Η SAS ηγέτης στις επιχειρηματικές λύσεις καταπολέμησης της απάτης σύμφωνα με την Chartis Research

Είναι, επίσης, ηγέτης στις λύσεις για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και της παρακολούθησης συναλλαγών

Η SAS , ηγέτιδα εταιρεία σε Business Analytics και Business Intelligence, βρίσκεται στην κορυφή της κατηγορίας RiskTech Quadrant της Chartis Research για την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα των λύσεων καταπολέμησης της απάτης που διαθέτει.

Η SAS είναι επίσης ηγέτης στις λύσεις για anti-money laundering, transaction monitoring solutions, know your customer, client on-boarding solutions και watch list monitoring. 

Σύμφωνα με την παγκόσμια έρευνα της Chartis, ένα από τα σημαντικότερα ευρήματα -σε σχέση με την προηγούμενη αντίστοιχη έρευνα- είναι η διαφορά στην επένδυση των χρημάτων που είναι διατεθειμένες να κάνουν οι επιχειρήσεις. Φέτος, κανένας από τους συμμετέχοντες στην έρευνα δεν αναμένει μείωση της επένδυσης σε λύσεις διαχείρισης ρίσκου οικονομικών εγκλημάτων (Financial Crimes Risk Management - FCRM), ενώ περισσότεροι από το 35% σχεδιάζουν να αυξήσουν το συγκεκριμένο budget από 25% έως και 50%. Ένα από τα σημεία κλειδιά εξήγησης της παραπάνω τάσης, είναι η συνεχόμενη αύξηση υλοποιήσεων των Financial Intelligence Units (FIUs), με το 43% να δηλώνει πως είτε διαθέτουν ήδη FIU ή σκοπεύει να υλοποιήσει μέσα στον επόμενο χρόνο. Οι βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις κατά την υλοποίηση ενός FIU είναι η ποιότητα και πληρότητα των διαθέσιμων δεδομένων, καθώς και η δυνατότητα πρόσβασης στα ενδοεπιχειρησιακά data.

Οι ρυθμιστικές αρχές συνεχίζουν να ασκούν πίεση προς τις επιχειρήσεις προκειμένου να αφιερώσουν περισσότερους πόρους στην αξιολόγηση και υποβολή αναφορών για το οικονομικό έγκλημα και τη διαχείριση ρίσκου. Ωστόσο, η πλειοψηφία των οργανισμών δεν έχει ακόμα ενσωματώσει τις FCRM διαδικασίες”, υποστηρίζει ο Peyman Mestchian, Managing Partner της Chartis Research. “Μία ενοποιημένη πλατφόρμα δεδομένων που θα επιτρέπει την ανάλυση αξιόπιστων και συνεκτικών πληροφοριών -από ολόκληρο τον οργανισμό- θα αποτελέσει τον κεντρικό άξονα του FCRM στο μέλλον”.  

Συνδυάζοντας προηγμένης τεχνολογίας analytics και άρτια τεχνογνωσία, η SAS προσφέρει στις επιχειρήσεις την αυτοπεποίθηση που απαιτείται για την πρόληψη της απάτης και την προστασία των πελατών τους”, λέει ο David Stewart, Director for Financial Crimes and Compliance στην SAS.

Σύμφωνα με την έρευνα, η επιχειρηματική προσέγγιση της SAS είναι η ειδοποιός διαφορά σε σύγκριση με τους ανταγωνιστές της. Η συσσωμάτωση δεδομένων σε συνδυασμό με την αξιοποίηση προηγμένης τεχνολογίας analytics, παρέχει δυνατότητες ολιστικής προσέγγισης και αντιμετώπισης του κινδύνου οικονομικών εγκλημάτων. Επιπρόσθετα, τα εργαλεία Visual Analytics αξιοποιούν την in-memory αρχιτεκτονική προκειμένου να επιτρέπουν στους αναλυτές να βελτιστοποιούν τις machine learning στρατηγικές για ταχύτερο έλεγχο των υποθέσεων.

Στην παγκόσμια έρευνα της Chartis συμμετείχαν περισσότεροι από 120 εκπρόσωποι εταιρειών, πραγματοποιήθηκαν 21 συνεντεύξεις με ανώτερα στελέχη που εξειδικεύονται στο risk & compliance, δόθηκαν ενημερώσεις από 30 προμηθευτές τεχνολογικών λύσεων οικονομικού εγκλήματος και διεξήχθησαν συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης με ειδικούς του χώρου.           

Σχετικά με την SAS

H SAS είναι ηγέτιδα εταιρεία στον τομέα της ανάλυσης δεδομένων. Μέσω καινοτόμων λογισμικών και υπηρεσιών, η SAS εμπνέει τους πελάτες της σε όλο τον κόσμο να μετατρέψουν τα δεδομένα σε νοημοσύνη. Πάνω από 40 χρόνια δίνει στους πελάτες της THE POWER TO KNOW®. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που βοηθά η SAS τους οργανισμούς να αντιμετωπίσουν τον κορωνοϊό επισκεφτείτε το COVID-19 Resources Hub.

Editorial contacts: