Η INTERAMERICAN επενδύει στην λύση SAS Data Governance για τα Δεδομένα

Η INTERAMERICAN εναρμονίζει τις Διαδικασίες και τη Διαχείριση Δεδομένων με τη στρατηγική της προτεραιότητα να είναι ο απόλυτος ψηφιακός ασφαλιστής, ενισχύοντας σημαντικά το ανταγωνιστικό πλεονέκτημά της με την επένδυση στην λύση "SAS Data Governance". Η εν λόγω επένδυση, σε συνδυασμό με την ευρύτερη συνεργασία που η εταιρεία συνάπτει με την SAS Ελλάδος, Βουλγαρίας και Κύπρου σε επίπεδο υλοποίησης καθώς και παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, θα συμβάλει ώστε η INTERAMERICAN να δημιουργήσει έναν Κόμβο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που θα εγγυάται την πληρότητα και την ακρίβεια των Δεδομένων τα οποία χρησιμοποιούνται τόσο σε επιχειρησιακές εφαρμογές όσο και από τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων. Παράλληλα, η λύση θα υπηρετήσει τη συμμόρφωση της εταιρείας με τις ευρωπαϊκές πολιτικές και διαδικασίες Διακυβέρνησης Δεδομένων, όπως αυτές ορίζονται από το πλαίσιο Solvency II και τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων (EU General Data Protection).

Ως πρωτοπόρος εταιρεία στην ηλεκτρονική ασφάλιση στην Ελλάδα με την υπηρεσία Anytime, η INTERAMERICAN έχει αναδείξει τη Διακυβέρνηση Δεδομένων σε βασικό πυλώνα της στρατηγικής για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της. Η εν λόγω πρωτοβουλία θα μετατρέψει την εταιρεία σε οργανισμό βασιζόμενο στη διορατικότητα (Insight Driven Organization), συνδυάζοντας πέντε βασικά δομικά στοιχεία: Στρατηγική, Άνθρωποι, Διαδικασίες, Δεδομένα και Τεχνολογία. Ακόμη, το λογισμικό "SAS Data Governance" θα επιτρέψει στους data stewards την διαρκή βελτίωση της ποιότητας των εταιρικών Δεδομένων.

Η INTERAMERICAN επέλεξε τη SAS ως στρατηγικό συνεργάτη λόγω της πολυετούς εμπειρίας και τεχνογνωσίας που αυτή διαθέτει στη τοπική ασφαλιστική αγορά, του σχεδίου της για την ανάπτυξη στρατηγικής αξιοποίησης των analytics μέσα στον οργανισμό και της προηγμένης γνώσης στη Διαχείριση Δεδομένων. Το "SAS Data Governance" θα ωφελήσει την INTERAMERICAN ώστε να διατηρήσει ένα συνεπές σύνολο πολιτικών και ευέλικτων διαδικασιών για τις πληροφορίες της εταιρείας - συμπεριλαμβανομένων δομών σε συστήματα Big Data.

Η συνεργασία  με την SAS Ελλάδος, Κύπρου και Βουλγαρίας αποτελεί για εμάς  μία κρίσιμη στρατηγική απόφαση και επιλογή στην πορεία της INTERAMERICAN για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της. Η λύση "SAS Data Governance" έρχεται να στηρίξει τον προσανατολισμό μας στην καλύτερη αξιοποίηση των Δεδομένων και την κατεύθυνση της εταιρείας στο online marketing, που θα επιφέρει αφενός σημαντική εξοικονόμηση χρόνου και χρήματος και αφετέρου σημαντικά ενισχυμένη εμπιστοσύνη στα Δεδομένα που διαχειριζόμαστε”, αναφέρει ο Ξενοφών Λιαπάκης, γενικός διευθυντής ΙΤ & Services της INTERAMERICAN.

Ο Νίκος Πέππας, Country Manager Greece, Cyprus, Bulgaria της SAS δηλώνει για τη συνεργασία:Η INTERAMERICAN είναι μπροστά από τις εξελίξεις και αυτό το αποδεικνύει και με την υιοθέτηση της λύσης "SAS Data Governance", καθώς το data governance αποτελεί την λιγότερο ορατή πτυχή ενός ψηφιακού μετασχηματισμού και λίγοι οργανισμοί αντιλαμβάνονται αυτή τη στιγμή τον σοβαρό αντίκτυπο που μπορεί να έχει και τα σημαντικά οφέλη που μπορούν να αποκομίσουν. Μας τιμά ιδιαίτερα που η SAS αναλαμβάνει ουσιαστικό ρόλο στο ταξίδι του ψηφιακού μετασχηματισμού της INTERAMERICAN”. 

Σχετικά με την INTERAMERICAN

Η INTERAMERICAN ιδρύθηκε το 1969 και αποτελεί ηγέτη της ελληνικής αγοράς επί 45 χρόνια. Η εταιρεία έχει παρουσία σε όλους τους ασφαλιστικούς κλάδους: Ζωής, Υγείας και Περιουσίας, καθώς και στις Υπηρεσίες Βοήθειας, ενώ δραστηριοποιείται επίσης ως πάροχος υπηρεσιών υγείας. Σήμερα, έχει περισσότερους από 1.000.000 πελάτες, ιδιώτες και επιχειρήσεις. Η εταιρεία με την Anytime, την πρώτη υπηρεσία απευθείας ασφάλισης, υπήρξε πρωτοπόρος, αλλάζοντας εκ βάθρων την έννοια της ασφάλισης στην Ελλάδα. Παράλληλα, το φυσικό δίκτυό της αποτελείται από ασφαλιστικούς συμβούλους υψηλής επαγγελματικής κατάρτισης, που χρησιμοποιούν σύγχρονες μεθόδους εξυπηρέτησης αξιοποιώντας ιδιαίτερα την τεχνολογία που η Εταιρεία τους παρέχει με το "ψηφιακό γραφείο" του διαμεσολαβούντος.

Σχετικά με τη SAS

H SAS είναι ηγέτιδα εταιρεία λογισμικού και υπηρεσιών Business Analytics και ο μεγαλύτερος ανεξάρτητος προμηθευτής παγκοσμίως στην αγορά του Business Intelligence. H SAS αποτελεί τον έμπιστο συνεργάτη των σύγχρονων επιχειρήσεων και οργανισμών, με τις εξειδικευμένες και κλαδικές λύσεις της να χρησιμοποιούνται σε πάνω από 83.000 εγκαταστάσεις σε περισσότερες από 148 χώρες. Από το 1976 η SAS δίνει στους πελάτες της ανά τον κόσμο “The Power to Know®

Επικοινωνία δημοσιογράφων