Vägen till butiker i världsklass går via prognoser

Intelligent logistik står på dagordningen hos Matas. Pilotprojektet visade att kapitalbindningen i lager minskade med 40 procent. Automatisk varubeställning och prognoser börjar bli allt vanligare för fler varugrupper och i fler butiker. Matas använder forecasting-lösningen för att ge personalen ute i butiken mer tid till att ge service till kunderna.

Det är kul därför att butikscheferna blir verkligen engagerade när vi presenterar lösningen

Jesper Amsinck, Matas, Kundehistorie

Jesper Amsinck
Logistikchef

Matas första erfarenhet av automatiserad varubeställning som baseras på intelligenta prognoser har gett logistikfunktionen hos Matas blodad tand. Resultaten är så bra och tydliga att det är lätt för logistikchefen att få gehör för sina idéer både hos den övriga ledningen och hos butikscheferna i de 233 Matas-butikerna.

I pilotprojektet deltog två butiker som var väldigt olika. Den ena hade erfarenhet av IT-stödd lagerstyrning och var allmänt positiv, medan den andra inte hade mycket erfarenhet av IT och var skeptisk till IT och automatisering. Pilotprojektet gällde s.k. "stribevarer", Matas egna produktlinjer, d.v.s. 343 utav 15 000 artikelnummer. Nu är bägge butikerna övertygade om att det är en bra lösning och Matas räknar med att snabbt införa IT-lösningen i 150 butiker. Lösningen levereras av SAS Institute.

matas

Affärsproblem:

Matas ville att logistiken skulle förbättras som en del av verksamhetens vision om att vara en "detaljhandel i världsklass

Lösning:

Baserat på uppgifter om historik, kampanjer, varors leveranstid och säsong stödjer SAS ® Forecasting Matas inköpsrutiner

Resultat:

En tydligt mindre kapitalbindning i lager och resultatet frigör resurser så att personalen ute i butiken får mer tid till att ge service till kunderna.

Bransch:

Detaljhandel

The results illustrated in this article are specific to the particular situations, business models, data input, and computing environments described herein. Each SAS customer’s experience is unique based on business and technical variables and all statements must be considered non-typical. Actual savings, results, and performance characteristics will vary depending on individual customer configurations and conditions. SAS does not guarantee or represent that every customer will achieve similar results. The only warranties for SAS products and services are those that are set forth in the express warranty statements in the written agreement for such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. Customers have shared their successes with SAS as part of an agreed-upon contractual exchange or project success summarization following a successful implementation of SAS software. Brand and product names are trademarks of their respective companies.

Back to Top