SAS Adriatic Region organizuje dvodnevni specijalistički seminar „Razvoj i implementacija modela kreditnog kvaliteta u post kriznom poslovno-regulatornom okruženju“ na dve lokacije:

3.-4. novembar 2014.

Hotel Falkensteiner, Bulevar Mihaila Pupina 10K, Beograd
Jezik predavanja: lokalni

6.-7. novembar 2014.

Hotel Grand Union, Miklošičeva 1, Ljubljana
Jezik predavanja: engleski

Opis seminara

Na seminaru ćete videti kako se razvijaju, testiraju i implementiraju kredit skoring modeli u Retail segmentu i kredit rejting modeli u SME/Corporate segment poslovanju. Seminar će voditi Stjepan Anić, renomirani stručnjak iz područja upravljanja rizicima i Aleksander Pivk, SAS ekspert u domenu korišćenja naprednih tehnika data mining-a. Seminar će Vam pomoći da u svakodnevnom radu napravite objektivnu procenu kvaliteta kreditnih klijenata u poslovno-regulatornom okruženju. Ujedno, videćete na praktičnim primerima, kroz SAS alate, koji je najbolji način da uspostavite vezu između tehničke i poslovne dimenzije savremenog upravljanja kreditnim rizikom, odnosno portfolio menadžmentom.

Kome je seminar namenjen


  • Višem i srednjem management-u poslovnih banaka i lizink kuća
  • Kvantitativnim analitičarima
  • Risk manager-ima i specijalistima iz područija upravljanja kreditnim rizicima
  • Collection officer-ima
  • Kreditnim analitičarima
  • Računovodstvenim analitičarima banaka i drugih finansijskih institucija
  • Specijalistima u prodajnim sektorima 
  • Specijalistima za upravljanje portfolijom
  • Specijalistima u sektoru interne kontrole i revizije