Yliopistossa aletaan leikkiä datalla

Itä-Suomen yliopisto on Suomessa ensimmäisenä käynnistämässä data-analytiikkaan keskittyvän projektin. Tarkoitus on kouluttaa osaajia, jotka löytävät datamassoista syvälliseen ymmärrykseen johtavaa tietoa kehittyneen data-analytiikan avulla.

Tietävä-hankkeeksi nimetyssä projektissa analytiikkaa ei lähestytä vaikeaksi koettujen tilastotieteen menetelmien ja algoritmien näkökulmasta, vaan data edellä. Tavoitteena on oppia tuottamaan datasta tietoa johtamisen tueksi sellaisella kielellä, jota päätöksentekijätkin ymmärtävät.

"Me ryhdymme kuvainnollisesti 'leikkimään' datalla ja katsomaan, mitä siitä saadaan irti esimerkiksi SASin työkaluilla. Datat ovat meille kuin kasa Lego-palikoita, jotka saatuaan lapsi alkaa miettiä, mitä niistä voisi rakentaa", Itä-Suomen yliopiston Tietojenkäsittelytieteen laitoksen kehittämispäällikkö, FT Virpi Hotti kertoo.

Kehittyneen data-analytiikan hyödyntäminen ei hänen mukaansa edellytä tilastotieteen hienouksien hallitsemista. SASin JMP:n kaltaiset työkalut osaavat kertoa suoraan ja havainnollisen visuaalisesti, mitä datasta löytyy ilman, että ensin jouduttaisiin miettimään, mitä muuttujia tutkitaan ja minkälaisella matemaattisella mallilla.

"Idea on nimenomaan se, että meillä ei tarvitse olla valmiita kysymyksiä, joihin datasta lähdetään hakemaan vastauksia. Annamme oikeasti datan itsensä kertoa", Hotti sanoo.

Päätöksiä perusteltava datalla

Koulutushankkeen projektipäällikön, FT Maija Marttila-Kontion mukaan valmiit kysymykset usein ohjaavat suuresti sitä, mihin suuntaan analytiikan tulokset vievät päätöksentekoa.

"Kun sen sijaan lähdetään pyörimään datan leikkikentälle ja annetaan datan kertoa, löydetään ensin merkkejä erilaisista ilmiöistä. Kun niitä on kertynyt tarpeeksi, tulokseksi saadaan syvällistä ymmärrystä", hän toteaa.

Hankkeen projektikoordinaattorin, FM, MBA Mikko Kontion mukaan nykyisin keskustellaan julkisuudessa paljon siitä, että johtamiskulttuurissa pitäisi siirtyä mutu-tuntumaan ja tunteen varaan perustuvasta päätöksenteosta siihen, että päätöksiä perustellaan datalla.

"Koiranleuat sanovat, että vanhassa mallissa tehdään ensin jokin päätös ja etsitään sitten sellainen datajoukko, jolla päätöstä voidaan perustella. Tällaisesta pitäisi pyrkiä pois, ja se vaatii analyyttisten työkalujen lisäksi yritysten johdolta sellaista suhtautumista, että ollaan kiinnostuneita datasta ja luotetaan siihen."


Opettajatkin kouluttautuvat

Ensi syksynä käynnistyvään data-analytiikan koulutusohjelmaan otetaan 20 perus- ja jatko-opiskelijaa, jotka ovat jo suorittaneet tietojenkäsittelytieteen tai muun sopivan oppiaineen kandidaattivaiheen opinnot. Heille on tarjolla viisi kurssikokonaisuutta, joista kertyy yhteensä 25 opintopistettä.

"Yritämme etsiä koulutusohjelmaan sellaiset opiskelijat, jotka ovat oikeasti kiinnostuneita tästä aihealueesta. Jos olen oikein haistellut ilmaa, opiskelijat odottavat vesi kielellä, että pääsevät hakemaan ohjelmaan", Marttila-Kontio kertoo.

Koulutusohjelman kohderyhmään kuuluvat opiskelijoiden lisäksi myös hankkeen opetus- ja hallinnointitiimin muodostava kolmikko: Hotti, Marttila-Kontio ja Kontio. Koska aihepiiri on maan korkeakouluissa uusi, hekin kouluttautuvat aiheeseen muun muassa SASin ja muiden välinetoimittajien kursseilla.

"On harvinaista herkkua, että itsekin pääsemme kouluttautumaan", Marttila-Kontio sanoo.

Yritysyhteistyötä

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) osin rahoittaman Tietävä-projektin käynnistämistä edelsi Pohjois-Savon alueen yrityksille sekä julkishallinnon ja muiden toimialojen organisaatioille tehty kyselytutkimus, jossa selvitettiin niiden nykytilannetta raportoinnissa ja analytiikassa.

Eniten kehittämistarvetta organisaatiot näkivät ennustamisessa ja optimoinnissa, mutta lähes puolet koki kehittämistarvetta kaikilla raportoinnin ja analytiikan osa-alueilla. Yli puolella organisaatioista ei kuitenkaan ole riittävää osaamista suurten datamäärien hyödyntämiseen.

Yliopisto-opiskelijoille tarkoitetun koulutuskokonaisuuden lisäksi Tietävä-projektissa aiotaankin tehdä tiivistä yhteistyötä myös Pohjois-Savon yritysten ja organisaatioiden kanssa muun muassa tarjoamalla niiden edustajille koulutuskokonaisuuden aihealueista lyhyitä teemakoulutuksia ja seminaareja. Lisäksi 30-50 organisaatiolle tehdään tarkempi tilannekartoitus analytiikan hyödyntämisestä ja kehittämistarpeista.

"Kehittynyttä data-analytiikkaa ei ole tarkoitus opettaa vain yliopiston opiskelijoille, vaan tarkoitus on parantaa alueellista osaamista", Hotti korostaa.

Kun yritysjohtajia saadaan heräteltyä kiinnostumaan data-analytiikan mahdollisuuksista, koulutusohjelman opiskelijoiden toivotaan pääsevän tekemään opinnäytetöitä yrityksille ja myöhemmin saavan työpaikkoja yrityksistä. Opiskelijoille olisi tärkeää päästä tekemään opinnäytteitä yritysten todellisiin ongelmiin liittyvistä aiheista, ja se myös parantaisi heidän asemaansa työmarkkinoilla.

"Se olisi win-win-tilanne, josta kaikki hyötyvät", Marttila-Kontio toteaa.

Yritysjohdon kiinnostusta voidaan herätellä sillä, että yrityksen omaa ja ulkoista dataa yhdistämällä ja analysoimalla voidaan luoda uniikkia, tietoon perustuvaa kilpailuetua. Jos yritysjohtoa ei muu kiinnosta, raha kiinnostaa - ja nykymaailmassa data tuo uutta rahaa.

Tietävä-projekti jatkuu vuoden 2014 loppuun. Sen jälkeen arvioidaan tuloksia ja katsotaan, tuotteistetaanko data-analytiikan koulutusohjelma pysyvästi osaksi yliopiston opetusta.

it-suomen-yliopisto

 

Datat ovat meille kuin kasa Lego-palikoita, jotka saatuaan lapsi alkaa miettiä, mitä niistä voisi rakentaa.

Virpi Hotti
Itä-Suomen yliopiston Tietojenkäsittelytieteen laitoksen kehittämispäällikkö, FT

The results illustrated in this article are specific to the particular situations, business models, data input, and computing environments described herein. Each SAS customer’s experience is unique based on business and technical variables and all statements must be considered non-typical. Actual savings, results, and performance characteristics will vary depending on individual customer configurations and conditions. SAS does not guarantee or represent that every customer will achieve similar results. The only warranties for SAS products and services are those that are set forth in the express warranty statements in the written agreement for such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. Customers have shared their successes with SAS as part of an agreed-upon contractual exchange or project success summarization following a successful implementation of SAS software. Brand and product names are trademarks of their respective companies.