SAS® Viya, η νέα ανοικτή και cloud-ready αρχιτεκτονική αποτελεί την επόμενη γενιά αρχιτεκτονικής τεχνολογιών high-performance analytics & visualization.

Σχεδιασμένο από τη SAS , τον ηγέτη στα analytics , για κάθε επίπεδο δεξιοτήτων, επεκτάσιμη για κάθε μέγεθος και χτισμένη για να δώσει λύσεις στις προκλήσεις των Big Data όπως το machine learning.

Η νέα SAS® Viya, η επόμενης γενιάς high-performance και visualization αρχιτεκτονική από την ηγέτιδα εταιρεία στα business analytics, σχεδιάστηκε προκειμένου να καλύψει τις επιχειρηματικές ανάγκες για πρόσβαση στην ανάλυση των δεδομένων από οποιονδήποτε και με δυνατότητες προσαρμογής σε προβλήματα κάθε μεγέθους και είδους. Η SAS® Viya έχει ως βασικό στόχο την ελαχιστοποίηση του χρόνου ανάμεσα στο αρχικό στάδιο της διαδικασίας εφαρμογής analytics και στο τελικό αποτέλεσμα της δημιουργίας επιχειρηματικής αξίας.

Η ανοικτή και βασισμένη στο cloud νέα αρχιτεκτονική παρέχει μία απλή και ενιαία υπολογιστική πλατφόρμα, η οποία επιλύει όλα τα πιθανά προβλήματα (μεγάλα και μικρά). Η SAS® Viya -μαζί με τα αρχικά προσφερόμενα προϊόντα- θα είναι διαθέσιμη μέσα στον Μάιο σε επιλεγμένους πελάτες, ενώ θα είναι διαθέσιμη σε όλους το τρίτο τρίμηνο του 2016.

“Η συντριπτική πλειοψηφία της επόμενης γενιάς εφαρμογών, οι περισσότερες εκ των οποίων βασίζονται στην επεξεργασία των data, αναπτύσσεται και λειτουργεί στο cloud”, υποστηρίζει ο Amy Konary, Program Vice President for SaaS and Cloud Services στην IDC. "Μέσα στην επόμενη πενταετία, οι περισσότερες επιχειρήσεις θα αποθηκεύουν τον μεγαλύτερο όγκο των δεδομένων τους στο cloud και όχι στα δικά τους data center. Η IDC πιστεύει ότι ο συνεχώς αυξανόμενος όγκος των δεδομένων θα επιταχύνει τη μετάβαση των εφαρμογών, συστημάτων και δεδομένων στο cloud”.

Τα οφέλη της SAS® Viya επεκτείνονται πέρα από την υποστήριξη του cloud computing. Η απλή και ισχυρή αρχιτεκτονική της εξασφαλίζει την εύκολη ανάπτυξη είτε στο cloud είτε on-site. Απλοποιεί, επίσης, την ανάγκη επικόλλησης κώδικα από διαφορετικούς παρόχους αφού προσφέρει μία ενιαία τεχνολογικά πλατφόρμα, η οποία είναι προσβάσιμη από τις πλέον γνωστές γλώσσες προγραμματισμού και δημόσια APIs, παρέχοντας analytics και data mining για κάθε επίπεδο γνώσης και ικανότητας.

“Η SAS ξεκίνησε μία τεράστια προσπάθεια για το μέλλον των analytics με την αρχιτεκτονική της SAS® Viya”, λέει ο Nicole Engelbert, Director of Research and Analysis στην Ovum. “Πρόκειται για μια φιλόδοξη, ‘δυναμική’ προσπάθεια, η οποία ενσωματώνει τις καινοτομίες που κάνουν τη διαφορά και μπορούν να οδηγήσουν τους πελάτες στο επιθυμητό επίπεδο ανταγωνιστικότητας. Είναι κρίσιμης σημασίας το γεγονός πως οι χρήστες των analytics μπορούν γρήγορα να ενοποιούν και να αξιοποιούν τις νέες τεχνολογίες”.

Ο Randy Guard, Executive Vice President & Chief Marketing Officer της SAS, δηλώνει πως “τα analytics βρίσκονται πλέον σταθερά στο επίκεντρο της σημερινής επιχείρησης, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες ανάπτυξης και βελτιώνοντας την εμπειρία των πελατών. Η SAS® Viya παρέχει στις επιχειρήσεις, τις κυβερνήσεις, και άλλους οργανισμούς μια ενιαία, ανοικτή και cloud-ready αρχιτεκτονική. Είναι εύκολα διαχειρίσιμη, προσαρμόζεται σε όλες τις προκλήσεις των analytics και δημιουργεί αξία από αναλυτές διαφορετικού επιπέδου τεχνογνωσίας και ικανοτήτων.

H SAS® Viya υποστηρίζει νέες μεθόδους ανάλυσης, οι οποίες είναι προσβάσιμες και επεξεργάσιμες είτε από την τεχνολογία της SAS είτε από άλλες γλώσσες προγραμματισμού, όπως οι Python, Lua και Java, καθώς και από δημόσια REST APIs. "Η SAS είναι υποστηρικτής των τεχνολογιών ανοικτού κώδικα και συνεισφέρει έμπρακτα στη δημιουργία και εξέλιξη των ανοικτών προτύπων” λέει ο Guard.

H SAS® Viya είναι service-oriented και cloud-ready για αρκετές δημόσιες ή ιδιωτικές υποδομές cloud και θα παρέχει νέα δημόσια APIs. Από τους τυπικούς επιχειρηματικούς χρήστες μέχρι και τους data scientists και developers εφαρμογών, η SAS® Viya παρέχει σε οποιονδήποτε γρήγορες απαντήσεις που βασίζονται στην ανάλυση των δεδομένων.

"Η ανοικτή αρχιτεκτονική της SAS® Viya κάνει τα analytics προσβάσιμα από όλους. Θέλουμε να επενδύσουμε και να χτίσουμε πάνω σε αυτή την προσβασιμότητα με τη δημιουργία μιας κοινότητας διαμοίρασης γνώσης”, λέει ο Guard. "Οι χρήστες μας θα έχουν τη δυνατότητα τόσο να συνεισφέρουν σε κώδικα, διαδικασίες και υπηρεσίες όσο και να συνεργάζονται πάνω σε νέες ιδέες”.

Εκτός από την multi-vendor αρχιτεκτονική, η SAS® Viya προσφέρει μία multi-cloud αρχιτεκτονική για analytics. Στην ουσία πρόκειται για έναν ενιαίο κώδικα που διασφαλίζει με συνέπεια την επαναχρησιμοποίηση πόρων καθώς η υποδομή εξελίσσεται. 

Τα νέα προϊόντα analytics που έρχονται στη SAS® Viya περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

SAS Visual Analytics: προσφέρουν visualization των data, διαδραστικές αναφορές και self-service επεξεργασία δεδομένων. Χρησιμοποιείται από χιλιάδες επιχειρήσεις σε ολόκληρο τον κόσμο και θα είναι μεταξύ των πρώτων προϊόντων που θα διατίθενται στην SAS Viya.

SAS Visual Statistics: παρέχει ένα γραφικό περιβάλλον χρήστη σε συνδυασμό με προγνωστικά εργαλεία μοντελοποίησης και προγραμματισμού. Οι χρήστες μπορούν διαδραστικά να δημιουργούν και να τελειοποιούν μοντέλα για συγκεκριμένες ομάδες ή τμήματα πελατών και να ανακαλύψουν «κρυμμένη» γνώση και επιχειρηματική αξία στα δεδομένα τους.

SAS Visual Investigator: πρόκειται για ένα νέο προϊόν που παρέχει δυνατότητες διαχείρισης και εξερεύνησης των πληροφοριών με γραφικό και διαδραστικό τρόπο. Επιτρέπει στους αναλυτές τη μείωση των εσφαλμένων θετικών προβλέψεων, εξορθολογίζει την ερευνητική διαδικασία, καταπολεμά την απάτη και βελτιώνει την τμηματοποίηση των πελατών. Το SAS Visual Investigator υποστηρίζει την αναζήτηση, ιεραρχία και οπτικοποίηση των data, ανεξάρτητα από τον τύπο, το μέγεθος και την τοποθεσία αποθήκευσης των δεδομένων.

SAS Visual Data Mining & Machine Learning: είναι, επίσης, ένα νέο προϊόν που επεκτείνει ακόμα περισσότερο τα προηγμένα analytics της SAS. Απευθύνεται στους data scientists που θέλουν εύκολα να εφαρμόσουν τεχνικές machine learning και data mining σε δομημένα και αδόμητα δεδομένα. Οι developers μπορούν να χτίσουν ένα μοντέλο μία φορά και να το εξελίξουν οπουδήποτε.

Το SAS Visual Data Mining & Machine Learning θα παρέχει, επίσης, ένα φιλικό περιβάλλον επιτάχυνσης της κατασκευής μοντέλων και δημιουργίας κώδικα. Θα επεξεργάζεται και θα δίνει λύσεις σε θέματα όπως είναι οι αρχικές πηγές των δεδομένων, η προετοιμασία της διαδικασίας ανάλυσης των data, η μείωση των διαστάσεων, η διερευνητική ανάλυση, η μοντελοποίηση και η εκμάθηση, η σύγκριση μοντέλων και η ενσωμάτωση τους στην παραγωγική διαδικασία.

“Με τη μαζική παράλληλη , in-memory επεξεργασία, το SAS Visual Data Mining & Machine Learning δίνει γρήγορες απαντήσεις, επιτρέποντας στις επιχειρήσεις να αλλάξουν ταχύτητα on-the-fly και να ανταποκριθούν έγκαιρα στις απαιτήσεις των διαρκώς μεταβαλλόμενων αγορών», δήλωσε ο Sascha Schubert, Advanced Analytics Marketing Director της SAS. «Οι επιχειρήσεις αναζητούν πάντα για την ταχύτερη δυνατή εξόρυξη γνώσης & επιχειρηματικής αξίας προκειμένου να βρίσκονται ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό”.

Ενημερωθείτε για την καινοτόμα αρχιτεκτονική στο site της SAS® Viya.

Σχετικά με την SAS

H SAS είναι ηγέτιδα εταιρεία στον τομέα της ανάλυσης δεδομένων. Μέσω καινοτόμων λογισμικών και υπηρεσιών, η SAS εμπνέει τους πελάτες της σε όλο τον κόσμο να μετατρέψουν τα δεδομένα σε νοημοσύνη. Πάνω από 40 χρόνια δίνει στους πελάτες της THE POWER TO KNOW®. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που βοηθά η SAS τους οργανισμούς να αντιμετωπίσουν τον κορωνοϊό επισκεφτείτε το COVID-19 Resources Hub.

Editorial contacts: