Η SAS Κορυφαία Εταιρεία στο Τεταρτημόριο Ηγετών 2015 της Gartner για advanced analytics platforms

Η SAS τοποθετήθηκε στην κορυφή του Τεταρτημορίου Ηγετών της Gartner σύμφωνα με την αναφορά της γνωστής εταιρείας ερευνών με τίτλο “Magic Quadrant for Advanced Analytics Platforms”. Σύμφωνα με την εν λόγω αναφορά, η Gartner ορίζει ως advanced analytics “την ανάλυση όλων των τύπων δεδομένων χρησιμοποιώντας εξελιγμένες ποσοτικές μεθόδους (για παράδειγμα, προηγμένες διαδικασίες στατιστικής επεξεργασίας, περιγραφική και προβλεπτική εξόρυξη δεδομένων, προσομοίωση και βελτιστοποίηση) με στόχο τη δημιουργία επιχειρηματικής επίγνωσης που οι παραδοσιακές προσεγγίσεις του Business Intelligence (BI), όπως τα ερωτηματολόγια και οι αναφορές, δεν μπορούν να παράξουν .

“Πιστεύουμε πως προσφέρουμε την ευρύτερη γκάμα προϊόντων και λύσεων για advanced analytics στη βιομηχανία”, δηλώνει ο Jim Davis, Executive Vice President της SAS. “Οι πελάτες επενδύουν στη SAS προκειμένου να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, να κατανοήσουν τους πελάτες, να διαχειριστούν το ρίσκο, να εντοπίσουν την απάτη και να πετύχουν ένα πλήθος άλλων στόχων”.

Οι πρόσφατες λύσεις advanced analytics της SAS απαντούν στις δύο κυριότερες σύγχρονες τάσεις των πελατών: την αυξανόμενη επιθυμία για μετακίνηση των analytics πιο κοντά στα data και την αυξανόμενη απαίτηση για advanced analytics που δεν χρειάζονται ειδικά εκπαιδευμένα στελέχη για τη διαχείρισή τους. Αναφορικά με το τελευταίο, η SAS έχει μετακινήσει τη διαδικασία επεξεργασίας των Big Data στην Hadoop υποδομή για διαφορετικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των SAS Visual Analytics, SAS Visual Statistics και SAS In-Memory Statistics

Καθώς η ζήτηση της αγοράς για data science skills υπερβαίνει την προσφορά, οι επιχειρήσεις επιζητούν την απλοποίηση των λύσεων analytics ώστε να είναι αξιοποιήσιμες εύληπτα, άμεσα και αποδοτικά από τα επιχειρησιακά στελέχη. Με εντυπωσιακές δυνατότητες γραφικής απεικόνισης και εξαιρετικά απλό και φιλικό περιβάλλον χρήστη, οι λύσεις SAS Visual Analytics και SAS Visual Statistics απαντούν με ολοκληρωμένο τρόπο στη συγκεκριμένη ανάγκη.

“Οι πελάτες μας αξιολογούν την ποικιλομορφία των δυνατοτήτων των SAS Analytics, σε συνδυασμό με την αξιοπιστία της SAS, τον πλούτο γνώσης που διαθέτει, τη συνεχή υποστήριξη, την επεκτασιμότητα και την τεκμηρίωση. Το λογισμικό της SAS υποστηρίζει πλήρως τη διαδικασία λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων από την άμεση ανάλυση των data. Τα Big Data είναι χρήσιμα μόνο όταν τα προηγμένα analytics έχουν εφαρμογή σε αυτά”, υποστηρίζει ο Davis. 

Η Εξέλιξη των Analytics

Οι επιχειρήσεις που είναι data-driven πρέπει να εκσυγχρονίσουν τις υποδομές διαχείρισης και ανάλυσης των μεγάλων όγκων δεδομένων ώστε να αποκτήσουν επιπρόσθετο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Η SAS υποστηρίζει αυτές τις εταιρείες με λύσεις και τεχνικές advanced analytics, οι οποίες αξιοποιούν στο μέγιστο τη δύναμη της in-memory επεξεργασίας για γρηγορότερη, ακριβέστερη και ολοκληρωμένη δημιουργία επίγνωσης:

  • Η τεχνική Machine Learning είναι ιδιαίτερα δημοφιλής ανάμεσα στους ειδικούς και επιστήμονες των data. Η εν λόγω τεχνολογία προσφέρει αυτοματοποιημένο μοντέλο προβλεπτικής ικανότητας με τη χρήση της αυτό-μάθησης και των επαναληπτικών αλγορίθμων. Η SAS υλοποίησε τον πρώτο Machine Learning αλγόριθμο τη δεκαετία των 1980s και από τότε βελτιώνει τις δυνατότητές του κάθε χρόνο.
  • Το Deep Learning περιλαμβάνει προηγμένα νευρωνικά δίκτυα με πολλαπλά κρυμμένα επίπεδα. Εκτελεί -κυρίως- τη διαδικασία μοντελοποίησης σε τομείς αυξημένου ενδιαφέροντος όπως τα πρότυπα, οι εικόνες και η αναγνώριση προσώπου. Η SAS παρέχει ένα ολοκληρωμένο σετ τεχνικών για να υποστηρίξει τη “βαθιά ανάλυση”.
  • Τα Text Analytics εξερευνούν τα αδόμητα δεδομένα και διαδραματίζουν ένα κρίσιμο ρόλο στη διαχείριση των Big Data. Οι πιο πολύπλοκες λειτουργίες, όπως η εφαρμογή της φυσικής γλώσσας στη διαδικασία εξόρυξης πολύτιμης πληροφορίας, απαιτούν τους προηγμένους αλγόριθμους text analytics, πάνω στους οποίος η SAS εξακολουθεί να καινοτομεί.
  • Η επερχόμενη τεχνική Mass-modeling & Management δημιουργεί σε εξαιρετικά γρήγορο χρόνο χιλιάδες προβλεπτικά μοντέλα μέσω μίας αυτοματοποιημένης διαδικασίας και τα διαχειρίζεται σε πραγματικό χρόνο σε επιχειρησιακό περιβάλλον. Αυτή η τεχνολογία ανάλυσης κάνει τα πιο φιλόδοξα οράματα του 1-1 marketing πραγματικότητα. Η SAS πιστεύει πως θα λανσάρει τη λύση μέσα στο 2015.

Σχετικά με την SAS

H SAS είναι ηγέτιδα εταιρεία στον τομέα της ανάλυσης δεδομένων. Μέσω καινοτόμων λογισμικών και υπηρεσιών, η SAS εμπνέει τους πελάτες της σε όλο τον κόσμο να μετατρέψουν τα δεδομένα σε νοημοσύνη. Πάνω από 40 χρόνια δίνει στους πελάτες της THE POWER TO KNOW®. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που βοηθά η SAS τους οργανισμούς να αντιμετωπίσουν τον κορωνοϊό επισκεφτείτε το COVID-19 Resources Hub.

Editorial contacts: