Προτιμήσεις Διεύθυνσης Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου

Eάν θέλετε να μην λαμβάνετε πλέον μηνύματα από τη SAS, παρακαλούμε συμπληρώστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (emai) σας.
Η παραπάνω ενέργεια δεν θα επηρεάσει τη λήψη newsletter, τις συδρομές-εγγραφές σας σε λίστες, ή τα email εξυπηρέτησης της συναλλακτικής σας σχέσης με τη SAS.

Email:

All personal information will be handled in accordance with the SAS Privacy Statement.