SAS en chemie-incubator BlueChem sluiten strategisch partnership

Advanced analytics ter ondersteuning van de uitbouw van duurzame chemie   

SAS wordt een van de strategische partners van BlueChem, de eerste incubator in België die zich specifiek toespitst op innovatie en ondernemerschap in  duurzame chemie, zoals de valorisatie van afval- en nevenstromen, procesoptimalisatie en de ontwikkeling van hernieuwbare chemicaliën en duurzame producten. 

BlueChem is een unieke samenwerking tussen industrie, kennisinstellingen en overheid met de gezamenlijke ambitie om de toekomst van de economisch belangrijke  chemiesector in Vlaanderen  te garanderen en versterken. 
 
SAS is al jarenlang een erkende partner voor bedrijven in alle sectoren, ook voor de chemische en life sciences industrie, met klanten zoals o.a. PrayonSiemens Healthineers en Solvay. SAS helpt bedrijven om het beste uit de beschikbare data te halen.

Binnen dit partnership zal SAS het advanced analytics platform, inclusief advies, ter beschikking stellen van de start-ups en scale-ups die gevestigd zijn in BlueChem. Dit zal hen in staat stellen schaalbaar met data aan de slag te gaan. 
 
Met het SAS-platform – inclusief machine learning en artificial intelligence - stelt SAS organisaties in staat om analytische modellen te industrialiseren en geavanceerde analyses in de dagelijkse werking in te zetten en zo o.a.  

  • Processen te optimaliseren 
  • Capaciteit en rendement te verhogen 
  • Energieverbruik te verminderen 
  • Kwaliteit en betrouwbaarheid te verbeteren

Al decennialang streeft SAS ernaar zijn technologie te gebruiken om een betere wereld te creëren en ontwikkelt SAS niet alleen software voor commerciële toepassingen, maar ook voor het aanpakken van economische, sociale en milieukwesties. De duurzaamheidsinitiatieven van SAS promoten de doelen van schone energie, klimaatactie en duurzame steden en gemeenten. Het partnership met BlueChem past perfect binnen deze doelstelling.  
 
Met deze samenwerking willen we zowel onze trouwe klanten als de klanten van morgen optimaal ondersteunen.  De samenwerking met BlueChem past perfect in onze strategie om blijvend innovaties en transformaties te ondersteunen ”, aldus Wim Mues, Sales Director Manufacturing bij SAS voor BeneFraLux.  

Met een investering van 1 miljard dollar in Artificial Intelligence toonde SAS vorig jaar nog duidelijk een sterk commitment om te blijven inzetten op onderzoek naar nieuwe geavanceerde technologieën waaronder advanced analytics, machine learning, computer vision, natural language processing (NLP) en deep learning.  Maar ook in training en expertdiensten  die ervoor zorgen dat organisaties uitgerust zijn met de skills en ondersteuning die ze nodig hebben voor de digitale transformatie van hun onderneming.  

Het belang van big data en artificiële intelligentie in de chemiesector neemt sterk toe. Zowel om industriële processen veiliger en efficiënter te laten verlopen, als in onderzoek en ontwikkeling. Dankzij het partnerschap met SAS kunnen we de start-ups en groeibedrijven in BlueChem de digitale technologie bieden om met behulp van data hun innovaties in duurzame chemie te optimaliseren en te versnellen”, zegt Frank Beckx, voorzitter BlueChem en gedelegeerd bestuurder Essenscia Vlaanderen, de sectorfederatie van de chemie en life sciences. 

 

Over SAS

SAS is marktleider in analytics. Door middel van innovatieve software en dienstverlening, helpt en inspireert SAS klanten over de hele wereld om data om te zetten in inzichten. SAS biedt u The POWER TO KNOW®. 

Editorial contacts: