin.

Myös S-ryhmän sisällä yhdessä työtunnissa läpi menevien tuotteiden määrän täytyy Ojapellon mukaan jatkossa kasvaa kaikissa toiminnoissa tavaroiden keräilystä ja hyllytyksestä aina kassapalveluihin asti.

Tuotteiden saatavuutta voivat haitata monenlaiset asiat maailmalla, mutta S-ryhmän asiakas ei Ojapellon mukaan saa huomata myymälöissä mitään ongelmiin liittyvää.

"Meidän tehtävämme on huolehtia siitä, että asiakas huomaa vain, kuinka tuoretta, laadukasta ja edullista tavaraa hyllyillä on - ja juuri sitä tavaraa, mitä asiakas on aina halunnutkin ostaa. Se on analysoinnin, ennustamisen ja optimoinnin maali ja lopputulema."Meillä ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin analytiikka ja oikeanlaiset BI-rakenteet, joiden avulla asioita voidaan hoitaa. Analytiikkaan ja optimointiin on pakko mennä, koska muuten meillä ei ole markkinoilla mitään jakoa.

Jukka Ojapelto
Päivittäistavarakaupan johtaja

Ennuste ja optimointi kytköksissä toisiinsa

S-ryhmän yhteistyö SASin kanssa käynnistyi jo 2005, kun yritykset ryhtyivät yhdessä kehittämään SASin tilanoptimointiratkaisua vastaamaan paremmin nykyaikaisen päivittäistavarakaupan tarpeita.

Sittemmin S-ryhmä otti ensimmäisenä maailmassa käyttöönsä SASin tilanoptimointiratkaisun uuden, yhteistyössä kehitetyn version.

Ratkaisua hyödyntävät S-ryhmän päivittäistavaraketjut Prisma, S-market, Sale, Alepa, ABC-market, ABC-deli ja Sokos-ruokakauppa. Niiden 960 myymälälle tehdään ratkaisun avulla valikoimajaksoittain myymäläkohtainen hyllytilaoptimointi tarkkoine hyllykarttoineen.

"Taustatyönä me profiloimme jokaisen myymälän tuoteryhmittäin ja tuotteittain erilaiseksi asiakaskunnan mukaisesti. Profiloinnin perusteella suunnittelemme kullekin myymälälle parhaiten kysyntää vastaavan tuotevalikoiman", Ojapelto kertoo.

Hyllytilan optimointiratkaisun rinnalla S-ryhmälle rakentuvaan analytiikan kokonaisuuteen kuuluvat myös SASin vähittäiskaupalle tarkoitettu ennustamisratkaisu sekä hintojen optimointiratkaisu.

Kysynnän ennustamisessa sekä hyllytilan ja hintojen optimoinnissa kaikki vaikuttaa kaikkeen koko tilaus-toimitusketjussa. Ennustettu kysyntä vaikuttaa siihen, mitä tuotteita ja kuinka paljon hyllyyn halutaan, ja hinnat puolestaan vaikuttavat ennustettavaan kysyntään.

"Kaikki ovat kytköksissä toisiinsa, eikä järjestelmäratkaisuista mitään uutta irti saataisikaan, jos niiden käyttöä ei kytkettäisi toisiinsa. Silloin koko orkesteri toimii ja lopputulos on hyvä", Ojapelto korostaa.

Vaativaa kokonaisuutta kehittämään ja pyörittämään S-ryhmä on hiljattain rekrytoinut kymmenkunta analyytikkoa, joista viidellä on tohtorin tutkinto.

Tilan optimointi kaupan avainasioita

Tuotteiden saaman hyllytilan optimointi on Ojapellon mukaan päivittäistavarakaupan avainkysymyksiä, koska se vaikuttaa monin tavoin koko tilaus-toimitusketjuun.

"Tilan allokointi eri tuotteille määrittää jopa sen, kuinka usein kyseisen tuoteryhmän tuotteita tulee kyseiseen myymälään", Ojapelto sanoo.

Se puolestaan vaikuttaa kuljetuskustannuksiin eli siihen, kuinka tiuhaan rekka-autot tai jakeluautot liikkuvat toimittajan ja S-ryhmän myymälöiden välillä. Jopa 40 prosenttia koko tavaravirrasta menee nykyisin suoratoimituksina toimittajilta myymälöille, mikä vähentää sekä välivarastoinnin että tavaroiden siirtelyn tarvetta.

"Itse asiassa kumipyöräkuljetukset eivät edes ole kallein vaihe ollenkaan. Kalliimpaa on, jos tavara pysäytetään jonnekin. Siksi meidän täytyy ennustaa hyvissä ajoin, paljonko tavaraa menee ja mihin se menee, jotta pystymme hoitamaan tavaravirtaa end-to-end-mallin mukaisesti."

Hyllyyn laitettava tuotemäärä vaikuttaa myös siihen, minkälaisissa yksiköissä tuotteet toimittajalta tilataan. Erikokoisiin ja eri liikeidealla toimiviin myymälöihin tarvitaan eri määrä tuotteita: kokonainen palletti, täyspakkauserä tai ehkä vain muutama tuote.

"Me kasaamme optimointi- ja ennustemekanismissa kaiken yhteen. Toimittaja saa yhdestä tuotteesta yhden tilauksen, jossa on myös määritelty, minkälaisissa erissä tavara kuhunkin myymälään toimitetaan."

Tuotteet pyritään saamaan myymälöihin valmiiksi hyllytettävinä paketteina. Se helpottaa hyllytystyötä, vähentää energia- ja pakkauskuluja ja roskan määrää sekä turhia siirtoja ja hyllytyksiä mahdollisen välivarastoinnin aikana.Itse asiassa kumipyöräkuljetukset eivät edes ole kallein vaihe ollenkaan. Kalliimpaa on, jos tavara pysäytetään jonnekin. Siksi meidän täytyy ennustaa hyvissä ajoin, paljonko tavaraa menee ja mihin se menee, jotta pystymme hoitamaan tavaravirtaa end-to-end-mallin mukaisesti.

Jukka Ojapelto
Päivittäistavarakaupan johtaja

Ennusteita kolmivaiheisesti

Oman organisaation ja tavarantoimittajien käyttöön tuotettavia kysynnän ennusteita S-ryhmän on tarkoitus tehdä kolmivaiheisesti. Juuri oikeanlaiset aikaikkunat eri vaiheille S-ryhmä määritteli yhteistyössä neljän täysin erilaisen tavarantoimittajansa kanssa.

Ensimmäisen vaiheen ennuste tehdään tuoteryhmästä riippuen 4-8 kuukautta ennen kuin tuote on tulossa myymälöihin. Ennusteen pohjalta S-ryhmä voi neuvotella tavarantoimittajien kanssa ja ne puolestaan saavat jo tarkahkon käsityksen S-ryhmän tarpeista.

"Kansainvälisessä hankinnassa meillä on jopa vuotta pidempiä aikajänteitä, jotta pystymme varmasti takaamaan hyllysaatavuuden asiakkaille", Ojapelto huomauttaa.

Toisen vaiheen ennuste tehdään kaksi kuukautta ennen tuotteiden toimitusta. Sen yhteydessä tehdään myös ensimmäinen hyllytilan optimointi. Tavarantoimittajille tulokset kertovat muun muassa, minkälaisissa pakkauserissä tuotteet myymälöihin toimitetaan.

Kolmannessa vaiheessa tehdään myymäläkohtainen ennuste jokaiselle tuotteelle jokainen päivä 28 päivää eteenpäin. Rullaavat ennusteet ovat koko ajan tavarantoimittajien käytettävissä, jotta ne voivat varautua esimerkiksi työvoima- ja raaka-ainetarpeisiinsa. S-ryhmän myymälöille ennusteiden pohjalta voidaan tehdä työvuorolistatkin.

Ennusteprosessiin liittyy Ojapellon mukaan myös hintojen optimointi, koska se vaikuttaa tuotteiden kysyntään. Hinnoilla on erityisesti päivittäistavarakaupassa kasvava merkitys muun muassa siksi, että asiakaskunta polarisoituu yhä voimakkaammin hyvä- ja huonotuloisiin.

"Ruoka on ensimmäinen asia, mistä säästetään, ja Suomessa on 1,8 miljoonaa ihmistä, jotka miettivät joka päivä, miten he tulevat toimeen ruokakustannustensa kanssa."

Hinta on Ojapellon mukaan kaksiteräinen miekka, jolla voi saada aikaan niin hyvää kuin pahaakin. SAS-analytiikan avulla pystytään kuitenkin ottamaan huomioon esimerkiksi halo-vaikutus eli miten jonkin tuotteen hintamuutos vaikuttaa tiettyjen muiden tuotteiden kysyntään.

Vääriin asiakasodotuksiin perustuva hinnoittelu on yleensä suurimpia syitä hyllypuutteisiin. Uusien asiakkaiden toivossa ns. tarjoushinnoiteltu tuote loppuu ennen aikojaan, ja sitten kanta-asiakkaat ostavat pitkin hampain jotakin, mitä eivät tulleet hakemaan. Kauppias helposti vetää korvaavien tuotteiden menekistä väärän johtopäätöksen ja ennustaa taas kysyntää virheellisesti.

"Se on yksilöriippuvaista ennustamista, josta me haluamme uusien ratkaisujemme avulla nimenomaan pois", Ojapelto toteaa.

Vaikka analytiikan kokonaisratkaisua on nyt rakennettu S-ryhmän päivittäistavarakauppaa varten, kaikki on tehty Ojapellon mukaan niin, että ratkaisut ovat laajennettavissa muillekin liiketoiminta-alueille.

"Ensin meidän pitää kuitenkin oppia käyttämään tätä kaikkea", hän sanoo.

s-ryhma-logo

 

Meidän tehtävämme on huolehtia siitä, että asiakas huomaa vain, kuinka tuoretta, laadukasta ja edullista tavaraa hyllyillä on - ja juuri sitä tavaraa, mitä asiakas on aina halunnutkin ostaa. Se on analysoinnin, ennustamisen ja optimoinnin maali ja lopputulema.

Jukka Ojapelto
Päivittäistavarakaupan johtaja

The results illustrated in this article are specific to the particular situations, business models, data input, and computing environments described herein. Each SAS customer’s experience is unique based on business and technical variables and all statements must be considered non-typical. Actual savings, results, and performance characteristics will vary depending on individual customer configurations and conditions. SAS does not guarantee or represent that every customer will achieve similar results. The only warranties for SAS products and services are those that are set forth in the express warranty statements in the written agreement for such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. Customers have shared their successes with SAS as part of an agreed-upon contractual exchange or project success summarization following a successful implementation of SAS software. Brand and product names are trademarks of their respective companies.